Demografi

Fem amerikanske byer med tillatelse til bønnerop takket være Demokratene

Med Joe Biden som president, legges forholdene til rette for islams ekspansjon i USA. Nå har til sammen fem byer gitt moskeer tillatelse til bønnerop fra minareter. Samtlige byer ligger i stater styrt av Demokratene.

Islamiseringen av USA går sakte men sikkert fremover med hjelp fra Demokratenes president Joe Biden. Nå har fem byer i demokratisk ledede stater gitt tillatelse til daglige bønnerop. En av dem så sent som i mars i år. Det var stormoskeen i Minneapolis, som ligger i staten Minnesota, som fikk tillatelsen av politisk ledelse.

Moskeene kan nå kalle inn til bønn tre ganger om dagen, først om morgenen klokken 7, midt på dagen, og klokken 22 om kvelden. Minneapolis er kjent for å ha USAs største somaliske innvandrergruppe.

Bidens frieri

Biden var raskt ute i valgkampen i 2020 med å fri til ulike muslimske grupperinger i USA under slagordet «Muslims for Biden». I april i fjor under ramadan sendte han og kona Jill ut en varm hilsen til både  USAs muslimer og resten av verdens muslimer.

Allerede i januar 2017 underskrev daværende president, Donal Trump, et dekret som forbød innvandring fra en rekke muslimske land. Da Biden overtok presidentembetet den 20. januar 2021, brukte han én dag på å oppheve forbudet.

2. januar i år erklærte Amer Ghalib, som er muslim og med opphav i Midtøsten, seg som den demokratiske ordføreren i Hamtramck, en forstad til Detroit, Michigan. Ghalib ble dermed den første muslimske ordføreren i USA, etter at muslimene ved lokalvalget i fjor fikk så stort flertall at de kunne sette sammen et lokalråd utelukkende bestående av erklærte muslimer.

Så sent som på 1900-tallet var byen først og fremst en polsk enklave, men i løpet av de siste 20-25 årene har den endret seg som følge av immigrasjon og fødsler, og det snakkes nå rundt 26 forskjellige språk blant de rundt 28.000 innbyggerne.

Siden 2004 har Hamtramck hatt bønnerop gjennom høyttalere.

USAs første muslimske ordfører

I Dearborn, også i delstaten Michigan, kan muslimer skryte av at de har den største moskeen i USA, og at byen var den første byen i USA som innførte bønnerop gjennom høyttalere på begynnelsen av 1980-tallet. I tillegg skryter de av at byen etter lokalvalget i fjor også fikk en ordfører av arabisk avstamning. Han heter Abdullah Hammoud og fikk 55 prosent av de avgitte stemmene i valget. I lokalpressen beskrives han utelukkende som en arabisk-amerikaner.

Byen, som i likhet med Hamtramck også ligger i Detroit-området, har små 93.000 innbyggere, hvorav rundt 42 prosent er muslimer.

I delstaten Michigan, hvor de to byene med bønnerop som nevnt befinner seg, bor det rundt 270.000 registrerte muslimer, og utgjør dermed 2,7 prosent av statens rundt ti millioner innbyggere.

Den demokratisk ledede staten New Jersey fungerer i likhet med delstaten Michigan som en magnet for muslimer, som her med et antall på cirka 280.000 utgjør tre prosent av statens totalt 9,3 millioner innbyggere.

Her i delstaten vedtok byrådet i Paterson 11. mars i fjor, ledet av den demokratiske ordføreren Andre Sayegh, å tillate bønnerop gjennom høyttalere.

Byen, som er statens tredje største, har små 160.000 innbyggere, hvorav rundt 19 prosent eller rundt 30.000 er muslimer.

I tillegg har det vært flere klager på bønnerop i den demokratiskledede byen New York, hvor det er bønnerop opptil fem ganger om dagen.

Worlds Population Reviw estimerte 1. januar 2022 at det bor 3.450.000 muslimer i USA, og utgjør dermed 1,1 prosent av befolkningen. Frankrike huser den største muslimske befolkningen i Vest-Europa på anslagsvis åtte millioner, eller rundt 10 prosent av befolkningen. Tyskland ligger på en 2.plass med rundt 5,5 millioner, tilsvarende 6,5 prosent av den totale befolkningen.

Den korte avis