Forskjellsbehandling og diskriminering

OMOD krever gjennomgang av lånesøknader i bankene for å avdekke diskriminering av innvandrere

Akhenaton Oddvar De Leons enmannsorganisasjon OMOD ber staten iverksette granskning av mulig diskriminering av innvandrere når bankene innvilger boliglån.

De som hørte på NRK’s morgennyheter torsdag den 28. juli kan ha fått med seg at enmannsorganisasjonen OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering), som ledes av Akhenaton Oddvar De Leon, krevde at regjeringen iverksetter et forskningsprosjekt for å avdekke hvorvidt innvandrere blir diskriminert av bankene når de søker boliglån.

Det er lenge siden Akhenaton Oddvar har hatt noen presseutspill nå, så han syntes vel det var på tide.

Pengene sitter løst

Vi spanderte litt spalteplass på ham den 7. mars i år , da vi gjennomgikk hva regjeringen bevilget over statsbudsjettet etter at HRS hadde fått klar beskjed om at vi ikke fikk én krone mer av den potten som var øremerket til  «arbeid mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer».

For å sitere oss selv:

– OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) – enmannsorganisasjonen stiftet av Akhenaton Oddvar De Leon som i årevis har mottatt millionbeløp uten påviselig aktivitet. I mesteparten av 2020 satt han koronafast i Trinidad, og det skjedde ikke så mye da heller. For 2022 har han fått bevilget 2.040.000 kroner over statsbudsjettet og nå har han fått ytterligere 458.700 kroner for en «Informasjonskampanje om dine rettigheter i møte med diskriminering, rasisme og hatefulle ytringer». Han kan i hvert fall ikke påstå seg personlig diskriminert av staten. Du kommer langt med et par millioner på Trinidad.

Etter at pandemien har sluppet taket i oss så har antagelig Akhenaton Oddvar for lengst kommet seg hjem igjen. Men pandemien har også lært de fleste av oss å bruke Zoom og Teams og da kan han uten problemer jobbe hjemmefra – på Trinidad. Bedre vær er det der, også.

Det er dyrt på Majorstuen

Nei, det er ikke like lett som før å komme seg inn på boligmarkedet så lenge bankene er pålagt å påse at lånesøkeren har minst 15 prosent egenkapital.  Selv om både betalingsevne og pantesikkerhet er god. Men det gjelder uansett etnisk opprinnelse – og en vanlig toroms på Majorstuen koster jo i dag en halv formue.

Men Akhenaton Oddvar mener at alle bankenes lånesøknader må gjennomgås for å avdekke diskriminering. Aller helst ville han nok ha vært med på gjennomgangen selv, uansett hva Datatilsynet måtte mene om å utlevere kundedata til utenforstående. Og nåde den bank som hadde avslått boliglån til en med et «rart» navn – da hadde han hatt nok en sak å slå i bordet med i Dagsnytt 18 eller Debatten med Fredrik Solvang.

Heldigvis vil dette aldri skje. Men Akhenaton Oddvar fikk et lite oppslag i NRK om dette, slik at vi ikke glemmer ham. Litt må han jo bidra med for å gjøre seg fortjent til de 2.498.700 kroner han har fått – bare i år – av våre skattepenger.

(Fotomontasje: HRS)