Krig og uroligheter

Libanon ber det internasjonale samfunnet om hjelp til å få returnert syriske flyktninger

På en konferanse i Brussel ba den libanesiske sosialministeren nok en gang om at syriske flyktninger i Libanon må returneres til Syria. Libanon vil også ha økonomisk kompensasjon for å ha huset syrere siden borgerkrigen som ble utløst i 2011.

Under den sjette Brusselkonferansen om Syria kom sosialminister Hector Hajjar med et dystert bilde av konsekvensene av huse de syriske flyktningene i Libanon.

Libanon har huset over 1 million syriske flyktninger siden startet av borgerkrigen i Syria i 2011. Landet er nabo med Syria, og tilhørte lenge det historiske Syria, også som del av Det osmanske riket. Men de siste årene har Libanon vært inne i en alvorlig økonomisk krise, som ikke minst henger sammen med at deler av Libanons økonomi er tett knyttet til Syria. Men sommeren 2020 ble landet rammet av katastrofe, da en brann i et havneanlegg utløste en eksplosjon i hovedstaden Beirut. Eksplosjonen etterlot 218 døde, rundt 7.000 skadede og store materielle ødeleggelser. Også denne bidro til landets økonomiske krise, men også korrupsjon og vanstyre spiller inn.

Ifølge L’Orient-Le Jour listet Hajjar først opp de «økonomiske konsekvensene» og anklaget syrerne for å «tømme landets valutareserver (…) ved å bruke subsidierte tjenester fra staten», rundt 30 prosent av av de syriske flyktningene skal være arbeidsledige, samtidig som de bidrar til at » libaneserne mister jobber». Syrerne bidrar også til økt kriminalitet, ved det han kaller en «eksplosjon i antall tyverier og forbrytelser».

Hajjar viser videre til demografiske endringer, der «befolkningen byttes ut», og viser til at halvparten av de nyfødte er syriske. I tillegg fører syrernes tilstedeværelse til hjerneflukt, da ved at høyt utdannede unge libanesere utvandrer.  Han hevdet videre at tilstedeværelsen av disse flyktningene har «økologiske» konsekvenser.

Libanon krever således at det internasjonale samfunnet bidrar til å sikre en «trygg og umiddelbar retur av fordrevne syrere til fredelige regioner i deres hjemland». Dette skal det internasjonale samfunnet bidra med ved å omfordele bistandsmidler og øremerke dem til investeringer i infrastrukturen i de fredelige regionene i Syria.

Hajjar ba også om at det internasjonale samfunnet bidrar til at det opprettes mottak i tredjeland for syrere som ikke kan returneres til Syria. Den libanesiske regjeringen er også av den formening at Libanon skal kompenseres for «de tap» de hittil har pådratt seg ved å huse syrerne. Det er så langt vurdert til 30 millioner dollar. Dette skal skje gjennom en «kompensasjonsplan» over tid.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har imidlertid bedt libanesiske myndigheter om å «fortsette å respektere prinsippet om å beskytte flyktninger» og oppfordret det internasjonale samfunnet til å gi mer støtte til Libanon.

Via Fria Tider