Krig i Ukraina

18 år gammel ukrainsk jente voldtatt på flyktningmottak i Tyskland

En 18 år gammel ukrainsk kvinne skal ha blitt voldtatt på hotellskipet «Oscar Wilde», som i dag brukes som overnattingssted for flyktninger fra Ukraina. Hun skal ha blitt mishandlet av to menn fra henholdsvis Irak og Nigeria. Nå krever både tysk politi og tyske politikere tiltak for å hindre at "voldtektssaker som på hotellbåten i Düsseldorf ikke hoper seg opp".

Det er den tyske avisen Bild som melder om voldtekten den 18 år gamle ukrainske flyktningen skal ha blitt utsatt for den 6. mars, etter at hun ble innlosjert på en hotellbåt sammen med flere andre flyktninger. Til tross for at menn mellom 18 og 60 år er pålagt å bli igjen i Ukraina for å forsvare landet, skal gjerningsmennene, som er henholdsvis 26 og 37 år gamle, være utstyrt med ukrainske pass.

Mange ukrainere til Tyskland

Titusener flykter fra Ukraina hver dag og mange av dem søker trygghet i Tyskland. De kommer med tog og buss og mange av dem har slektninger eller venner de kan bo hos. De fleste må likevel oppholde seg i både etablerte og provisoriske mottak på ulike steder i landet, og hotellbåten «Oscar Wilde» stilte ledige lugarer til disposisjon for ukrainere på flukt.

På gjerningstidspunktet skal rundt 25 flyktninger ha bodd på skipet sammen med betalende hotellgjester. Siktede sitter nå i varetekt. Statsadvokaten i Düsseldorf bekreftet etterforskningen på BILDs forespørsel mandag, skriver avisen.

Ifølge Reuters, oppgav det tyske innenriksdepartementet at omtrent 109.000 flyktninger fra Ukraina så langt har blitt registrert i Tyskland, og tyskere har tilbudt opptil 300.000 private hjem for å huse ukrainere. Innsatsviljen og engasjementet for de ukrainske flyktningene er like stort i Tyskland som i Europa forøvrig, og meldingen om den voldtatte flyktningjenta har sendt sjokkbølger gjennom landet, skriver Bild.

Advarer mot grov utnyttelse

Riksdagsmedlem Andrea Lindholz er intervjuet av BILD. Hun sier at det må tas grep umiddelbart for å forhindre liknende voldtekter.

 – Politimyndighetene må spesifikt sikre beskyttelse av ukrainske kvinner ved å sjekke innkvarteringsforholdene. Düsseldorf-saken forplikter oss til å handle umiddelbart.

Lindholz får støtte av politiet, som forøvrig har pågrepet begge gjerningsmennene og iverksatt etterforskning. Ifølge avisen, skal politiet også etterforske hvordan overgriperne, som var av henholdsvis irakisk og nigeriansk opprinnelse, kunne befinne seg i landet med ukrainske pass.

Ifølge BILDs opplysninger møter politifolk i grenseområdene i økende grad flyktninger som ikke kommer direkte fra Ukraina, men f.eks. fra Afrika.

Lederen for det føderale politiforbundet, Heiko Teggatz, sa til BILD: «Politikere bør nå gjøre alt for å sikre at slike forferdelige voldtektssaker som på hotellbåten i Düsseldorf ikke hoper seg opp. Hard og rask straff etterfulgt av utvisning er det eneste språket slike gjerningsmenn forstår.»

Videre påpekte Lindholz at Tysklands viktigste oppgave i møte med flyktningstrømmen fra Ukraina er å gi «effektiv beskyttelse av ukrainske kvinner og barn mot seksuell utnyttelse under transport og overnatting.» Å gi denne beskyttelsen er en utfordring for alle europeiske land, da man med sikkerhet kan vite at store grupper mennesker på flukt tiltrekker seg migranter som vil forsøke å utnytte situasjonen for egen del – og kriminelle miljøer som utnytter kvinner og barn.

Skamløse kriminelle

Sistnevnte gruppe er også Teggatz opptatt av, og han sier til Bild at «menneskesmugling og trafficking er en del av en kriminalitetsgeografi. Hvis disse kriminalitetsområdene ikke resolutt motvirkes når de kommer inn i Europa og Tyskland, vil kriminelle gjenger skamløst utnytte situasjonen til folket fra Ukraina. Unge kvinner fra Ukraina er i fokus for disse kriminelle.»

Han sier slik sett det samme som FN, Unicef, Amnesty og Redd Barna: I fluktsituasjoner er kvinner og barn spesielt sårbare for utnyttelse og overgrep. Det spesielle her er at alle menn i kampdyktig alder er pålagt å bli i Ungarn, mens menn med opprinnelse i MENA-land tar seg ut av landet sammen med flyktningene. Disse borgerne skal, dersom de er studenter, returnere til opprinnelseslandet, og hvis de har ukrainsk statsborgerskap forbli i Ukraina.

Bayerns innenriksminister Joachim Herrmann advarer mot sekundær migrasjon, også han intervjuet av Bild:

 – Hvis tredjelandsborgere med rimelighet kan forventes å returnere til hjemlandet, er det hjemlandets ansvar å gi dem beskyttelse. Den føderale regjeringen må sørge for at de kommer tilbake dit. Risikoen for gratispassasjerer og falske globale pull-effekter bør ikke undervurderes, sier han.

Det er en skremmende virkelighet Europa må ta inn over seg. Ikke bare er europeere på flukt. De risikerer å voldtas av folk vi har gitt opphold på humanitært grunnlag tidligere. Snakk om korrigert forståelse for hva ekte flyktninger virkelig er.