Kriminalitet

– En trend der ungdom gjør ting som ikke er greit

Sondre Aurmo, rektor ved Sandeåsen skole i Tønsberg, omtaler lørdagens voldshendelser som "en trend der ungdom gjør ting som ikke er greit". "Trenden" består i at ungdom i  i alderen 13 til 14 år presser 11-åringer til å slåss med hverandre. Adlyder de ikke, trues de med å få bank av ungdommene i stedet. – Voksne tør heller ikke å si ifra, i frykt for hva disse ungdommene kan finne på å gjøre mot dem eller barna, sier en mor til NRK. 

Lørdag var det slåsskamper utenfor barneskolen i Tønsberg, tilsynelatende påpresset og planlagt av en guttegjeng i 13-14-års alder fra ulike skoler i distriktet. Ifølge Tønsberg Blad rykket både utrykningspolitiet og ordenspatruljer ut til Sandeåsen skole lørdag kveld etter meldinger om slåssing.

Trusler

Barneskoleelevene som var involvert i slåsskampene var ikke mer enn 11 år gamle, melder lokalavisen, og det var heller ikke noe som tydet på at de slåss frivillig med hverandre. De møtte opp fordi var redde for hva som skulle skje dersom de lot være, for bak slåsskampene sto eldre gutter som truet med å gi dem bank dersom de ikke adlød.

En mor til et barn ved en nærliggende skole beskriver en fryktkultur som på ingen måte kan være sunn for barneskoleelevene å vokse opp i. I intervju med NRK vil hun være anonym av redsel for represalier.

– Folk går rundt og er redde for navngitte personer. Voksne tør heller ikke å si ifra, i frykt for hva disse ungdommene kan finne på å gjøre mot dem eller barna, sier hun.

Ifølge moren bruker de eldre guttene ulike metoder for å yppe til bråk. På lørdag skal ungdommene, som oppfordret barna til å slåss, truet dem med at de skulle få bank hvis de ikke stilte opp.

– De erter på seg andre, sånn at de har en grunn til å slå dem ned. De snakker for eksempel nedlatende om familien til barnet, noe som er veldig sårende, forteller hun til kanalen.

Når voksne mennesker er så redde at de ikke tør å si ifra, er det god grunn til å bruke et annet begrep om ungdommens adferd enn «erting». Å true med vold og snakke stygt om barnas familier for å framprovosere reaksjoner er langt over grensen for hva som kan kalles å «erte på seg andre».

Dialog

Rektor Aurmo sier til Tønsberg Blad at han «tror det fremover blir viktig med dialog, og at skolen sammen med forebyggende avdeling i politiet, barnevernstjenesten, foreldre og barn ser på hva de kan gjøre for å forbedre miljøet.»

Hvilke foreldre som bør holdes ansvarlige for å gjøre noe med miljøet nevnes ikke, men det er rimelig å gå ut fra at rektoren ikke omtaler andre foreldre enn dem som har barn på skolen. Så er det verdt å håpe at politi og barneverntjeneste evner å ansvarliggjøre de foreldrene som bør komme på banen – nemlig foreldrene til de 13-14 år gamle ungdommene som gjør at livet for barneskolebarna fylles av redsel.

Dialog med barna er ikke bare skolens løsning, men også politiets klare råd. Leder for forebyggende avdeling i Sør-Øst politidistrikt, Mona Elisabeth Solberg Kvistnes, sier at foreldre må «snakke med barna om at det ikke er alle som vil dem vel». En annen uttalelse politikvinnen gir er – gitt forholdene der barneskolebarn og deres foreldre frykter represalier fra ungdommene – noe pussig:

Ifølge Kvistnes er det mye som tyder på at lørdagens slåsskamp var avtalt på forhånd. Hun mener derfor at det ikke er noe som tilsier at innbyggere bør være bekymret for egen sikkerhet.

– Vi har ikke fått noe signal på at disse ungdommene er farlige eller utagerende for omgivelsene.

Vel, et ganske sterkt signal på at disse ungdommene er farlige for omgivelsene, er vel at de truer barneskolebarn til å slåss. Men nei, her er det visst på sin plass med mer ansvarsfordeling, ser politikvinnen ut til å mene, og sier videre at også barna må lære «kritisk tenking og konsekvenser». Som om de ikke allerede har gjort seg noen tanker om hvilke konsekvenser det kan få dersom de nekter å etterkomme ungdommenes trusler.

– Vi ønsker trygge voksne ute, som kan prate, være nysgjerrige og veilede barn og unge i tiden fremover. Barn og ungdom bør i større grad lære mer om kritisk tenking og konsekvenser. De vil være mer ute fremover, og det oppfordres også de voksne til å være.

Ja, hvis nærmiljøet fungerer som «nysgjerrige veiledere» blir nok alt bra, skal du se.

Bruddskader

De «ufarlige ungdommene» som tilsynelatende bare trenger litt «veiledning», har ikke selv påført 11-åringer skader. De har ganske enkelt presset barneskoleelevene til å påføre hverandre skader i stedet.

Til NRK sier den anonyme moren at hun kjenner til at et barn har fått brukket nesa i en slåsskamp liknende den som fant sted lørdag.

Moren kaller volden for feig. Hun kjenner til at et barn har blitt slått ned, slik at nesa brakk.

– De sparker dem som ligger nede, det er veldig stygt.

Hun sier Tolvsrød er et lite sted, hvor ryktene sprer seg raskt. Flere er redde, og det gjelder ikke bare barna, men hele nabolaget og skolemiljøet.

Moren kjenner til barn som gruer seg til å starte på ungdomsskolen, fordi de er redde for de eldre guttene.

– Noe må gjøres, avslutter hun.

Tilsvarende sier en kilde til Tønsberg Blad at lørdagens slåssing også resulterte i bruddskade.

En velinformert kilde Tønsberg Blad har vært i kontakt med, forteller at politiets første melding om at dette skal ha vært en avtalt slåsskamp, ikke er hele sannheten. Det er heller ikke riktig at det ikke var noen som ble skadet lørdag kveld. En av de yngste guttene skal ha pådratt seg brudd i en finger.

(…)Slåsskampene skal ha blitt forsøkt arrangert en mot en, og dersom de nektet, ble de truet med bank av de eldre guttene. Flere skal ha nektet, og dermed oppsto det krangling og bråk.

Kilden forteller videre til avisen at flere av elevene ved Sandeåsen skal ha kommet redde hjem lørdag kveld, og hadde en dårlig natt. Det er ikke underlig. Barn har det med å bli redde for trusler og vold.