Æresdrap og æresrelatert vold

Jenta hang med venner etter skolen. Nå er mor, bror og fetter mistenkt for æresdrap

Torsdag ble en ung tenåringsjente funnet død i sitt hjem i den svenske byen Nacka. Umiddelbart så det ut som om jenta hadde tatt sitt eget liv, fordi det var det familien fortalte politiet. Etter kort tid ble det åpenbart at jenta neppe hadde begått selvmord - familiens historie om selvmordet så rett og slett ikke ut til å stemme. Nå sitter familien bestående av mor, bror og en fetter fengslet, mistenkt for æresdrap. At jenta var sammen med venner etter skoletid skal ha utløst et enormt sinne. 

Familien skal selv ha kontaktet politiet med informasjon om at de hadde funnet den unge jenta død. Raskt viste det seg at de tre familiemedlemmene skal ha forsøkt å få jentas død til å se ut som et selvmord, skriver Expressen mandag.

Familiemedlemmene skal ha vært opprørt over at jenta hang med venner etter skolen, ifølge opplysninger i politiets etterforskning.

Bodde i æreskultur

Expressen opplyser at moren og barna kom til Sverige relativt nylig. Den unge jenta fikk dermed svært kort botid i et demokratisk land, men å leve livet etter demokratiske spilleregler fikk hun aldri oppleve. Det nærmeste glimtet av frihet må ha vært å tilbringe tid med venner etter skoletid, men dette glimtet skal ha vært nok til at familien ønsket henne død.

Ungjenta i Nacka er statistikken som ikke føres – statistikken over importerte æresdrap som begås i Sverige. «Balkonflickorna», altså «balkongjentene», har vært et fenomen i Sverige, der unge muslimske jenter tilsynelatende tar sine egne liv ved å kaste seg ut fra balkongene i boligblokkene i de innvandrertette drabantbyene, mens de i realiteten blir drept av familiemedlemmer. Fenomenet er omtalt i Hege Storhaugs Islam. Den 11. landeplage:

«Balkonflickorna» er et begrep i Sverige, altså innvandrerjenter som «tar livet sitt» ved å hoppe i døden fra balkongen. Dette er et fenomen snakket om i over et tiår, men svenske myndigheter har aldri oppgitt noen statistikk over antall jenter og unge kvinner som har dødd etter fall fra boliger.

Men jenta i Nacka ble ikke kastet fra noen balkong. Hvordan hun ble drept sier svenske medier foreløpig ikke noe om, men likhetstrekket til balkongjentene er der; drapet er kamuflert som selvmord. Ikke alle æresdrap er kamuflert for omgivelsene.

Svenskene bråvåknet i 2002 da svenskkurdiske Fadime ble såkalt æresdrept av sin far fordi hun «elsket feil mann» og nektet å inngå et henteekteskap med en fetter i Tyrkia. De tragiske skuddene som falt i Uppsala utløste en bred debatt om integrering, men det var den gang, som nå, lite som tyder på at «ærens» destruktive makt er svekket i sentrale innvandrermiljøer. Det svært spesielle med dette drapet var at Fadime selv hadde varslet det. Hun var en kjent stemme i svensk offentlighet, og hadde endog stått på talerstolen i Riksdagen og fortalt politikerne om de mistrøstige livene så mange unge kvinner i Sverige lever grunnet importen av æreskulturen. (HRS har omtalt dette drapet og etterfølgende debatter i en rekke saker, bare søk etter «Fadime» her på rights.no).

Hadde vært med venner

At familien nylig har kommet til Sverige trenger forsåvidt ikke bety allverden med tanke på hvilket levesett de har ført. Æreskulturen er en medbragt størrelse, der unge jenter skal bære ansvaret for familiens «ære». I Expressen beskrives en rasende familie som har drept jenta etter å ha blitt kjent med at hun har vært sammen med jevnaldrende venner etter skoletid. Hvordan en uskyldig handling som å henge med venner etter skolen kan utløse et så sterkt raseri at familien er i stand til å drepe, forstås kanskje enklere når man ser hvilket utenforskap de reelt sett bor i i dagens Sverige.

Som beskrevet i Landeplagen, er den akademikeren i Sverige som har gjort det eneste dypdykket i Rosengård for å løfte frem reell problematikk knyttet til innvandring og islam, sosialantropologen Aje Carlbom. Carlbom flyttet inn i Rosengård på slutten av 90-tallet og bodde der i tre år for å studere relasjonene mellom svenskene og innvandrere.

Cajblom konstaterte allerede for godt over 10 år siden at man kan bo hele livet i Rosengård uten å forholde seg til det svenske storsamfunnet, med unntak av kontakt med sosiale myndigheter. Det er ikke bare kriminalitet og de på langt vei lovløse tilstandene som er alarmerende, men også islams økende makt, registrerte Carlbom allerede den gang. Den økende makten har ikke minst kunnet skje grunnet avindustrialisering av vestlige samfunn som Sverige på 1970-tallet, noe som medførte at de mange innvandrerne med dårlig skolering fra opprinnelseslandene falt ut av arbeidslivet (eller aldri kom seg inn i arbeidslivet). Kombinert med høy innvandring, kunne kulturelt ensartede grupper etablere seg i samme områder og videreføre opprinnelseslandets kultur.

Mens jenta rent fysisk har befunnet seg i Nacka og blitt drept der, har de øvrige familiemedlemmene befunnet seg mentalt i Midtøsten fremdeles. Dermed har familien heller ikke følt på sorg eller fortvilelse, de har rett og slett begått et for dem nødvendig drap.

Nekter

Bakgrunnen for pågripelsen var at familiemedlemmenes historier om hva som skjedde i forbindelse med jentas død ikke så ut til å stemme, oppsummerer Expressen. Det skal ha vært flere årsaker til at politiet på stedet reagerte. Blant annet skal jentas skader ikke ha samsvart med opplysningene familien hadde gitt om måten hun hadde begått selvmord på, og de skal videre ha forsøkt å skjule ulike gjenstander på åstedet.

Det dreide seg om gjenstander som ifølge familien skulle vært brukt i det angivelige selvmordet, men også om jentas mobiltelefon, skriver Expressen.

Til tross for at politiet karakteriserer det angivelige æresdrapet som høyst sannsynlig, benekter både mor, bror og fetter at de har gjort noe som helst ulovlig. Og i sin opplevelsesverden har de jo ikke det. Ifølge sin egen medbragte islamforståelse har de gjort det eneste rette.