Innvandring

«Opprørende diskriminering» når utleiere ikke velger å leie ut til stor innvandrerfamilie

Arbeiderpartiets byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, fastslår at det er "opprørende diskriminering" når NRK forteller historien om syriske Medin, som med kone og tre barn ikke får tilslag på noen av utleieleilighetene han har søkt på.

– De sier jeg har for mange barn, forteller Medin om utleierne som takker nei.

Med hele familien poserende foran lastebilen som illustrerer at sjåførjobben Medin står i fare for å miste dersom han ikke får tilslag på utleieleilighet på sentrale Østlandet, har NRK bakteppet for enda en sak i favorittsjangeren «rasistiske og diskriminerende nordmenn».

Statskanalen får god hjelp til piskingen av Rina Mariann Hansen (Ap), som har ansvar for integrering, arbeid og sosiale tjenester i Oslo-byrådet.

Hun reagerer sterkt på Medins historie.

– Jeg synes det er veldig opprørende at vi har denne typen diskriminering i utleiemarkedet, sier hun til NRK.

Ekstra synd på

Medin har altså fått seg jobb i Oslo som lastebilsjåfør, men bor for tiden i en kommunal bolig i Gausdal kommune med familien. Pendleravstanden blir for lang, og leiemarkedet er trangt. Medin er redd han blir nødt til å si nei til jobbtilbudet dersom det ikke dukker opp en leilighet.

Men for å bygge opp narrativet om de diskriminerende utleierne på privatmarkedet, må NRK forklare leserne at det er ekstra synd på Medin og familien sammenliknet med alle andre som strever med å få tilslag på leiligheter.

Galopperende priser, stappfulle visninger og studenter som må flytte hjem igjen har vært overskriftene i ukesvis.

Men for Medin og familien er det enda vanskeligere enn for andre.

– Vi vet at innvandrere, småbarnsfamilier og lavinntektsfamilier opplever oftere å bli avslått på leiemarkedet enn andre, sier forsker på boligpolitikk ved OsloMet, Jardar Sørvoll, til NRK.

Dermed er det altså forklart: Medin skårer på alle disse punktene, og diskrimineringen er et faktum.

For tenk så slemme utleierne er, de vil helst å velge leietakere selv:

– Det som er et stort problem i dag er at det er veldig få leieboliger ute. Så ser vi at utleiere helst vil leie til kvinner med høy utdanning og god økonomi, sier Sørvoll.

At private utleiere foretrekker å redusere risikoen for både manglende betaling og hard slitasje, synes ikke å være logisk og forståelig for NRKs intervjuobjekter, og heller ikke for syriske Medin:

Usikkerheten gjør at han ikke får sove.

– Jeg er veldig trist. Det virker ikke som folk i Norge har så lyst til å hjelpe flyktninger, sier han fortvilet.

Det dypt urimelige i å framsette en slik påstand når man bor i en bolig som er finansiert av skattebetalerne, i et land der han selv, kona og barna hans får gratis skolegang og helsetjenester, og der han til tross for manglende utdanning blir tilbudt jobb, er det ingen som påpeker.

Vanskelig å avdekke

Ap-politikeren med integreringsansvar sier til NRK at det trengs «mekanismer» for å kontrollere hvorvidt private utleiere driver med diskriminering. I Medins tilfelle er hun ikke i tvil om diskrimineringen overhodet.

– Han har fått seg en jobb, han tar ansvar for seg selv og sin familie. Så er det diskriminering i boligmarkedet som er et hinder for at han skal få leve et fritt liv, sier hun.

– Men når vi vet at diskriminering forekommer i det private, bør ikke det offentlige ta et større ansvar for at dette ikke skal skje?

– Vi bør få mer kunnskap om dette, og se om det finnes andre mekanismer vi kan bruke for å kontrollere at det ikke skjer, svarer hun.

Hvordan Medin ser for seg at disse «mekanismene» skal fungere, vites ikke. Det vites heller ikke hvordan Rina Mariann Hansen definerer selve diskrimineringsbegrepet, men hun har utvilsomt en videre forståelse enn professor i rettsvitenskap, Ingunn Ikdahl, som redegjør for begrepet i  Store norske leksikon:

Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering.

Hvordan det kan fastslås at avslag begrunnet i antall leietakere er «usaklig eller urimelig forskjellsbehandling» og vise til Medins flyktningestatus, gir NRK ingen svar på. Finnes det virkelig ikke mulighet for at utleiere har gitt samme beskjed til andre trebarnsfamilier? Kan ikke avslag grunnet familiestørrelse handle om at utleiere vurderer at leiligheten ikke har plass til å romme så mange mennesker?

Nei, ikke ifølge NRK. Det er enklere å gi den norske iboende rasismen skylda.

Om vi skal forutse hva som skjer videre med Medin og familien, er det rimelig å anta at noen veldig snille utleiere får sole seg i glansen av NRKs gunst når de får en egen sak om hvordan de valgte å satse på nettopp Medin og gi ham tilbud om leilighet. Det er forutsigbart til det kjedsommelige, og så kan Medin få muligheten til å si noe om at det finnes unntak fra den fryktelige regelen om at nordmenn ikke vil hjelpe flyktninger.

Imens kan alenemor «Mette» som er på boligjakt med sine tre barn vente på telefonen fra NRK som aldri kommer.