Innvandring

Danmark har innført grensekontroll – Radikale Venstre vil sluse hundrevis av illegale videre til Norge

Den danske regjeringen er tydelig på at Danmark ikke kan brukes som transittland av illegale migranter som ønsker å ta seg videre via Danmark til Norge og Sverige. Det synes Radikale Venstre i Danmark er forkastelig - fordi det er synd på de illegale migrantene.

Daglig avviser Danmark papirløse Ukraina-flyktninger med opprinnelse utenfor Europa ved grensen mellom Danmark og Tyskland. De vil ikke søke asyl Danmark, men ønsker seg videre til Norge og Sverige. – Vi må legge til rette for at Danmark kan være transittland, sier Radikale Venstre, og illustrerer dermed det akutte behovet for at Norge innfører grensekontroll.

– Vi må ha kontroll på hvem som kommer inn til Norge. Derfor bør vi innføre grensekontroll, sa innvandrings- og integreringspolitisk talsperson Erlend Wiborg i Fremskrittspartiet (Frp) til VG onsdag.

Og det har han definitivt rett i. Mens reelle flyktninger fra Ukraina utgjør en bølge over Europa, er det liten tvil om at illegale migranter vil utnytte situasjonen for selv å ta seg til europeiske velferdsstater, og de har selv utpekt landene de har øverst på ønskelisten. Blant disse landene er Norge.

Kaos

De ukrainske flyktningene er mange, og situasjonen er svært uoversiktlig. Det er nettopp kaoset som gjør europeiske land sårbare for illegal migrasjon, og spesielt sårbart er det dersom grensekontrollen er for dårlig.

– Det er en kaotisk situasjon med millioner av mennesker på flykt i Europa, da må vi sikre kontroll samtidig som vi skal hjelpe. Norge skal selvsagt stille opp, og vi skal selvsagt hjelpe flest mulig Ukrainere, men vi hjelper ikke Ukrainere med å bistå kriminelle som utnytter situasjonen. Tvert imot, sa Wiborg onsdag.

Danmark har innført grensekontroll for å ha oversikt i kaoset. Vår sørlige nabo har et uttalt ønske om å hjelpe ukrainere, men samtidig holde kontroll med hvem som tar seg over landegrensene. Derfor avvises også hundrevis av påståtte ukrainske flyktninger. De møter – eller skal i alle fall etter lovens intensjon møte – dansk returpolitikk.

For hvis en flyktning fra Ukraina ikke har papirene i orden og ikke vil søke om asyl eller nødvisum i Danmark, kan de ikke reise over den danske grensen – heller ikke om planen deres er å reise videre til en av de andre Nordiske land.

Flyktninger som har oppholdstillatelse i Ukraina, men er statsborgere i et land utenfor EU, sendes også tilbake til Tyskland, skriver danske DR.

– Synd på dem

Det er likevel ikke alle som er enige i verken avvisning av illegale migranter ved grensen eller enige i ordlyden i den danske særloven som skal sikre at flyktninger fra Ukraina kan få oppholdstillatelse slik at de raskere kan begynne i arbeid, utdanning eller skole.

DR opplyser at særloven er som følger, med Sør- og Sønderjyllands Politi som kilde:

  • Ukrainske statsborgere med biometrisk pass kan reise fritt i Danmark.
  • Barn som er i følge med foreldre med biometrisk pass kan også komme inn, selv om barnet ikke har eget biometrisk pass.
  • Et biometrisk pass har en brikke med informasjon som en person kan identifiseres fra.
  • Ukrainske statsborgere uten gyldig pass har mulighet til å søke om nødpass eller asyl.
  • Hvis du er statsborger i et land utenfor EU – også kalt tredjeland – og ikke ønsker å søke asyl, kan du ikke reise inn i Danmark.

Særloven tar altså ikke hensyn til mennesker som ikke kan framlegge bevis på at de er ukrainere, og er tydelig på at Danmark ikke kan brukes som transittland av illegale som ønsker å ta seg videre via Danmark til Norge og Sverige. Det synes Radikale Venstre i Danmark er forkastelig, fordi det er synd på de illegale migrantene.

– Det er helt uholdbart at vi så langt har avvist hundrevis av mennesker ved grensen. Vi tenker at det må være mulig å reise gjennom Danmark for å komme til Sverige og Norge hvis man kan dokumentere at noen tar imot deg, sier partiets innvandrings- og integreringstalsperson, Kathrine Olldag til DR.

RV-politikeren mener altså i fullt alvor at illegale migranter skal sluses videre til Norge og Sverige, ganske enkelt fordi de selv ber om det. For at det er de illegale migrantene det er snakk om, levnes ingen tvil om av DR, som presiserer at særloven skal «omfatte ukrainske statsborgere og personer med flyktningstatus i Ukraina. I tillegg skal det også omfatte ‘medfølgende kjernefamilie og andre familiemedlemmer som forsørges i samme husholdning’. Forslaget til den nye særloven omfatter ikke personer med statsborgerskap i et land utenfor EU – med mindre du er i slekt med en ukrainsk statsborger.»

Forstår ikke sikkerhetsaspektet

Det åpenbare med RVs omtanke for de illegale migrantene er at partiet ikke evner å forstå det sikkerhetsaspektet som ligger innbakt i særloven. Det er ikke slik at alle som ønsker seg til Europa har gode hensikter, ei heller er det fornuftig eller økonomisk bærekraftig å legge til rette for illegal migrasjon fra MENA-land.

Sikkerhetsaspektet opptar derimot Danmarks innvandring- og integreringsminister Mattias Tesfaye (S), som i likhet med Frps Erlend Wiborg påpeker hvor viktig det er at skandinaviske land har kontroll med hvem og hvor mange som slippes inn i landene. Han ønsker heller ikke å åpne for muligheten til at Danmark skal være et transittland for migranter som har Norge og Sverige som ønskede destinasjoner.

– Jeg er enig i at vi er i en alvorlig situasjon. Og det er nettopp derfor jeg mener at man ikke bare skal kunne reise opp gjennom Europa uten å være registrert og dokumentere hvem man er. Jeg har også et ansvar for Danmarks sikkerhet, sier han til DR.

– Vi må passe på å ikke gi gratis bosetting i resten av Europa. Hvis du ikke tror du kan reise til hjemlandet ditt fordi du kan føle deg forfulgt, er du velkommen til å søke asyl i det første landet du kommer til, sier Mattias Tesfaye videre.

Vel vitende om at ukrainere vil gjøre alt i sin makt for å skaffe til veie dokumentasjon på at de faktisk er ukrainere, bør grensekontroll definitivt innføres også i Norge. Erfaringen fra 2015 tilsier at reelle flyktninger gir korrekte opplysninger, mens illegale som utnytter andres kriser, gjør sitt for å villede om egen opprinnelse.

– Dessverre er det mange som kynisk kommer til å utnytte krigen i Ukraina, og vi har i tidligere kriser blitt advart av blant annet PST om at terrorister kan blande seg blant flyktningene, sa Wiborg til VG onsdag.

Det er avgjørende at Europa står samlet i den kritiske situasjonen krigen i Ukraina har utløst, og ikke lar «synd på alle»-folket gi illegale migranter unødig incentiv til å ta reisen. Norge bør snarest innføre den grensekontrollen både Sverige og Danmark har på plass, med mindre landet skal ende opp med å huse gratispassasjerer som utnytter andres lidelse for egen vinnings del.