Innvandring

10.000 illegale har tatt seg over Den engelske kanal hittil i år – nå venter flyene til Rwanda

I løpet av årets første fem måneder har rekordmange illegale migranter tatt seg over Den engelske kanal. De ti tusen migrantene utgjør dobbelt så mange som antallet på samme tid i fjor, men det finnes en stor forskjell. Nå er britenes avtale med Rwanda aktiv, og flyene som skal returnere de illegale til det afrikanske landet står klare.

10.057 personer er varetektsfengslet så langt i år, etter å ha tatt seg til de britiske øyene i småbåter. Det er mer enn det dobbelte av totalt 4.200 illegale migranter som tok samme reise i samme periode i fjor, skriver den engelske avisen The Times.

Venter på avskrekkingseffekten

Økningen, som delvis antas å være drevet av destabiliseringen av Afghanistan, kommer til tross for forsøk fra innenriksdepartementet på å avskrekke migrantene med løfter om å sende dem til Rwanda. Men så langt har ikke et eneste fly med illegale migranter tatt av fra engelske flyplasser. Mens det har tatt tid å sluttføre samarbeidsavtalen med det afrikanske landet, er det nå ikke lenger mulig å ta seg ulovlig over kanalen uten å risikere å ende opp i et asylmottak i Rwanda, for avtalen er effektuert og flyene står klare.

Da vi belyste Rwanda-returene sist uke, skrev vi følgende:

Bekymringene over alle migrantene som har kommet til de britiske øyene siste årene, var en vesentlig årsak til at britene stemte for Brexit i 2016. Og Boris Johnson har vært under press for å levere på sitt løfte om å «ta kontrollen tilbake« over de britiske grenser.

Hvor mange som skal sendes ut av Storbritannia på det første flyet er uklart.

Danmark har inngått en liknende avtale med Rwanda, men den er foreløpig ikke iverksatt. Avtalen, inngått av den sosialdemokratiske regjeringen, betyr at asylsøkere som får opphold, skal forbli i Rwanda.

Britene har allerede sendt varsel til et ukjent antall migranter om avreise til Rwanda 14. juni, og målet er at alle som tar seg ulovlig til landet skal uttransporteres. Tidligere i vår sa statsminister Boris Johnson at det afrikanske landet er forberedt på «titusenvis».

 – Avtalen vi har inngått er ubegrenset, og Rwanda vil ha kapasitet til å bosette titusenvis av mennesker i årene som kommer. Og la oss være klare på en ting, Rwanda er et av de tryggeste landene i verden, globalt anerkjent for å ta imot og integrere migranter, sa han ifølge The Guardian.

Britiske myndigheter forventer at avskrekkingseffekten vil bli merkbar, men at det vil ta tid før den enorme strømmen av illegale migranter over Den engelske kanal avtar.

– Har fått nok

Storbritannia står i en aktiv migrasjonskrise, og britene har en forventning om at myndighetene klarer å iverksette mer virkningsfulle tiltak enn i dag. The Times gjengir tallene for foregående år, og det er åpenbart at migrantstrømmen har eskalert voldsomt. Avisens grafikk viser siste års utvikling.

I fjor er det kjent at 28.526 personer krysset kanalen i småbåter. Tallet for i år er antatt å bli mye høyere, sier grensevakter avisen har snakket med. Bare 8.410 personer ankom med småbåt i løpet av hele 2020. Årsaken til at så mange migranter kommer i siste halvår handler om to forhold. For det første velger mange å vente på sommervær, for det andre er det alltid et visst etterslep av registreringer, slik at tallene blir oppjustert ved utgangen av året.

Mer enn 600 migranter har krysset så langt denne uken etter endring i værforholdene. Onsdag ble 198 migranter pågrepet i fire småbåter. Ytterligere 32 personer ble reddet mandag og 249 på tirsdag. Omtrent én av fire av de nylig ankomne har vært fra Afghanistan, viser tall fra innenriksdepartementet. I fjor krysset 1.323 afghanske flyktninger kanalen, omtrent én av 20 av det totale antallet illegale.

Tom Pursglove, ministeren som har ulovlig migrasjon som sitt hovedfelt, sier at økningen i antallet illegale kanalpasseringer er uakseptabel.

 – Ikke bare er det åpenlys misbruk av våre migrasjonslover, men de påvirker også de britiske skattebetalerne, risikerer liv og vår evne til å hjelpe flyktninger med å komme til Storbritannia via trygge og lovlige ruter. Med rette har den britiske offentligheten fått nok.

 – Med nasjonalitet- og grenseloven slår vi ned på menneskesmuglere og fikser det ødelagte asylsystemet ved å gjøre det til en straffbar handling å bevisst ankomme Storbritannia ulovlig, og ved å innføre en maksimumsstraff på livsvarig fengsel for dem som legger til rette for ulovlig innreise til landet vårt, sier ministeren til The Times.

Så gjenstår det å se om returene til Rwanda blir stanset av aktivister eller om de faktisk blir effektuert denne gangen. Det som er sikkert er at britiske skattebetalere høyst sannsynlig er mer interesserte i at skattepengene deres går til asylmottak i Rwanda enn at de går til hotellopphold for illegale i Storbritannia. Som Boris Johnson påpekte i intervju med The Guardian, bruker landet nå 5 millioner pund daglig, tilsvarende nesten 60 millioner norske kroner, hver eneste dag, på å betale hotellopphold for afghanere, somaliere og andre som har tatt seg over kanalen.