Lov og rett (nyhetssøk)

Vil tvangsflytte den opprinnelige svenske befolkningen

Integreringsministeren i Sverige vil tvangsflytte svensker til de kriminelle og tungt sosialt belastede gettoene, og samtidig flytte ikke-integrerbare innvandrere til mer velstående områder. Tiltaket skal bidra til å løse de kolossale problemene med integrering. Statsråden får støtte av partifeller i lokalpolitikken som sliter med konsekvensene av den ultraliberale innvandringspolitikken siste tiårene.

Om en måned er det nasjonalvalg i Sverige. Innvandringens negative konsekvenser kan vanskelig ikke bli et hett tema i landet som er et av de hardest rammede landene i Vest-Europa hva gjelder en innvandring fra MENA. I sum har denne innvandringen ført til at man har flyttet MENA- og klanmentalitet til større og større områder i Sverige. Og midt i denne innvandringens kjerne følger også islam med på lasset, hvilket forsterker de nær sagt uoverkommelige integreringsproblemene.

Socialdemokraterna (S) later til å være på hugget nå i valgkampens start. Under Stefan Löfvens lederskap var innvandringens konsekvenser ikke et tema. Dette vil åpenbart både statsminister Magdalena Andersson og migrasjons- og integreringminister Anders Ygeman (S), gjøre noe med. Her kan det skytes inn at undertegnede i slutten av juli kjørte gjennom Sveriges vestkyst mot Norge. Radioen var innstilt på lokalradio, og i et reklameinnslag hører vi Anderssons stemme. Hun lover følgende: Alle barn i Sverige skal se at mamma og pappa hver dag går på jobb. Socialdemokraterna skal satse stort på integreringen. Både du og jeg, vi alle, må bidra til å løse denne utfordringen. «Hjälp oss stoppa segregationen. Rösta Socialdemokraterna», lød det avslutningsvis fra Andersson, og med det havnet vi i et spontant latterbrøl som lett kunne endt opp på fire hjul på et svenskt jorde i Skåne. Første kommentaren lød: «Tror hun på det selv? Tenk å lyge befolkningen rett opp i ansiktet sånn helt uten blygsel.»

Pisk for svenskene og gulrot for ikke-vestlige

Noe av det samme kan sies om Ygemans utspill. Svensker skal tvangsflyttes til «utsatte områder» for slik å bidra til å bedre integreringen blant de uintegrerbare, det vil si dem som verken evner eller ønsker å ta del i det svenske fellesskapet og bidra til velferdsstaten. På den andre siden skal personer som ikke jobber, som lever på stønad, som er sosialt mistilpasset, kriminelle og/eller muslimsk radikaliserte, flyttes inn i penere boligområder dominert av svensker. Som en klok venn av oss i HRS sa det om sin kjære: – Du kan flytte gutten ut av Holmenkollen, men du klarer ikke å flytte Holmenkollen ut av gutten.

Men det er nettopp hjernekirurgi svenske toppolitikere nå tilber. Tross de skyhøye drapstallene, der de kriminelle gjengene har tatt steget videre fra å skyte hverandre i beina, til å skyte for å drepe, tror man muligens på en løsning der svenskene selv, altså hvermansen, skal løse de enorme problemene skapt av en villet, ukontrollerbar innvandringspolitikk. Svenskene skal under tvang (tvangsflytting) løse gettoproblemene, mens svenskene i villastrøk og andre velfungerende og langt mer kostnadstunge områder skal ta imot ikke-integrerbare med åpne armer og lære den om svenske verdier, tradisjoner og anstendig takt og tone.

Forslaget har vakt kritikk fra både venstre- og høyresiden. På venstresiden er folk opprørt over det de anser som «rasistisk» når det gjelder å flytte rundt på folk basert på opphav, mens høyresympatisører er mer kritiske til de ekstra særrettighetene ikke-integrerbare skal få, mens svensker på sin side skal straffes for feilslått politikk.

Sosialdemokratene i Borlänge har hengt seg på Ygemans forslag. I Borlänge har man i lang tid slitt med ekstreme innvandringsrelaterte sosiale problemer. Området Tjärna ängar er nasjonalt kjent som bevis på konsekvensene av Sveriges masseinnvandringspolitikk – arbeidsledigheten er skyhøy, likeså avhengighet av trygdeytelser, gjengkriminaliteten florerer, æreskultur og radikal islam brer mer og mer om seg. Området er sterkt segregert med de fleste av ikke-vestlig opphav, og nesten ingen svensker bor der lenger.

Borlänges S-formann, Erik Nises, konkluderer i en debattartikkel i Dagens Nyheter med at han støtter Ygemans forslag. Med pisk til svensker og gulrøtter til migranter skal Borlänge nå blandes sammen. Fremfor alt er det i boligmarkedet Nises ønsker å se tvangsmidler.

«For å bryte segregeringen bør de som har jobb eller studerer først og fremst få leie bolig i de rimeligere områdene, og de som er arbeidsledige bør få leie bolig i de dyrere», skriver han.

Den «myke» totalitarismen

Konkret betyr det at velstående svensker får avslag dersom de leter etter leilighet i et velfungerende boligområde og i stedet henvises de for eksempel til Tjärna ängar. Trygdeavhengige og kriminelt belastede innvandrere skal tvert imot tilbys prioritert tilgang til leiligheter i de dyrere og velfungerende områdene og skal unntas for krav til eksempelvis inntekt som kreves for at svensker skal få tegne kontrakter.

Dette fremstår som den nye, «myke» totalitarismen. Menneskets personlige frihet innskrenkes. Man sendes (fremdeles) ikke i Gulag for å opponere forsiktig mot en samfunnsutvikling enhver kan se har gått helt av skinnene. Men man tvinges til underkastelse, dertil på et så avgjørende område som hvor man ønsker å bo. Ideen om den frie borgeren får med dette virkelig et stygt skudd for baugen. Men forstår svensker flest hva som skjer? Neppe, for da hadde ikke S vaket rundt 30 prosent på meningsmålingene. Det er så man kjenner behov for å folde hendene med disse ordene: Hjälpa oss att skydda oss från den svenska galenskapen.

Samnytt