Innvandring

– Etnisk norsk ungdom utsettes for rasistisk vold og ydmykelse

Frps innvandrings- og integreringspolitiske talsmann, Erlend Wiborg, sier at den volden som skjer mot etnisk norske barn er organisert rasistisk vold begått av innvandrere. - Det er en dobbelt standard i samfunnet hvor elitene totalt ignorerer ofrene for rasistisk vold, kun fordi de er etnisk norske, sier Wiborg. 

Wiborg viser til funnene fra Oslo Tingretts rapport Analyse av U18-saker avsagt i Oslo tingrett i 2021, som konkluderer med at det i «ranssakene er det kun et fåtall av sakene der det ikke er etnisk norske gutter som er ransofre».

Norske gutter begår i all hovedsak ikke ran overhodet. Det er en innvandret kriminell adferd, og den går ut over en spesifikk etnisk gruppe; norske gutter. Tingrettsrapporten omtaler slike ran som et av de vanligste typetilfellene av kriminelle handlinger.

Den ene hovedkategorien er ran begått av flere gutter med minoritetsbakgrunn mot en eller to etniske norske gutter, hvor de tiltalte og fornærmede er omtrent på samme alder. Ransutbyttet er dyre ytterjakker/klær, belter og airpods. Gjerningssted er i eller ved offentlig transport, etter kl. 18.00. Noen ganger trues det med kniv eller machete.

«Omtrent på samme alder» er dog en sannhet med modifikasjoner. Man kan enkelt påstå at gutter på 13 og 15 år er omtrent jevnaldrende, men samtidig vet enhver 13-åring at en 15-åring (eller tre) er både større og sterkere enn ham selv.

Rasistisk

Wiborg har blitt intervjuet av den såkalte flerkulturelle avisen Utrop, som i stor grad retter seg mot minoritetsmiljø. Og det Wiborg har å si bør minoritetene så absolutt lese og ta inn over seg i strømmen av artikler om nordmenns iboende rasisme og islamofobi.

– Det finnes ingen dokumentasjon på organisert rasistisk vold i Norge, bortsett fra den volden som skjer mot etnisk norske barn. Ungdomskriminelle organiserer seg og jakter aktivt på forsvarsløse barn, sier Wiborg til Utrop.

Wiborg er ikke i tvil om at volden er rasistisk, og Tingrettsrapporten understøtter hans oppfatning. Når innvandrerungdom vil frarane annen ungdom verdigjenstander som eksempelvis jakker eller airpods, går de systematisk etter norske gutter.

– Hadde vi sett en trend av at vestkantgutter organiserte seg for å rane, banke opp og ydmyke minoritetsungdom, ville det gått ett ramaskrik gjennom hele samfunnet, sier Frps innvandrings- og integreringspolitiske talsmann videre.

Wiborg er videre opptatt av at denne formen for rasisme går under radaren fordi verken politikere eller medier ønsker å belyse problematikken. At norske gutter utsettes for rasistisk vold underkommuniseres av de samme som prøver å skjule problemene dagens innvandrings- og integreringspolitikk medfører, påpeker politikeren.

Et forvarsel

Wiborg er opptatt av at informasjon om rasistisk vold mot norske gutter må nå ut til befolkningen, og at stilletiende politikere og medier bidrar til å villede folk slik at de ikke kan gjøre seg opp informerte meninger. Ser man over kjølen til nabolandet Sverige tyder mye på at folk likevel er i stand til å danne seg et visst bilde – ikke minst er nettopp de som utsettes for volden i stand til det.

I etterkant av Riksdagsvalget forrige søndag skrev vi at Valget vitner om at Sverige glemte en hel generasjon gutter.

Mens Sveriges problemer ofte tilskrives sinte unge menn med opprinnelse i Mena-land, kan valgresultatet tyde på at også de svenske unge mennene er rimelig sinte. De sender i alle fall et tydelig signal om at de ikke ønsker å videreføre dagens politikk og at de for alvor har mistet troen på et sosialistisk regjeringsalternativ.

Og mens de sittende regjeringspartiene i Norge stuper på alle meningsmålinger, skal man ikke se bort fra at også norske velgere etterhvert blir i stand til å se at innvandringen til Norge fra ikke-vestlige land har medført en uholdbar kostnad for de yngste blant oss.