Fundamentalisme

IS-kvinne dømt til seks års fengsel. Sønnen drept som barnesoldat

En unik dom har i dag falt i Sverige. For første gang er en kvinne dømt for krigsforbrytelser og brudd på Folkeretten for å ha brukt sønnen sin som barnesoldat i Syria. Dommen kan skape presedens. Den dømte 49-årige kvinnen var tidligere sykepleier på en barneavdeling i Halmstad. Hun dro til Syria i 2013 med fem barn, og kom hjem igjen med kun to barn, begge jenter.

Hun heter Lina Ishaq og kom til Sverige fra Irak syv år gammel. I Sverige spilte hun i fotballklubb og drev med dans. Ishaq er født i en kristen familie, men konverterte til islam. Hun er nå dømt for grove krigsforbrytelser og grovt brudd på folkeretten fordi hun aktivt medvirket til at sønnen hennes ble barnesoldat. Dommen falt i formiddag. Ishaq har gjennom hele rettssaken bedyret sin uskyld.

Drept barnesoldat

Ishaq dro med sine fem barn til Syria i 2013. Ektemannen, en kjent hatpredikant og IS-rekrutterer under navnet Jiro Mehho, var allerede da IS-kriger i Syria. Han døde i krigen samme år som Ishaq og barna ankom Syria. I 2020 returnerte Ishaq med to av døtrene født i Sverige. Den ene datteren, en 15-åring, var et nøkkelvitne for aktoratet under rettssaken.

Jentas bror, Ali (16), er barnesoldaten som ble drept i kamp, og som Ishaq ble dømt for å ha medvirket til at han ble barnesoldat. Det finnes både bilder, filmer og chatlogger som dokumenterer at han var en aktiv barnesoldat for IS. Ali var kun 12 år gammel da han deltok i krigshandlinger sammen med faren sin.

En eldre bror av Ali, «Usman», giftet seg i Syria, og fikk to barn før også han ble drept under krigshandlinger. «Usman» var 14 år da moren tok barna til Syria. Moren fødte enda en sønn i Syria. Også han døde, kun fire år gammel, i en ulykke.

Historisk dom

Det er første gang i svensk historie at noen tiltales og dømmes for bruk av barnesoldat. Selv sier Ishaq at hun ble lurt til Syria av ektemannen, og at etter hans død var det sønnene som bestemte over henne.

I dommen sies dette: «Det må understrekes at Lina Ishaq selv valgte å sette seg og barna i en usedvalig farlig situasjon der hun ut fra sin kjennskap om situasjonen i Syria og aktuelle islamistiske grupperinger, må ha visst at hun ville mangle muligheten til å hindre NN (sønnen, red.) at ble rekruttert og brukt som barnesoldat. Den sosiale ordenen som gjorde at hun manglet den innflytelsen var i samsvar med hennes religiøse overbevisning og med det hun søkte og satte i verk tiltak for å oppnå», skriver tingretten i Stockholm. Retten mener Ishaq handlet i «overensstemmelse med hennes overbevisning og intensjon». Derfor prøvde hun ikke å hindre sønnen i å være soldat.

En av Ishaqs døtre ble giftet bort kun 12 år gammel i Syria. Ishaq er en av IS-kvinnen fra Sverige som oppholdt seg lengst hos IS. Etter seks år overga hun seg til kurdiske styrker. Både sykepleieren Lina Ishaq og ektemannen ble etterforsket i årene før flyttingen ned til Syria for alvorlige stønadsbrudd. I hennes tilfelle førte mistankene til tiltale for grovt stønadsbrudd da hun ifølge aktor systematisk mottok 137.000 SEK i barnebidrag og flerbarnstillegg til tross for at hun bodde i De forente arabiske emirater.

Hvorfor sykepleiermoren ikke ble dømt for tvangsekteskap av barnet sitt, kommer ikke frem.

Foto: Barnesoldaten Ali, svensk politi

Expressen

Domstolen 

Jan Malmstads blogg (her ligger det bilder av både Ishaq og sønnene)