finansiere

Somaliere har sendt 2,5 milliarder kroner til Somalia

De siste 4,5 årene har somaliere i Norge sendt 2,5 milliarder kroner til privatpersoner i Somalia. Dette viser nye tall HRS har innhentet. Mens disse enorme summene fortsetter å renne ut av Norge fra "fattige" somaliere her, er det fremdeles taust som graven fra Stortinget. Ingen vet hvor alle disse kronene stammer fra, ingen vet hvem som mottar pengene i den andre enden eller hva de brukes til. Samtidig vil parti som SV eksempelvis øke barnetrygden for å styrke fattige innvandrerfamilier økonomisk, penger som etter all sannsynlighet vil sendes ut av landet.

HRS har hentet inn nye tall for pengeoverføring til utlandet fra privatpersoner i Norge til privatpersoner i utlandet. Det betyr at dette er penger som personer i Norge overfører via foretak som Forex, Western Union og MoneyGram. Overføringer fra næringsvirksomhet er ikke inkludert, det er heller ikke banktransaksjoner eller kontanter folk tar med seg når de eksempelvis besøker Somalia eller Pakistan. Tallene baserer seg på hva foretaksregistrene har rapportert til Valutaregisteret hos Skatteetaten.

Ikke akkurat «vanlige folk»

Alt er blitt dyrere de siste månedene. Strøm, drivstoff, mat og drikke. Alt. Og vanlige folk har ikke annet valg enn å stramme inn livreima så hardt som man klarer. Spare, spare, spare. Ikke dusje mer enn et par minutter få ganger i uken, snu på krona når handelvogna trilles mellom hyllene på lokalbutikken, alltid speidene etter tilbud. Droppe bilen til utflukter som ikke er strengt nødvendige. Av med alt av lys så lenge man kan utover kvelden, skru ned gulvvarmen på badet, på med ullsokkene.

Somaliere og andre grupper i Norge ser ikke ut til å høre til gruppen «vanlige folk». Totalt ble det i første halvår i år sendt ut 1,350 milliarder kroner via private foretak til 10 land (Somalia, Pakistan, Afghanistan, Romania, Eritrea, Tyrkia, Fillipinene, Kenya, Thailand og Sri Lanka). Det tilsvarer like i underkant av 7,4 millioner kroner per dag.

Desidert på topplass ligger igjen somaliere, som alle forutgående år vi har sjekket (tilbake til 2016). Første halvår landet somaliere på 240 millioner kroner. Pakistanerne inntar en soleklar 2. plass med 164 millioner kroner. Dersom vi tar perioden 2018 til og med første halvår i år, ender somalierne på 2.447.ooo.000 kroner, altså i underkant av 2,5 milliarder.

Årets første halvår ser slik ut for de nevnte 10 landene:

Første halvår i 2020 sendte somaliere 198 millioner til privatpersoner i Somalia. Første halvår i fjor spratt beløpet opp til hele 372 millioner kroner, altså 132 millioner mer enn i første halvår i år. Hva den betydelige økningen i fjor skyldes, kjenner vi ikke til. Men det vi kan slå fast er at første halvårs beløp er nest høyest gjennom årene vi har sjekket.

Gjennom årene har vi registrert at pengeoverføringene er høyere i andre halvår enn i første halvår. I fjor i andre halvår overførte somalierne 336 millioner kroner. Til de ti landene på topp i første halvår i fjor ble det sendt til sammen 935 millioner kroner. Dette beløpet ble kraftig slått i år med 1,350 milliarder kroner.

Politikerne ser en annen vei

Det vi med sikkerhet vet er at somaliere topper dystre statistikker, som trygdemottakere, lav yrkesdeltakelse og høy barnefattigdom ( 75 prosent av somaliske barn lever i lavinntektsfamilier). De er også den gruppen i Norge som bor trangest. Det er derfor betimelig å spørre om hvor pengene kommer fra. Vi har tidligere spekulert i om deler av pengene som sendes ut, stammer fra kriminalitet. I 2017 ble eksempelvis en somalisk heroinliga i Oslo avslørt. I fjor kom det frem at en somalisk liga smuglet heroin via fly fra Oslo til Tromsø. 

Vi kan også lage en annen vri på dette, en regelrett gladsak: Somalierne i Norge er den mest vellykkede innvandrergruppen hva gjelder tykkelsen på lommeboken. Baksiden av denne gullmedaljen er at disse pengene ikke ser ut til å komme barna deres til gode.

Det vi undrer oss over er at norsk presse er så lite interessert i å gripe fatt i problemstillinger knyttet til forholdene vi avdekker. Det er tross alt enorme beløp vi snakker om blant de «fattigste» gruppene i Norge. Enda mer spesielt er det at politisk ledelse ikke ser ut til å bry seg. Både i forhold til problemstillinger som svart økonomi, kriminalitet, sponsing av terror, og svulstige ideer om «integrering», burde tall som dette virkelig vekke oppmerksomhet.

Her er totaltallene for perioden 2018 – 2021:

 

Dette betyr at disse tre landene står for mottak av 4,756.000.000 kroner fra privatpersoner i Norge, altså i underkant av 5 milliarder fra 2018 til og med første halvår i år.

5 milliarder. Er dette et tema for Ap-ledede regjeringen, med finansminister Trygve Slagsvold Vedum og justisminister Emilie Mehl? Hvis ja, ville det vært hyggelig. Men vi forventer ikke at Ap eller Stortinget ber aktuelle myndighetsinstanser, som Kripos, Økokrim etc, om å komme til bunns i disse voldsomme transaksjonene. Da avkles jo og innvandringspolitikkens falitt.

Hovedillustrasjon: HRS, Grønland i Oslo