Den kulturelle revolusjonen

Kreftsyk 69-åring kastet ut av utleieselskap som vil tjene penger på flyktninger

Det kan ikke sies på annen måte når utleieselskapet Room2rent gir beboere fjorten dagers frist på å pakke sammen og finne et annet bosted: Viljen til å ofre gamle og hjelpetrengende for å få sugerør rett ned i statskassa er stor. 

Svein Åge Antonsen er kreftsyk og snart 70 år. De siste tre årene har han bodd på Tuneheimen vandrerhjem i Sarpsborg. Vandrerhjemmet er drevet av utleiefirmaet Room2rent, som drifter utleieboliger flere steder i Østlandsområdet. Onsdag morgen måtte Antonsen og de andre beboerne forlate hjemmene sine i Tuneheimen. Room2rent har signert en lukrativ avtale om å huse flyktninger.

– Det er forferdelig. Det er nesten 40 personer som ble kastet ut, sier Svein Åge Antonsen til NRK.

Lukrativ hjelpevilje

Mens krigen raser i Ukraina og et helt Europa opplever vanskelige økonomiske forhold, er det noen som tjener mer penger enn før. Skal man måle hjelpeviljen for flyktninger, både hos private aktører og kommuner, kan man ganske enkelt ta en kikk på aksjekursene for våpenprodusenter. Det er direkte samsvar. Og i likhet med våpenprodusentene hevder både private og kommunale tilbydere av husrom at det de tilbyr er hjelp til de svakeste.

Og visst er det flott å ville hjelpe ukrainske flyktninger, men særlig edelt er det ikke når kreftsyke kastes ut av hjemmene sine. At godheten i realiteten handler om profitt er det liten tvil om, til tross for fasaden av hjelpevilje og godhet i «en ekstraordinær situasjon». NRK har publisert oppsigelsesbrevet fra Room2rent som Antonsen og øvrige beboere har mottatt:

Det minner ikke så rent lite om bølgen av ordførere som sto klare med viftende flagg og smilende «velkommen!» under forrige krise, vel vitende om at hjelpeviljen blir belønnet med saftige integreringstilskudd fra staten. Det er åpenbart ikke vanskelig å være både snill og inkluderende når millionene ruller inn.

Tilskudd som lokker

Flyktninger er millionindustri, og da drifting av mottakssentre ble lagt ut på anbud var kampen hard. Mottaksmaskinen Hero Norge vant, og det er Hero som har gitt Room2rent oppdraget å huse flyktninger på bekostning av kreftsyke Antonsen og andre beboere. Hero vil ikke kommentere utkastelsen av Antonsen.

Room2rent stiller lokalene til disposisjon, mens Hero Norge AS har ansvar for driften av akuttmottakene.

Regiondirektør i Hero, Ole Valen, mener dette er en konflikt mellom de tidligere beboerne og Room2rent. Han ønsker derfor ikke å kommentere saken.

Ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) har Hero inngått akuttavtaler for bosetting av flyktninger på 32 forskjellige mottak rundt om i landet, skriver NRK.

Hero AS er Norges største driftsoperatør innen asylmottak, og de vet at økt flyktningstrøm gir økte inntekter. Da migrantkrisen i 2015 var et faktum, fikk selskapet en kraftig økonomisk oppsving. I saken «Håvet inn på flyktningkrisen: Asylgigant med doblet resultat» skrev VG i 2016 følgende:

Selskapet endte med et resultat før skatt på 60,5 millioner kroner i 2015. Det er mer enn dobbelt så mye som i 2014, da resultatet før skatt var på 27,3 millioner kroner. Selskapets inntekter økte fra 549 millioner til nær 872 millioner kroner i samme periode. (min uthev.)

Det fremgår av Hero As årsregnskap for 2015.

Syke og gamle

Kreftsyke Svein Åge Antonsen har fått kommunal bolig og er i ferd med å flytte inn i den, etter å ha fått tilværelsen snudd på hodet som følge av den fjorten dagers oppsigelsen.

Foreløpig er leiligheten enkelt utstyrt, med seng og kjøleskap.

– Etter hvert får jeg kanskje en sofa, sier han til NRK.

For med Antonsen følger ingen tilskudd verken for Room2rent eller kommunen. Ingen ekstra statlige midler kan lokke fram hjelpeviljen for den gamle, syke mannen. Hadde Antonsen derimot vært flyktning, ville kommunen fått øremerkede midler. Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gir følgende oversikt over størrelsen på integreringstilskudd til kommunene, der «eldretilskudd» er en egen post:

Det er selvsagt i Norges interesse å tilby flyktninger en verdig bosituasjon. UDI opplyser til NRK at de ikke har oppfordret noen til å si opp eksisterende leieavtaler for å kunne tilby flyktninger et sted å bo, men åpenbart lukes heller ikke slike aktører ut av systemet. I kampen om å få sugerør ned i statskassen er det både nødvendig og avgjørende å luke ut aktører som kjemper med gamle og syke som innsats.

(Fotomontasje: HRS)