Fundamentalisme

Ytringsfriheten under statlig angrep for å beskytte islam

En far er i Sverige dømt til å betale titusener av kroner i bot til muslimske lærere i tung islamsk påkledning. Faren føler seg krenket, sier han: "En pappa som bare vil beskytte barna sine, hvordan kan man bøtelegge en slik person? Dessuten omtaler de meg som en kriminell. Man gir ikke meg noen som helst beskyttelse ut fra ytringsfriheten og grunnloven." Pappaen krevde at skolen skal være "politisk og religiøs nøytral". En slik holdning er altså nå kriminalisert. Hva blir det neste?

Det pågår en kamp om Europas sjel, og den kampen foregår ikke minst i skolene og i rettssalene. Islam krever albuerom – og vel så det – og de som motsetter seg denne utviklingen risikerer både å miste jobben og å bli straffeforfulgt. Verken i Norge eller Sverige finnes det et nasjonalt forbud mot misjonerende islamske klær på lærere og elever. Derfor overlates problemet til den enkelte skolen og foreldrene.

Facebook-status førte til domfellelse

Det var akkurat dette som skjedde i Ronneby i 2019, der Tomas Lundbergs datter gikk i 8. klasse på Säckebacksskolan. Lundberg la ut en status på Facebook da han ble oppmerksom på et foto fra klassen til datteren.

Lærerstanden på skolen til Lundbergs datter i 2019:

Teksten til bildet på statusen til Lundberg lød slik:

Samfunnskontrakten er brutt.

Barna i min datters 8. klasse skal ikke behøve å ha lærere som gjennom sin sin skremmende klesdrakt uttrykker sympati for fremmed religiøse livssyn.

Det blir ikke bedre av at islam vanskelig kan skilles fra islamismen.

Daesh skal ikke få en ny sjanse i i Sverige, Ronneby, Säckebacksskolan. Vår oppmerksom på at jeg ikke peker ut gruppen muslimer, men bare krever at skolen skal være politisk og religiøs nøytral, spesielt lærerstaben.

Politiet ved enhet for demokrati og hatkriminalitet og Statsadvokatembetet i Karlskrona reagerte på innlegget. Etterforskning ble iverksatt og resulterte i en tiltale om trakassering og bakvaskelse.

«Trakassering og injurier»

Lundberg er tidligere lokalpolitiker for Sverigedemokraterna (SD) i Ronneby, og aktor i saken innledningsvis og sjefsetterforsker, Lena-Marie Bergström, skal være kjent for sin avsky mot SD. Hun har blant annet delt en video på Facebook der SD sidestilles med nazister.

Lundberg ble tiltalt for mistanke om trakassering eller fire tilfeller av injurier mot de fire islamskkledde kvinnene. Aktor mente at han hadde pekt ut fire kvinner på Säckebacksskolan som klanderverdige i sin livsstil på grunn av deres tro og religionstilhørighet. Dette var i henhold til aktor hensynsløs adferd som har egnet til å krenke og utsette kvinnene for andres feiltolkning.

Lundberg avviste at han hadde gjort noe straffbart med sin uttalelse om islamiseringen i svensk skole. Han benevner seg som en engasjert og kjærlighetsfull pappa. «Og jeg kan jo også kjenne en redsel hva visse avarter innen religioner kan si om hvordan kvinner skal behandles. Jeg støtter jo eksempelvis ikke at kvinner skal ha halvparten av verdi, som er arveretten i henhold til sharia.»

Lundberg sa også under rettergangen at han mener det ville være helt forferdelig om det var lærere som hadde hatt korsriddere eller nazistiske symboler. Dette fikk aktor til å mene at han sammenlikner en form for islam med nazismen.

Aktor mente også at Lundberg «skiter i» hvordan kvinnene reagerte på hans innlegg, at de ble lei seg, og etterlyste «konsekvensetikk» fra Lundbergs side, mens Lundberg insisterte på at han mener at skolen skal være sekulær. Lundberg ble særlig presset på kvinnenes følelse av å ha blitt krenket.

Tvangskurs i islam

En av hijab-lærerne krevde 12.000 SEK i erstatning og at Lundberg blir sendt på tvangskurs om islam. Dette fordi «hans forbrytelse er ingenting annet enn uvitenhet».

På tirsdag ble Lundberg dømt til å betale 34.000 SEK i erstatning til kvinnene, og han ble pålagt å betale 11.200 SEK til staten for sin forsvarer.

Lundberg uttrykker skuffelse over rettsvesenet etter å ha brukt sin grunnlovsbeskyttede rett til å kommentere utviklingen på datterens skole.

– Det er så støtende. En far som bare vil beskytte barna sine, hvordan kan man bøtelegge en slik person? Erklære meg også som kriminell. Jeg gis ikke noe beskyttelse basert på grunnloven og ytringsfriheten. Det har gått så langt så det store sjokket er at samfunnet har blitt slik og at det er så rigget, sier Lundberg.

Dommen kan leses her 

Få timer etter dommen falt på tirsdag, har Lundberg, som innbygger i Ronneby, kontret med et forslag til lovforbud mot hijab i skolen lokalt.

Innbyggerforslag:

Jeg oppfordrer med dette innstendig til Ronneby kommune om å følge opplæringsloven § 6 kapittel 1 Opplæringsloven § 6 kapittel 1 sier: Opplæringen ved en skoleenhet eller førskoleenhet med offentlig rektor skal være konfesjonell.

I mange skoleenheter i Ronneby fremstår den ansatte uniformert slik at det vekker assosiasjoner til den teokratiske og ikke-demokratiske Koranen. Man propagerer med andre ord for ideer i troen, trossamfunnet islam. Dette er et brudd på opplæringsloven § 6 kapittel 1.

Selv i Europa påpeker konvensjonen, som er en svensk grunnlov, at en religion for å klassifiseres som en religion må være mulig å forlate uten dødsstraff. 

Mohammed tok til orde for dødsstraff for alle som forlater islam. Hijabuniformen kan antas å hylle profeten Muhammed og dermed dødsstraff for frafall. Ronneby bør avklare sin avstand fra Koranen i den saken og ikke la islam-uniformede ansatte påvirke studenter i en ånd som er i strid med vår grunnlov.

Sekulær borger
Tomas Lundberg

Helt andre takter

Dette er altså dagens Sverige, der konflikter blusser opp grunnet statens vegring for å gripe inn med nasjonale lover for å beskytte landets sekularitet. Og med den andre hånden straffeforfølger staten dem som gir beskjed om den uønskede islamiseringen som av den offentlige skolen.

Da er det helt andre takter å spore eksempelvis i et land som Østerrike. Der vedtok regjerinsgpartiene i 2019 et forbud mot hijab i den offentlige grunnskolen. To år før det fikk Østerrike forbud mot nikab og burka.

Forbudet om hijab i grunnskolen handlet om å begrense en «ideologi eller religion forbundet med å dekke til hodet». Forbudet ble begrunnet med å «frigjøre jenter fra underkastelse», og den nye loven omfattet ikke sikher sikher og jøder med hodeplagg. Signalet var også å tydeliggjøre at Østerrike er imot politisk islam, og var et slag for å fremme integrering.

Samnytt