Den kulturelle revolusjonen

Svenske myndigheter advarer mot «latter som kan skade»

Svenskene har opprettet "myndighet for psykologisk forsvar", som skal gjøre svenskene bedre i stand til å unngå å bli lurt. Nå advares det mot å le, fordi latter kan være skadelig. "Humor og satire kan brukes til å spre villedende informasjon og latterliggjøring eller kritisere personer eller meninger" heter det på nettsidene. 

«Vi beskytter det åpne og demokratiske samfunnet og den frie meningsdannelsen ved å identifisere, analysere og reagere på utilbørlig informasjonspåvirkning og annen villedende informasjon rettet mot Sverige eller svenske interesser» proklameres på nettsiden mpf.se.

Det som umiddelbart ser ut som en spøk som er dratt litt langt, viser seg raskt å ikke være spøkefullt ment i det hele tatt. På siden lenkes det videre til mandatet, som er gitt av Riksdagen:

§ 1 Myndigheten for psykisk forsvar skal i fredstid og ved økt beredskap
– lede arbeidet med å koordinere og utvikle virksomheten til myndigheter og andre aktører i Sveriges psykologiske forsvar,
gi støtte til slike aktiviteter, og bidra til å styrke motstandskraften i befolkningen.

Ikke le!

Det som nå er på beredskapsplanen i nabolandet er latter. Det kan nemlig være at du ler en latter som er skadelig, får vi vite på nettsiden bliintelurad.se, som er knyttet opp mot myndigheten for psykologisk forsvar.

Det presiseres at latteren kan være skadelig fordi den «kan flytte fokus fra visse spørsmål og endre retningen på en debatt, eller for å skape gjennomslag for meninger».

Skikkelig skummelt med andre ord, i praksis kan man ifølge svenske myndigheter risikere å le seg ihjel.

Illustrasjon: Skjermdump bliintelurad.se