Innvandring

Kraftig økning i illegal innvandring til Europa

Mens Europas øyne er rettet mot krigen i Ukraina, tiltar samtidig den illegale migrasjonen. Oppdaterte tall fra Frontex viser at det fra januar til april i år har kommet nesten 70 prosent flere migranter enn i de fire første månedene i fjor. De mest aktive migrasjonsrutene inn til Europa er rutene på Vest-Balkan, Øst-Middelhavet og Sentral-Middelhavet.

Det europeiske grense- og kystvaktbyrået Frontex har i en pressemelding redegjort for migrasjonstrykket mot EUs yttergrense, og trykket er stadig tiltakende.

Mellom januar og april var det rundt 57.800 irregulære innreiser til EU, ifølge foreløpige beregninger. Dette er 69 prosent flere enn i de fire første månedene i fjor, skriver Frontex.

Ser man nærmere på tallene er det verdt å merke seg at flyktninger som flykter fra Ukraina og kommer inn i EU gjennom grenseoverganger ikke er en del av tallene for illegal migrasjon. I følge de siste Frontex-dataene har mer enn 5,9 millioner mennesker kommet inn i EU fra Ukraina og Moldova siden begynnelsen av invasjonen i februar.

Illegale «ukrainere»

Man må altså se bort fra ukrainske flyktninger når man analyserer tallmaterialet, men det er likevel verdt å merke seg migrasjonsrutene inn mot Øst-Europa, for på denne ruten har Frontex registrert over fem ganger så mange illegale grensepasseringer som på samme tid i fjor. De viktigste nasjonalitetene på denne ruten var statsborgere fra Ukraina, Irak og Hviterussland, opplyser Frontex.

Statsborgere fra Ukraina som registreres som illegale er med høy sannsynlighet menn i kampdyktig alder, som er pålagt å bli i landet. Vi omtalte en forrige uke, syreren med ukrainsk statsborgerskap som befinner seg på et mottak i Sør-Norge. Han er ikke alene.

FNs situasjonsoversikt gir ingen anslag om hvor mange «nye» ukrainske statsborgere som har flyktet illegalt fra krigen, men skriver alt mange av dem som har flyktet fra Ukraina har doble statsborgerskap. I tillegg kommer en rekke migranter både med og uten oppholdtillatelse i Ukraina.

Migrasjonsrutene

Frontex’ grafikk viser at nesten halvparten av all illegal migrasjon skjer via Vest-Balkan-ruten, med 27.172 illegale grensepasseringer, en økning på 130 prosent fra samme periode i fjor. De viktigste nasjonalitetene på denne ruten inkluderte syrere og afghanere, opplyser Frontex.

Man kan videre se at dødsreisene over Middelhavet foregår for fullt, der den østlige ruten ble brukt av 9.109 migranter, en økning på 86 prosent. Ifølge Frontex skyldtes økningen spesielt det jevne antallet ankomster til Kypros, som utgjorde mer enn halvparten av alle registreringene. De fleste migrantene kom fra Syria, Nigeria og Kongo.

Det ble registrert 9.300 ulovlige Middelhavs-kryssinger på ruten for det sentrale Middelhavsområdet mellom januar og april, omtrent 4 prosent flere enn i samme periode i fjor. Migrantene på denne ruten hadde primært opprinnelse i Tunis, Egypt og Bangladesh, skriver Frontex.

Kanalmigrantene

Også antallet migranter som har tatt seg illegalt gjennom Europa med Storbritannia som mål har tatt seg opp sammenliknet med i fjor. Vi har i en rekke saker belyst kanalmigrantene, som ikke bare utgjør en hodepine for Storbritannia som har sprengt mottakskapasitet, men som også har skapt diplomatisk misnøye mellom Storbritannia og Frankrike.

Antall irregulære migranter som forsøkte å krysse kanalen mot Storbritannia med småbåter steg til omtrent 12.800, som er en økning på 160 % sammenlignet med samme periode i 2021. Migrantene på denne ruten kommer hovedsakelig fra Afghanistan, Syria og Iran, opplyser Frontex.

Frontex presiserer at de endelige tallene for alle migrasjonsrutene inn i Europa og for kanalmigrasjonen kan bli høyere på grunn av forsinket rapportering, men tallenes tale er likevel klar med de foreløpige registrerte ankomstene. Den illegale migrasjonen tar seg opp, og Frontex varsler at økningen vil tilta etterhvert som været blir varmere fram mot sommeren i Middelhavet.