Den kulturelle revolusjonen

Fransk politi: – Når vi går på jobb er målet for dagen å komme seg hjem i live

En fersk politirapport fra Frankrike viser med all tydelighet et samfunn i negativ endring. Politiet går på jobb med livet som innsats, men problemet omfatter ikke bare innvandrertette byområder. En stadig farligere arbeidsoppgave for politiet er å gjennomføre rutinekontroller i trafikken. "Vi kan ikke gjennomføre en rutinekontroll uten at kolleger blir utsatt for det vi anser som forsøk på forsettlige drap", sier en politisjef til Le Figaro. 

Tallene avisen viser til er hårreisende høye. Hvert 30. minutt hver eneste dag oppstår en episode der rutinekontroller går galt, altså situasjoner der personer som stoppes nekter å etterkomme politiets instrukser. I mange av disse tilfellene oppstår ekstremt farlige situasjoner, og politirapporten peker på tiltakende manglende respekt og et omfattende hat mot politiet.

Med livet som innsats

Le Figaro beskriver hvordan politiets hverdag kan arte seg, og avisen gjengir videre fra politirapporten at antallet farlige situasjoner i møte med publikum har økt med 20 prosent i bynære områder, i tillegg til å ha blitt et fenomen også utenfor byene. I rapporten beskrives et miljø som anser politiet som en fiende, og der bilførere er villige til å sette både politiet og seg selv i livsfare.

Kontrollene til politiet tar i økende grad farlige vendinger på grunn av enkeltpersoner som er klare til å gjøre hva som helst for å unndra seg politiet. Vanvittige råkjøringer, politistyrker som blir påkjørt med vilje og væpnede sjåfører er noen av eksemplene som nevnes i den franske avisen.

Som en politimann forklarer, er råkjørerne ofte «personer som kjører i narkorus og verken har førerkort eller forsikring på bilene». Sjåførene er klare til å ta all risiko ved synet av politiuniformen når de vet at de har brutt loven. «Det finnes ikke lenger rutinekontroller uten at kolleger blir utsatt for det vi anser som forsøk på forsettlige drap», beklager en leder for offentlig sikkerhet i Le Figaro, før han fortsetter:«For tjue år siden stoppet innbyggerne når vi blåste i fløyta. Sånn er det ikke lenger.»

Politiet gjennomfører ikke lenger rutinekontroller på veistrekninger der de selv ikke har mulighet til å søke dekning for eventuelle angrep.

 – For å organisere en rutinekontroll velger de derfor et sted de har mulighet til å rømme, med for eksempel en grøft, for å unnslippe angrep, bekrefter en politimann til avisen.

100 uniformerte voldsofre daglig

Mens politiyrket tradisjonelt sett har vært et populært yrkesvalg, er trenden i dag motsatt. Stadig flere polititjenestemenn slutter i jobben, og det gjelder altså ikke bare politi som er utplassert i de mest kriminalitetsbelastede områdene.

At det er farlig å være uniformert og representant for ordensmakten, kan neppe betviles når man ser tallene for vold mot offentlige tjenestemenn.

Mer enn 37.000 representanter for myndighetene ble angrepet i løpet av de siste tolv månedene i Frankrike, det er mer enn 100 politifolk, gendarmer, brannmenn og andre uniformerte ofre for vold hver dag.

Le Figaro omtaler også at politiet står maktesløse i møte med voldelige personer fordi de ofte opplever at det stilles spørsmål ved hvorvidt politiet selv utøver unødig vold.

Søndag dro en mistenkt mindreårig, som kjørte et stjålet kjøretøy, en politimann flere meter mens han prøvde å unnslippe kontroll i sentrum av Vienne. En av kollegene til politimannen skjøt én gang med tjenestepistolen sin, uten å treffe rømlingen, som til slutt ble pågrepet og innlagt på sykehus. Sjåføren skadet seg selv i forskjellige ulykker under galmannskjøringen. Likevel, parallelt med at det ble tatt ut tiltale mot ham, ble det åpnet en etterforskning for «vold med våpen av en myndighetsperson» rettet mot politiet.

Politirapporten avisen viser til beskriver et politihatende klima, der kjenninger av politiet stort sett står for de mest brutale og av og til dødelige angrepene på tjenestemenn. Samtidig pågår de samme politiske debattene i Frankrike som i resten av Europa, der politisk venstreside setter fokus på «institusjonalisert rasisme» og hevder at politiets maktutøvelse overfor innvandrere handler mer om rasistisk tankegods enn om opprettholdelse av lov og orden.

Hvordan politiet etterhvert skal evne å rekruttere folk bør definitivt være et vesentlig spørsmål i en tid der manglende respekt for ordensmakten sprer seg som ild i tørt gress.

– Målet for dagen er å komme seg i hjem i live, oppsummerer en politimann til Le Figaro.