Innvandring

Dansk venstreside mener det er «inhumant» å bo i Afrika

Planene om asylmottak i Rwanda utløser vrede på dansk venstrefløy. "Jeg er pissed!", skal Radikale Venstres ordfører ha ropt etter et informasjonsmøte holdt av innvandring- og integreringsminister Mattias Tesfaye (S). Hun mener beviset på at det er "inhumant" å bo i Afrika er å finne i det faktum at ingen vurderer å sende ukrainere dit. 

Mon tro hva rwandere selv vil tenke om uttalelser om at det er «inhumant» å bo i landet deres. De vil neppe tolke det som et uttrykk for den antirasismen det er ment som. Landet har nylig inngått avtale med Storbritannia om å opprette et britisk asylsenter, og den danske regjeringens plan er å få på plass en liknende avtale.

FNs nettsider kan man lese om Rwanda at «Rwanda er formelt en republikk med flerpartisystem. Presidenten velges for en periode på sju år og kan gjenvelges én gang. Parlamentet har et tokammersystem, med et underhus (80 seter) og et overhus (26 seter). I underhuset er 30 prosent av setene reservert til kvinner som velges av en valgkomité. De resterende setene velges direkte av folket. Denne ordningen har ført til at Rwanda er blant landene i verden med flest kvinner i parlamentet».

Videre står det at «Politisk er Rwanda fortsatt preget av folkemordet på 90-tallet. Landet vedtok en ny grunnlov i 2003, som forbyr politiske partier å identifisere seg med en bestemt folkegruppe, religion eller klan».

Rwanda omtales som et av de afrikanske landene med sterkest økonomisk vekst, og til tross for at det fortsatt finnes spenninger mellom de to ulike stærste folkeslagene, omtales landet som moderne, kreativt og stolt.

-Inhumant

Radikale Venstre i Danmark mener likevel at det er «inhumant» å sende migranter direkte til Rwanda. I et opprørt Facebook-innlegg skriver partipolitiker Andreas Steenberg at ingen kan få det godt nok i Rwanda.

Hele øvelsen handler om at folk som kommer til Danmark og søker asyl skal sendes til Rwanda, som behandler saken, og så får man asyl i Rwanda. Det betyr at flyktninger som har kjempet for demokrati i for eksempel Russland må reise til Rwanda og bo der. Flyktninger som kommer fordi de blir forfulgt på grunn av kjønn, homofili eller noe annet skal også til Rwanda. Og selvfølgelig de mange krigsflyktningene fra Syria, Afghanistan osv. Alle skal nå til Rwanda hvis de søker asyl i Danmark.

(…)Forslaget gjelder imidlertid ikke for flyktninger fra Ukraina… .hvis nå Rwanda var så flott å være flyktning i, hvorfor skulle ukrainere da ikke få den gaven? Dette er selvfølgelig fordi sosialdemokratene vet at Rwanda ikke er et godt land å være flyktning i, og de vil ikke ønske ukrainerne dit. Så hvorfor tilby andre det?

Argumentasjonen om å stoppe menneskesmuglere og farlige reiser over Middelhavet gir jeg heller ikke mye for. Det ville selvsagt vært fint, men det oppnås ikke ved at Danmark sender folk til Rwanda. Reisene over Middelhavet vil fortsette.

Under innlegget har han lagt ut et bilde av seg selv og Radikale Venstres ordfører Kathrine Olldag, slik at ingen skal være i tvil om hvor sure og sinte de begge er på regjeringen. «Jeg er pissed!» uttalte nevnte Olldag til Politiken.

-Et godt steg på vei

Tesfaye lar seg likevel ikke vippe av pinnen av Radikale Venstres tanker om Afrika generelt og Rwanda spesielt. Til Berlingske sier innvandring- og integreringsministeren at planene om asylmottak i Rwanda vil tas videre, og han berømmer britene for å ha kommet «et godt steg på veien».

Den britiske Rwanda-planen får også rosende ord fra utenriks- og integreringsminister Mattias Tesfaye (S).

– Jeg kjenner ikke detaljene i avtalen mellom de to landene, men basert på den offentlige kunngjøringen ser det ut til å være et godt steg på veien.

– Jeg håper at flere europeiske land i nær fremtid vil slutte seg til visjonen om at migrasjon i større grad må håndteres gjennom forpliktende partnerskap med land utenfor Europa, sier Mattias Tesfaye i en skriftlig kommentar til Ritzau.

At migrantene sendes tilbake til det kontinentet mange av dem kommer fra i utgangspunktet, vil kunne minske belastningen på europiske land. I tillegg vil slike avtaler gjøre det lite attraktivt for økonomiske migranter, hovedsakelig unge menn, som tar seg illegalt til Europa. Boris Johnson har vært tydelig på at enhver illegal migrant som kommer til Storbritannia via Den engelske kanal, bør forvente en enveisbillett til Rwanda. Og mens samarbeidsavtalen med det afrikanske landet er i boks, fortsetter Danmark sine forhandlinger med landet, uanfektet av venstrefløyens manglende forventninger til at rwandere er i stand til å drifte asylmottak. Spørsmålet om hvem som egentlig er rasistiske i sine uttalelser kan gjerne bli hengende i luften.