Aktuelt

Nå må Vesten bruke vettet

Katastrofen har skjedd, og verden er ødelagt for lange tider. Selv om Putin hadde vist sitt sinnelag ved anneksjonen av Krim og anerkjennelsen av Donetsk og Luhansk som uavhengige, var det nesten umulig å tenke seg at forholdet mellom Russland og Ukraina skulle utvikle seg til storkrig.

At Putin sannsynligvis har feilberegnet totalt, og tenkt at det hele ville være fort overstått, mildner ikke historiens dom.

Verdenskrig

Hvordan Vesten, særlig USA og NATO bør forholde seg under krigen skal ikke her omtales, bortsett fra at Ukrainas ønske om støtte til en flyforbudssone er det rene vanvidd, nærmest et ønske om verdenskrig, og absolutt uaktuelt.

Frykten er at represaliene etter krigen skal bli svært ødeleggende, ikke bare for Russland, men for Vesten selv, ja, hele verden. Det gjelder derfor å bruke vettet, og ikke bare danse etter amerikanernes pipe.

En katastrofe i seg selv er den økte våpenopprustning som alt er igangsatt, i en verden som trengte det motsatte. Selv om Russland nå har ødelagt en verden som fungerte sånn noenlunde, bør den menige russer ikke måtte lide for mye for lenge. Allerede savnes de gode russiske skiløperne og alle andre idrettsutøvere som var i ferd med komme tilbake til representasjon for sitt land, etter dopingskandalene.

Malt inn i hjørnet

Selv om det nå selvfølgelig er en unison fordømmelse av Putin og Russland må det tenkes fremover. Den durkdrevne journalisten Ander Tvegård sa det forleden i Dagsnytt slik: «Vi må hjelpe Russland ut av det hjørnet de har malt seg inn i».

Slike tanker virker vel for milde og snille midt i den blodige krigen til at vi kan ta dem helt inn over oss, men de bør lyttes til. Og legges på minnet.

Og apropos bruke vettet, både USA og NATO trenger å gå litt i seg selv. Arrogansen og den kalde skulder har vært gjennomgående i årevis. Etter krigen vil nok spørsmålet om hvordan Vesten har provosert og til dels skremt Russland bli et tema. At USA fikk sin vilje i NATO med å innlemme grensestatene er én ting, men også den bryske arrogansen NATO har utvist som svar på Russlands motvilje og frykt for at Ukraina også skal bli NATO-medlem, ga en ekkel følelse.

Stopp nå

Putin får omtale som fortjent i hele verden. Med det er litt rart å se Ukrainas president nesten opptre som en verdensstjerne, og blir behandlet som det. Skuespilleren bør kanskje droppe alle videoreisene, og hyllesten, og konsentrere seg om å få til en realistisk avtale som får slutt på krigen. Før enda flere liv må gå tapt, og før landet tømmes ytterligere.

Det eneste ansvarlige er å si stopp nå!

Håkon Lutdal er tidligere administrerende direktør og har vært karriereoffiser ved alle Hærens skoler, samt den britiske Staff College Camberley, og sluttet i Forsvaret på oberst-nivå. I perioden i Forsvaret hadde han permisjon i fire år, da han var idrettssjef/landslagssjef i Norges Idrettsforbund. Han har også vært kommunaldirektør for Helse- og sosialsektoren i Drammen (1989 til 1995).