Krig og uroligheter

Aggressive MENA-migranter eller aggressiv nasjonalisme? Døm selv

Det dukker opp stadig flere saker der ukrainerne beskyldes for å være rasistiske ved evakuering fra Ukraina. Samtidig dukker det opp videoopptak fra det som sies å være togstasjonen i Kyiv, som viser aggressive MENA-migranter - voksne menn - som truer ukrainske kvinner for selv å kunne flykte til Polen. I Polen er hjelpeviljen stor, men polske hjelpearbeidere forteller at stadig flere MENA-migranter dukker opp blant ukrainske flyktninger.

Afrikanere i Ukraina, de fleste av dem studenter, er blant hundretusener som nå prøver å flykte til nabolandene, melder NTB, som skriver at flere afrikanske land nå jobber med å få evakuert sine statsborgere.

Samtidig sier lederne i Den afrikanske union (AU) at de er bekymret over meldinger de har fått om «sjokkerende rasistisk oppførsel» på grenseovergangene.

Ifølge rapportene har afrikanske statsborgere opplevd å ikke få lov til å krysse grenseovergangen fra Ukraina til nabolandet, gjengir ABC Nyheter.

Opplysningen fra NTB mangler en vesentlig informasjonsbit: Ukrainske statsborgere trenger ikke visa for å ta seg inn i Schengen. Det trenger derimot afrikanske studenter som befinner seg i Ukraina for øyeblikket, og Polen aksepterer verken studenter eller andre uten visa. «De andre» består blant annet av MENA-migranter som så langt ikke har klart å ta seg videre inn i Europa grunnet streng bevoktning langs EUs yttergrense.

At både studenter og migranter har ønske om å forlate et Ukraina i krig er verken merkelig eller uforventet, men samtidig tillater landet ikke engang egne mannlige borgere i aldersgruppen 18-60 å forlate Ukraina. De skal bli igjen og forsvare landet.

Skremmende scener

Det som utspiller seg på Ukrainas togstasjoner er scener som viser «rasismen». Alternativt er det scener som viser aggressive migranter som er villige til å fordrive kvinner og barn for selv å komme seg videre til Europa. Dette er de to levende narrativene om situasjonen per i dag, men dersom scenene som vises i disse videoopptakene er fra Kyiv, slik det hevdes, er det vanskelig å få øye på rasisme.

Den polske nyhetskanalen Tarnogorski har publisert en video de hevder å ha mottatt av «en ukrainer som vi møtte ved krysset i Medyka».

Ukraineren fortalte at opptaket ble gjort på jernbanestasjonen i Kiev, utenfor et tog som skulle til Polen, skriver kanalen.

På videoen ser man tydelig at menn med MENA-opprinnelse er svært aggressive og forsøker å presse seg inn på toget foran kvinnene i køen. Det er åpenbart stappfullt av mennesker på perrongen. En kvinne forsøker å lose andre kvinner inn på toget. Hvorvidt man ser «sjokkerende rasistisk oppførsel» eller prioritering av kvinner får være opp til den enkelte seer, men det som like tydelig kan sees er en sint ukrainsk mann som forsøker å få mennene med MENA-opprinnelse til å slippe kvinnene inn på toget.

Kveld i Przemyśl

Den polske avisen OKO Press har besøkt den polske grensebyen Przemyśl og snakket med menneskene de har møtt der. Det er en stor mengde hjelpearbeidere som koker suppe, studenter fra Ghana, lokale jenter som skal på byen – og maskerte menn som «forsvarer kvinnene».

Floskelen «sannheten er krigens første offer» er brukt tusenvis av ganger både i media og kommentarfelt den siste uken, og ofte brukes uttrykket av folk som selv påberoper seg å eie sannheten. Når det parallelt dukker opp historier om rasisme ved grenseovergangene og migranters aggresjon mot ukrainere er det utvilsomt to svært ulike beskrivelser av opplevde sannheter.

At det offentlige Ukraina og Polen har en helt annen tilnærming til migranter enn hva Norge og Vest-Europa har, er det liten tvil om. De har ingen ønsker om å huse økonomiske migranter og setter egne borgeres sikkerhet foran migrantenes. Hvorvidt dette reelt kan klassifiseres som rasisme er dog et annet spørsmål. De polske jentene OKO Press har snakket med, sier at det finnes grupper av polske menn som tar loven i egne hender, og de er glade for at det er sånn.

-Klovnene kom, og det skulle være kvinner med barn. Ukrainere er anstendige mennesker, og disse …?; de utløser frykt for å la barn gå alene til skolen. De fortsetter å trakassere folk.

-Har dere blitt trakassert? spør vi.

-De ville blitt redde for oss, sir, vi har pepperspray. Men gutta rydder opp. Polonia-fans, svarer de stolt, skriver OKO Press.

De maskerte mennene som jager illegale migranter får også støtte av politiet, skriver avisen, selv om politiet offentlig har gått ut med uttalelser om at ikke-ukrainske flyktninger ikke utgjør noen fare eller skaper uro.

Vi hører også om forståelsen for å «holde orden i byen» fra politifolk, både lokale og tilreisende. En offiser med et merke fra politihovedkvarteret i Krakow på skulderen forteller oss i tunnelen under stasjonen: «Det er ikke rart, det er veldig bra».

(…) Forståelse kan høres selv ved en av de frivillige suppestasjonene på jernbanestasjonen. «Du har vært i Medyka, har du sett hva som skjer? Alle menn. De kom fra Hviterussland, fra Lukasjenka. Ikke rart folk gikk ut i gatene, sier en av dem.

En annen hjelpearbeider, denne gangen navngitt, forteller at det ikke er rasistisk motivert å be menn vente.

-Enhver person som kommer til oss blir tatt vare på. Hvis de har passert over grensen, mener vi at grensekontrollen har gjort jobben sin, og menneskene som kommer til oss er flyktninger og flykter fra krigsområdene. Vi sjekker ikke pass når vi gir hjelp, alle får hjelp. Selv om vi på en måte skiller mellom menneskene som når fram til oss. Men dette skyldes en humanitær holdning, for hvis 40 friske menn står fram og ønsker transport og overnatting, og vi samtidig har en gruppe på 40 kvinner med barn, velger vi kvinner. Vi vil alltid gjøre det, sier Wojciech Bakun til OKO Press.

Rasisme eller forståelig prioritering

Aftenposten publiserte torsdag en sak fra Przemyśl, Barna hadde akkurat lagt seg på togstasjonen. Like utenfor gikk maskerte menn i svarte klær til angrep.

En stor gruppe unge menn, kledd i svart og maskert med munnbind, angriper. De jakter gjennom gatene på flyktninger som ser ut til å komme fra andre land enn Ukraina. Og de er ikke vanskelig å finne, skrev avisen.

At rasismen finnes i byen og at hele stemningen er endret, forklares av flyktningenes opprinnelsesland.

Ukrainere møter åpne dører, hjertevarme og omtanke.

Men i Przemysl svingte stemningen da mange unge menn fra land som India, Bangladesh, Iran, Sudan og land i Sentral-Asia og Nord-Afrika, kom over grensen.

Avisen gjengir at folk har blitt angrepet utelukkende på grunn av hudfarge.

Blant dem som ble angrepet i gatene da mørket kom, var tre frivillige fra Tyskland.

Tre indiske statsborgere, to menn og en kvinne, ble også utsatt for vold. Det samme opplevde en israelsk journalist.

Siden de så utenlandske ut, trodde pøbelen at de var migranter.

Dette er åpenbar rasisme, men at polakker generelt er rasister er på ingen måte riktig. Polakkene som er intervjuet i OKO Press synes snarere opptatt av å foreta riktige prioriteringer i en prekær, humanitær krise, og mener det er rimelig at reelle flyktninger fra Ukraina, kvinner og barn, har større krav på og behov for deres hjelp enn hva menn fra Afrika og Midtøsten har.

Som vi påpekte i saken Afrikanere rømmer Ukraina. Tar plasser for ukrainske kvinner og barn, er det uavhengig av rasismeanklager uhørt at voksne menn rømmer landet.

Bildet som tegner seg er at det er tre grupper afrikanere og menn fra Midtøsten som prøver å rømme Ukraina: 1. De er lengeværende migranter som aktivt har blitt transportert over grensen til Ukraina av hviterussiske myndigheter. 2. De arbeider i Ukraina. 3. De er studenter i Ukraina.

At disse mennene tar transportmidler ut av Ukraina nå på bekostning av ukrainske kvinner og barn er helt uhørt. Migrantene må ikke gis opphold i Europa, og hvis det var tak i disse arbeiderne og studentene, så hadde de jammen meg stilt opp sammen med ukrainske menn og kjempet for landet som både har gitt dem arbeid og mulighet for utdannelse.

At illegale migranter som kom fra Hviterussland til Ukraina forsøker å blande seg med ukrainske flyktninger i dag er ingen overraskelse. Når de avvises kan det åpenbart ha helt andre grunner enn rasisme.