Innvandring

Henrettelse på kloss hold – Høyesterett fastslår at 5,5 år i fengsel er riktig straff

I det såkalte Prinsdal-drapet ble to menn dømt i Tingretten til 13 og 11 års fengsel for drapet på Halil Kara utenfor Prinsdal Grill i Oslo i 2020. Retten fastslo at drapet var en ren henrettelse. I ankesaken ble dommen halvert fordi Lagmannsretten mente henrettelsen kunne ha vært et uhell. Statsadvokaten anket til Høyesterett fordi de mente dommen var mangelfull når det gjelder begrunnelsen for hvorfor det ikke forelå forsett, men nå har Høyesterett avvist anken og dommen er rettskraftig. Den rene henrettelsen straffes dermed med bare fem og et halvt års fengsel.

Drapsmannen og medhjelperen ble dømt for uaktsomt drap og medvirkning til uaktsomt drap i Lagmannsretten, og dommen fra Tingretten ble dermed forkastet. 13 års fengsel for det som ble beskrevet som en ren henrettelse ble brått halvert og vel så det, fordi drapsmannens forsvarer klarte å overbevise retten om at det kunne ha vært et uhell.

Henrettelsen

Når man løfter et skytevåpen, holder det på kloss hold mot hodet til noen og deretter trekker av, skal det godt gjøres å bli trodd dersom man fastholder at det ikke var meningen å gjøre noe annet enn å skremme. Tingretten trodde da heller ikke drapsmannen da han avga forklaring i mai fjor og hevdet at han ikke ante at våpenet var ladd. Drapet på Halil Kara ble beskrevet som svært brutalt – en ren henrettelse.

Drapsmannen var heller ikke alene. Han hadde en medhjelper, og i chatting om drapet i etterkant, skrev medhjelperen at drapsmannen hadde vært «en mann».

Drapsmannen selv rømte landet etter henrettelsen utenfor gatekjøkkenet, og ble pågrepet i Ungarn på grensen til Serbia før han ble utlevert til Norge i forkant av straffesaken.

I Tingretten fastholdt han bestemt at han bare ville skremme og ikke hadde anelse om at våpenet faktisk var ladd. Da han trykket pekefingeren hardt mot avtrekkeren var det ikke med intensjon om å drepe, påsto han. At Tingretten ikke trodde på ham, men derimot dømte ham til 13 års fengsel, var øyensynlig en skuffelse, og saken ble anket.

Helomvending

Helomvendingen kom i Borgarting lagmannsrett i sommer, da Lagmannsretten i motsetning til Tingretten viste forståelse for tiltaltes forklaring. Det som så ut som en henrettelse kunne like gjerne ha vært et uhell, fastslo Lagmannsretten

Lagmannsretten mente likevel at det ikke kunne utelukkes at drapet var et uhell, og at drapsmannen kun hadde til hensikt å true med pistolen. Straffen ble halvert, til fem år og seks måneder. Statsadvokaten anket dommen, og mente den var dårlig begrunnet.

Det er ikke ankeutvalget i Høyesterett enig i. «Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at anken blir fremmet for Høyesterett», heter det i avgjørelsen.

Dommen fra lagmannsretten er dermed rettskraftig, melder Aftenposten onsdag kveld.

Den beviselig gjengtilknyttede drapsmannen blir dermed en fri mann mens han fremdeles er i 20-årene, og kan juble over sin egen evne til å overbevise retten om manglende drapsmotiv. Oppskriften for fremtidige drapsmenn må være som følger: Henrett en du ikke liker, si du ikke forsto at våpenet var ladd og hold fast ved den historien. Ta straffen på 5,5 år. Er du ekstra snill og grei tilsier straffegjennomføringsloven § 42 mulighet for løslatelse etter 2/3 av sonet straff.

Hvorvidt denne milde straffeutmålingen for brutale drap vil bli gjengs for andre enn kriminelle innvandrere vites dog ikke.