Den kulturelle revolusjonen

Dobbelt oppsiktsvekkende

SVT har avslørt at såkalte midlertidige ekteskap (mutah) praktiseres i en rekke sjiamoskéer i Europa. Dette er ren halal-prostitusjon, der kvinnen betales for seksuelle tjenester. Også Oslomoskéen Islamic Cultural Centre (ICC) står på listen over moskeer som gikk i baret da to journalister fra SVT oppsøkte moskeene. ICC er en rendyrket sunnimoské, og derfor er dette dobbelt oppsiktsvekkende hvis SVTs dokumentar er korrekt: Innen sunni-islam er mutah-ekteskap helt og holdent uhørt.

Mutah er et sjiaislamsk ekteskap som kan vare fra ett minutt til 99 år, men som oftest varer ekteskapet fra en time til et par måneder. Det er en form for prostitusjon, der sjiamuslimer praktiserer kortvarige ekteskap i bytte mot penger. For at handelen skal være halal må «ekteskapet» legitimeres av en religiøs leder, som får betalt for oppdraget. Svensk TV avslørte nylig at Islamic Cultural Center (ICC) i Oslo tilbyr slike halal halliktjenester.

Hvis SVTs avsløring stemmer er det oppsiktsvekkende. For ICC er en hard core sunnimoské. Og innen sunni-islam er mutah forbudt. Sunnimuslimer ser med forakt på sjiamuslimer som praktiserer denne handelen med jenter og kvinner.

Sjia og sunni, et fiendskap

Konfliktene mellom sunni- og sjiamuslimer har dessuten vært dyptgripende fra nesten den spede begynnelsen av islam, derav væpnede angrep (terror) på hverandres moskeer i land som Irak og Pakistan. Konflikten handler om hvem som skulle være Muhammeds etterfølger. De som samlet seg om profetens fetter og svigersønn Ali ibn Abi Talib, ble kalt shi’at ali, «Alis parti», eller «Alis tilhengere». Den andre hovedgruppen, sunnimuslimer, som ikke ønsket å knytte lederskapet til profetens nærmeste familie, ble kalt ahl al-sunna wa al-jama’ah,«tradisjonens og fellesskapets folk». Denne gruppen fremhevet troskap mot profetens sunna (tradisjon) og hevdet at profetens etterfølger (kalifen) skulle velges.

Når det gjelder rettslære, skiller sjiaene seg kraftig fra sunniene. Kun sjiaene aksepterer midlertidige/tidsbegrensede ekteskap, også kalt nytelsesekteskap, eller mutah på arabisk.

Nettopp derfor er avsløringen til SVT svært oppsiktsvekkende. Hvis det stemmer at ICC praktiserer mutah, kan ikke jeg se en annen forklaring enn at det handler ene og alene om økonomisk gevinst. I SVTs avslørende dokumentar kommer det frem at en imam kan ta inntil 20.000 kroner for en slik vigsel.

Mutah bryter med hallikparagrafen (organisert kjøp av seksuelle tjenester), og i brudegaven ligger det kjøp av kvinnen, som er også forbudt i henhold til norsk straffelov. Ved tvang eller grov utnyttelse av kvinner i en sårbar situasjon vil straffelovens paragrafer om menneskehandel også være aktuelle.

Dersom ICC praktiserer mutah, bør selvsagt statsforvalteren, Valgjerd Svarstad Haugland, på banen. Da bør ICC miste vigselsretten, og det bør også vurderes om ikke dette forholdet er så alvorlig at grunnlaget for statsstøtte faller bort. Er det en sjiamoské i Oslo SVT har sjekket, bør SVT dementere snarest og rett opp feilen.

Også flerkoneri

Allerede i 2004 ble liknende forhold i ICC avslørt. Den gang handlet det om åpen, skriftlig promotering av flerkoneri i en pamflett på 19 sider, Polygami (Flerkoneri) i islam. Pamfletten er datert 2002, 2. opplag og med 1.00o eksemplarer i dette opplaget. (Vi er i besittelse av et eksemplar som vi fikk hentet ut av biblioteket til ICC.) Vi har gjennom årene ment at det er svært sannsynlig at vigsler og skilsmisser i denne moskéen skjer i tråd med det sunni-islamske familielovverket, der kvinner eksempelvis fratas de fleste mulighetene til skilsmisse, samt at det aksepteres at menn inngår flerkoneri etter sharia med forstander/imamen sin godkjenning.

Vi har sendt forespørsel til SVTs Uppdrag Granskning, ved reporter Katia Wagner, for å få bekreftet/avkreftet at det er ICC som er avslørt:

Kjære K Wagner

Jeg har sett din gode og viktige dokumentar om mutah-ekteskap. Da jeg er fra Norge bet jeg meg særlig merke i at dere undersøkte forholdene i det dere oppgir som Islamic Cultural Centre (ICC). Dette er en ren sunni-moské utgått av den pakistanske Jamaat-bevegelsen, og som kjent praktiserer ikke sunnimuslimer mutah, kun sjiamuslimene.

Kan dere ha oppgitt feil navn på moskéen, og at den riktige moskeen er den største sjiamoskéen i Norge, Tauheed Moské? Her er lenke til denne moskeen http://www.tauheed.no/index.php/nb/

Jeg jobber med politikk i en tenketank (Human Rights Service) omkring blant annet verdispørsmål, og jeg håper derfor dere kan bekrefte/avkrefte om det virkelig var i ICC dere avdekket disse forholdene.

Vennlig hilsen Hege Storhaug, Human Rights Service

Uansett om det er ICC eller Tauheed (eller andre) som er avslørt, bør saken vekke reaksjoner i Stortinget, med krav om at ansvarlig statsråd, Kjersti Toppe, svarer for seg. Det samme bør likestillingsminister, Anette Trettebergstuen, gjøre.

Like før denne artikkelen ble publisert så vi på HRS sin Facebook-side i dag at ICCs Arshad Jamil avviser påstander. HRS sendte tre mail til SVT om dette, første i går, og to til i dag midt på dagen, i tillegg til å ha prøvd å få fatt på redaksjonen til Uppdrag Granskning (UG), som ikke har kontortid på fredager. På Facebook i ettermiddag har Sløseriombudsmannen lagt ut et epost-svar fra Ali Fegan i UG, som beklager feilen som er gjort. Det var ikke ICC som ble avslørt, men Fegan forteller ikke hvilken Oslo-moske UG oppsøkte.

Det er underlig at SVT kan gjøre en slik tabbe. Jeg reagerte instinktivt da jeg så kartet over moskeer de hadde oppsøkt, nettopp fordi jeg vet at sunni-islam overhodet ikke aksepterer mutah.