Demografi

Befolkningsvekst i Danmark: Danskene utgjør kun ti prosent

Befolkningsveksten i Danmark over den siste tiårsperioden er basert nesten utelukkende på innvandrere og etterkommere. De siste kvartalstallene fra Danmarks Statistik viser at danskene selv står for bare en tidel av veksten. 

«Flere innvandrer, færre utvandrer, færre fødes og flere dør», var kortversjonen av den norske  befolkningsveksten da vi presenterte norske kvartalstall torsdag. Trenden er ikke ulik den danske, der danske kvinner heller ikke kan skryte av noen stor fruktbarhet. Det kan derimot innvandrere fra MENAPT-landene.

Den korte avis har sett nærmere på tallene som ble presentert av Dansk Statistik, og formidler følgende:

Målt over en tiårsperiode fra 1. april 2013 og til og med 1. april i år har antallet innbyggere i Danmark økt med 281.000. I rene tall er dette en økning fra 5,6 millioner 1. april 2013 til totalt 5,9 millioner 1. april i år.

Men danskene står for bare en tidel av veksten, skriver avisen.

Innvandrere og etterkommere

Et dypdykk i tallene viser hvilke befolkningsgrupper som står bak befolkningsveksten. Som forventet er det ikke-vestlige innvandrere som føder flest barn i Danmark, akkurat som de også har den høyeste fruktbarheten her til lands. Det er ikke innvandringstallene i seg selv som gir de største utslagene på statistikken, det er det fødslene som gjør. De totale tallene for siste tiår viser følgende:

I runde tall er dette en økning på 24.000 dansker mot en økning på ikke mindre enn 254.000 innvandrere og etterkommere.

Fordelt på vestlige og ikke-vestlige innvandrere og etterkommere er det en økning på 106.000 vestlige og 148.000 ikke-vestlige.

Andelen innvandrere i befolkningen utgjorde per 1. april i år til sammen 860.000 innbyggere, oppsummerer Den korte avis, og utgjør totalt 15 prosent av den danske befolkningen. En drøy halv million av disse er innvandrere fra ikke-vestlige land og deres etterkommere, mens en lavere andel har vestlig opprinnelse.

Det er 541.000 personer av ikke-vestlig opprinnelse og 319.000 av vestlig opprinnelse, skriver avisen.

MENAPT-fødsler driver befolkningsveksten

Siden vi ikke klarer å reprodusere oss selv og åpenbart ikke er i stand til å øke folkemengden på egen hånd, kan vi se på hvem som skal «redde oss» ved å betale pensjonene våre i fremtiden, skrev vi torsdag om de norske tallene, og danskene må nok også gjøre seg noen tanker om fremtidige pensjoner.

Danskenes bidrag til befolkningsvekst på 24.000 mennesker er enda lavere enn befolkningsveksten som kommer fra muslimske miljøer med høy kriminalitet, og hvor det er store problemer med integrering, skriver Den korte avis.

Og ser man nærmere på landbakgrunn, er det liten tvil om at de siste ti årenes befolkningsvekst i stor grad drives av muslimske kvinner på danske fødeavdelinger.

Det viser seg at 12 av 23 MENAP-land pluss Tyrkia alene bidro med totalt 38.000 tusen mennesker til befolkningsveksten.

Det er 14.000 flere enn danskene har bidratt med.

Det skjer først og fremst gjennom fødsler, skriver avisen.

Kvinner fra de aktuelle landene fødte ikke mindre enn 31.000 barn, og kvinner fra Tyrkia, Irak og Somalia føder aller flest.