Innvandring

De sedvanlige skurkene: UDI og UNE

Så er MSM i gang igjen. Denne gangen er det NRK som føler om en ny asylsak. Syriske Zilan Ali Mohamad (21) får ikke søke asyl i Norge forårsaket av et falskt oppholdskort i Spania. Men NRK vil at det skal være UDI og UNE som er skurkene.

Utvilsomt «føler» NRK at syriske Zilan Ali Mohamad (21) bør få opphold i Norge, men saken mangler rasjonelle argumenter.

– Dette er urettferdig. Hvis Norge hadde gjort ting riktig, hadde hun aldri havnet i Spania, sier Yousef Eiebo.

Eiebo skal være stebroren til Mohamad, bosatt i Tønsberg, men visstnok ser han på seg selv som hennes far. Det som er «urettferdig» i Eiebos tolkning er at Utlendingsnemda (UNE) gjør jobben sin etter de lover og regler som Stortinget har bestemt. Denne gangen har UNE fattet et vedtak som tilsier at Mohamad ikke får søke asyl i Norge.

Og hvorfor får hun ikke det?

Falskt dokument til besvær

Stridens kjerne er at Zilan Ali Mohamad på reisen fra Syria har benyttet et oppholdskort i Spania for å kunne ta seg problemfritt helt til Norge. Hun kom til Norge i desember med det spanske oppholdskortet, der hun skal ha fortalte politiet at det var falskt. Enhetsleder i Utlendingsdirektoratet (UDI), Pernille Schulerud Søland, sier at politiet gjorde en dokumentteknisk undersøkelse av oppholdskortet som ikke avdekket at det var forfalsket.

UDI anmodet derfor Spania om å ta tilbake Zilan Ali Mohamad, slik reglene tilsier etter Dublin-avtalen. Dette aksepterte spanske myndigheter. Men da hun ankom Spania mente spansk politi at hun ikke hadde gyldig oppholdstillatelse i Spania. Det heter at det spanske innenriksdepartementet ville undersøkt oppholdstillatelsen nærmere «dersom de hadde blitt informert om tvilen rundt oppholdskortet». UDI på sin side har fortalt at de ga spanske myndigheter all nødvendig informasjon i saken.

Da Mohamad ble sendt til Spania, ble avslaget (selvsagt) anket til UNE. I avslaget fra UNE påpekes det også at spanske myndigheter hadde flere muligheter til å sjekke oppholdskortet, men det var likevel ikke det som var utslagsgivende:

– Om oppholdskortet er falskt eller ikke, var ikke noe som hadde avgjørende betydning da vi vurderte hennes sak. Det som var avgjørende for utfallet av saken, var at Spania allerede hadde tatt ansvar for å behandle asylsøknaden hennes, sier Marianne Granlund, avdelingsleder i UNE.

At det er benyttet falske dokumenter på reisen, er det imidlertid ikke så mange som ønsker å legge noen vekt, tvert om:

«Det er ikke uvanlig at flyktninger bruker falske reisedokumenter og Zilan fortalte norske myndigheter at oppholdskortet var falskt. Men den opplysningen fikk ikke spanske myndigheter», mener NRK å kunne slå fast ut fra dokumenter de har tilgang til.

Hva er egentlig problemet?

Som vi ser er NRK allerede på fornavn med Zilan Ali Mohamad, og skurkene er som vanlig UDI og UNE. For det som UDI og UNE forteller skal vi visstnok betvile, mens det som kommer fra Mohamads familie og aktører som NOAS trenger vi ikke stille noen kritiske spørsmål ved.

– Her må uskyldige Zilan, som hele tiden snakket sant, betale prisen for at både norske og spanske myndigheter ikke har gjort jobben sin, sier juridisk rådgiver Sanja Adjulovic i NOAS til NRK.

Føleriet har heller ingen grenser, for stebror Eiebo kan ikke få fortalt nok hvor synd det er på Zilan Ali Mohamad – og vi skulle tro vi snakket om et lite barn.

– Dette er helt forferdelig. Zilan er så ung og har aldri vært i Spania. Hun kjenner ingen og bor nå i en garasje alene.

Nå er det mange som bor i en garasje i Spania, men man kan sette søkelyset på noe helt annet: Om Zilan Ali Mohamad søker asyl i Spania, som hun som syrer har stor sjanse for å få innvilget, er det da heller ingenting som forhindrer 21-åringen å flytte til Norge. Så hva er egentlig problemet?

At det kan oppstå problemer med falske dokumenter bør da heller ikke forundre noen, men hvorfor har statskanalen NRK «glede» av å lage slike føleri-saker om asylsøkere som i realiteten bare svekker omdømme til UDI og UNE?