Kriminalitet

Frankrike tester «overgrepsarmbånd» med voldsalarm for kvinnelige studenter

20 unge kvinner tester i disse dager et nyutviklet armbånd som i kombinasjon med en app skal fungere som voldsalarm ved overgrep. Målet er å kunne tilby alle kvinnelige studenter slike armbånd, og dermed både forebygge overgrep og øke muligheten til å pågripe voldsutøvere og seksuelle overgripere raskest mulig. 

Antallet overfallsvoldtekter har steget betraktelig i Frankrike, og for å beskytte unge kvinner er et nytt armbånd under utvikling. Prototypen av disse armbåndene er nå delt ut av Crous Normandie, den regionale studentsamskipnaden, til tjue frivillige studenter.

Armbåndet koples til en app som sender nødvarsel til tre betrodde personer, som samtidig sender informasjon om hvor offeret befinner seg, slik at det skal være mulig å komme raskt til stedet. Appen åpner automatisk opptaksfunksjonen på telefonen eller armbåndet den er koplet til, slik at lydopptak senere kan brukes som bevis, og skal ifølge lokalavisen Paris Normandie også kunne koples opp mot nødetatene.

Eksplosjon i seksualisert vold

Det er vanskelig å finne statistikk på nasjonalt nivå som viser volds- og overgrepssituasjonen i Frankrike. I likhet med i Norge og den vestlige verden forøvrig har tilbøyeligheten til å anmelde alle former for seksuelle krenkelser økt, samtidig som det er vanskelig å vite hvilke ulike realiteter som befinner seg bak de offentlige tallene. Den enorme veksten i antall anmeldelser generelt tilskrives metoo-bevegelsen, og rettslig praksis er endret slik at fysisk voldsutøvelse ikke er et nødvendig kriterium for å idømme voldtektsdom.

Mellom 2012 og 2019 ble antallet registrerte tilfeller av seksuell vold – voldtekt, voldtektsforsøk og seksuelle overgrep – nesten doblet i Frankrike, fra 26.800 til 53.200, ifølge offentlig nasjonal statistikk. Den samme statistikken viser at 14 prosent av dem som ble anmeldt for seksuell vold i 2020 hadde utenlandsk statsborgerskap, men hvor mange som hadde innvandringsbakgrunn generelt vises ikke.

Blant voldtekter som tidligere ville klassifisert under «fyllesex» man angrer på, finner man likevel fortsatt overgrepene som preges av tvang, brutalitet og vold. I 2019 ble det ført statistikk over voldelige angrep av ulik art begått på og ved offentlig transport i storbyområder.

Flertallet (87 %) av de som er involvert i tyveri eller vold på offentlig transport er menn, mer enn fire av ti er identifisert som mindreårige og over halvparten er utenlandsk statsborger (nesten to tredjedeler gjelder ran uten vold), opplyser rapporten.

Rapporten omhandler også seksuell vold og overfallsvoldtekter for de samme områdene, og tallene viser at 63 prosent av seksuell vold begått i storbyregionen Ile-de-France er utført av utenlandske statsborgere. For resten av landet ligger andelen på 32 prosent.

Det er storbyene som slik sett er farligst for franske kvinner å oppholde seg i, og det er på denne bakgrunnen overgrepsarmbåndet er utviklet og nå testes av kvinner i storbyen.

20 frivillige studenter

Leder i studentsamskipnaden, Frédérique Rofine forklarer fordelene med armbåndet.

 – Armbåndet lar prosessen utløses eksternt. Takket være et bluetooth-system koplet til telefonen din lar den deg diskret og eksternt aktivere telefonens app ved å trykke på en knapp i noen sekunder, sier han til avisen.

De første armbåndene ble delt ut til 20 frivillige studenter fra Universitetet i Rouen, i alderen 18 til 25 år. De ble valgt ut blant flere som ønsket å prøve, men valgt på bakgrunn av opplevd utrygghet når de var ute.

Målet er at armbåndene skal videreutvikles og distrubueres i større skala ved universitetet.

  – Vi ønsker å distribuere disse armbåndene i større skala ved starten av skoleåret. I mellomtiden må vi vite hvordan vi skal distribuere dem og til hvem, for å være effektive, men uten å skape utbredt angst. Det vil derfor være viktig for oss å få tilbakemeldinger fra disse tjue, sier Frédérique Rofine.

Hva skal vi si? Slåssing er teit eller Sveriges «suksess» med tafsa inte-kampanjen?