Innvandring

NRK bikker seks milliarder i inntekter, skal satse på å levere nyheter på flere språk enn norsk og samisk

For første gang tjener statskanalen mer enn seks milliarder kroner i året - et millardbeløp finansiert av norske skattebetalere. Ikke bare har kanalen råd til lønnsfest, der de lønner mer enn 110 personer med over en million i året. Parallelt med at svenskene bekymrer seg for at nyhetssendinger på eksempelvis arabisk sementerer utenforskapet, melder NRK om at de vil ha flere nyheter på andre språk enn norsk og samisk. 

Det er Kampanje som mandag kunne melde om at NRK for første gang har inntekter på over seks milliarder, og at statskanalen har økt inntektene med 130 millioner, slik at NRK ikke lenger går med underskudd.

– Jeg vil ikke kalle det en milepæl. Dette er en konsekvens av tilskuddsordningen vår. Hadde vi blitt kompensert for lønnsvekst og prisvekst, uten ABE (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, red. anm.), så hadde vi passert seks milliarder kroner for flere år siden, sier økonomidirektør Andreas Norvik i NRK til Kampanje.

Norvik påpeker at NRK har en helt annen inntektsutvikling enn de fleste andre store mediehusene i Norge.

– Inntektsutviklingen vår er mye svakere og det skyldes at vi er underlagt det regimet vi er. Det er godt i dårligere tider og mer krevende i gode tider, sier han.

Underlagt «regime» eller ei – NRK og mastodontens ansatte har liten grunn til å klage. M24 meldte i fjor høst at lønnsfesten i NRK fortsetter, og at antall ansatte i NRK med millionlønn fortsetter å øke.

Nå tjener 110 NRK-ansatte over 1 million kroner i grunnlønn, per august 2021. Samlet sett har NRK 3324 ansatte med 100-prosent stilling. Hvis man tar med faste tillegg vil det være 117 ansatte som hever millionlønning, skriver M24.

Satser på språk

«Mye vil ha mer» sier ordtaket, og det gjelder åpenbart også NRK. Til Kampanje uttaler statskanalen at de vil satse på å levere nyheter på flere språk enn norsk og samisk.

– Det er nettopp å levere på oppdraget til det beste for det norske folk, slik at vi opprettholder den ekstremt høye tilfredsheten folk har til NRK og bruken av oss. Med de rammene vi har og den konkurransesituasjonen vi står overfor, så er det det desidert mest krevende vi må bale med, sier økonomidirektør Andreas Norvik i NRK til Kampanje.

Det krevende arbeidet med nyheter på flere språk er øyensynlig godt i gang allerede. Følgende faksimile viser NRKs nettsider på arabisk.

«Med Ny i Norge vil NRK gi nyankomne og flyktninger i Norge en mulighet til å bli bedre kjent med landet de har kommet til. Målet er at tilbudet, som i hovedsak, omfatter lokale nyheter og reportasjer fra hele landet, bidrar til en større forståelse av, og integrering i, det norske samfunnet. Innslagene kommer hovedsakelig fra NRKs distriktskontorer, og gir et nært og ofte uhøytidelig bilde av Norge.

Vi vil også presentere aktualiteter og hendelser som har vært med på å forme det norske samfunnet, slik vi kjenner det i dag.

En del av innholdet skal være informativt og hjelpe nyankomne i den norske hverdagen», heter det på statskanalens nettsider.

Hvorvidt NRKs nyheter på andre språk bidrar til integrering er det verdt å stille spørsmål om. Sendingene i dag inkluderer språkene arabisk, dari, somalisk, tigrinja (offisielt språk i Eritrea og i Tigrayregionen i Etiopia, min anm.) og ukrainsk.

Svenske tilstander

Parallelt med at NRK lanserer større fokus på nyheter på fremmedspråk, er bekymringen for integrering nettopp årsaken til at det i dag er debatt i Sverige om nyheter på fremmedspråk. På Sverigedemokraternas valgåpningsmøte lørdag foreslo partileder Jimmie Åkesson at Sveriges Radio skulle slutte å publisere nyheter på arabisk, somalisk og kurdisk.

– Jeg synes det er helt urimelig hvis man mener at de som kommer hit skal lære seg svensk i utgangspunktet, sier han til Sveriges Television.

SDs partileder mener at minoritetsspråklige sendinger, som samiske sendinger her i Norge, bør bestå, men at Sveriges Radio ikke lenger skal publisere sine nyheter på minst tre andre språk.

– Dette handler om et annet syn på hvordan en assimilerings- eller integreringsprosess skal se ut. Jeg mener at dersom du skal bli en del av det svenske samfunnet, må du også lære språket og lære deg å forstå det svenske samfunnet, sier Jimmie Åkesson videre til Svt.

Kjenner vi NRK rett, vil de stille seg hoderystende til et slikt utspill. Utvidede nyhetssendinger på arabisk, somalisk, dari og tigrinja vil neppe bidra mer til integreringen her til lands enn i Sverige, men det hadde på alle måter vært interessant å la statskanalen presentere hvordan de eventuelt skal måle en slik effekt, siden de har så stor tro på den.

(Fotomontasje: HRS)