Innvandring

Nesten 700 ukrianere ankommet Norge

De siste syv dagene har 681 ukrainere søkt asyl i Norge. Høyeste dagstallet stammer fra i går med 179 personer. Ukrainerne får nå status som kollektivt beskyttet.

At ukrainere vil bli mottatt med åpne, gjestfrie og omsorgsfulle armer i Norge, bør det herske svært liten tvil om. Vi ser allerede frivillige nordmenn som samler inn mat, medisinsk utstyr, lekebamser og klær som sendes til flyktningene i Ukrainas naboland Polen. Også busser hyres inn for å hente ukrainere fysisk ut av land som Polen.

Som man ser av tabellen til UDI, som løpende oppdateres, er det sannsynlig at tallene på ukrainske asylsøkere i Norge vil øke kraftig i tiden som kommer.

Det er også et spørsmål hvorvidt den norske regjeringen aktivt vil sette inn en luftbro fra Ukrainas naboland til Norge. Antakelig vil man ikke finne et eneste parti på Stortinget, ei heller enkeltstående representaner, som vil motsette seg et slikt tiltak i den svært dramatiske og blodige situasjonen Puten har skapt på ukrainsk jord.

På pressekonferanse i dag varsler Frode Forfang i UDI at mottakskapasiteten skal økes betydelig. Forfang sier det er bedre å stå med for mange plasser, da de raskt kan avvikles hvis det ikke viser seg å være et stort behov for asylplasser. Mottaket på Råde er hovedmottaket, og det fungerer svært bra, sies det fra politihold.

Det er i dag besluttet å gi ukrainere kollektiv beskyttelse. Libe Rieber-Mohn, leder av IMDi, oppfordrer kommune-Norge til en dugnad for ukrainere. Hun sier hun forventer flere ukrainere til Norge i tiden som kommer enn hva man tidligere har spekulert i.

Hovedillustrasjon: HRS