Islam

Koranskolelærer dømt for grov voldtekt av 13 mindreårige elever

Koranskolelæreren i Indonesia rekrutterte elever i fattige familier ved å tilby stipend. Mens de bodde på den islamske internatskolen ble jentene i alderen 11 til 16 år voldtatt systematisk i en periode på fem år. Åtte av jentene ble gravide - en av dem to ganger - og de fødte til sammen ni barn som ble overlatt til koranlærerens familie. 

I årevis holdt den nå dømte koranskolelæreren jentene som private sexslaver – under dekke av å være en samfunnsressurs som ivaretok fattige barns utdanningsmuligheter. Saken har rystet Indonesia og skapt voldsom debatt om hva som foregår bak lukkede dører ved landets koranskoler, som teller titusenvis, skriver New York Times.

At lokalbefolkningen er rystet er ikke rart. Misbruket av de unge jentene fikk foregå i en årrekke før de ble avdekket, da et av ofrene kom hjem og familien hennes oppdaget at hun var gravid.

Livstid

En domstol i byen Bandung på øya Java fant Herry Wirawan (36) tirsdag skyldig i å ha voldtatt jentene i alderen 11 til 16 år, gjentatte ganger og systematisk over en periode på fem år.

Dommerne i saken konkluderte med at Wirawan, som også underviste i islam på skolen, hadde hjernevasket elevene så effektivt at «de ikke engang kunne skille rett fra galt».

Retten kom til at Mr. Herry «groomet» ofrene sine ved å isolere dem fra familiene deres, og gjøre dem avhengige av ham som forsørger for å gi dem trygghet og komfort.

«De er for unge til å forstå hva de ble utsatt for», konkluderte dommerne. «Jentene ser til og med ut til å føle at de skylder ham takknemlighet.»

For å forføre jentene, sa dommerne, ville Mr. Herry begynne med å be om en massasje og deretter fortelle offeret at han ikke kunne ha sex med sin kone fordi hun ikke ønsket å ha mange barn.

Han fortalte også jentene at læreren deres må «adlydes og respekteres», sa dommerne. Når ofrene hans gjorde motstand, rev han av seg klærne, skriver New York Times.

Når klærne ble revet av, ble jentene voldtatt. Voldtektene resulterte i ni graviditeter, og de unge jentene ble sendt til lokale klinikker og hjem til jordmødre for å føde, gjengir avisen. Babyene ble deretter tatt hånd om av Mr. Herrys foreldre og søstre, sa hans advokat, Ira Margaretha Mambo.

Dommerne sa at livstidsdommen ikke var ment som hevn mot tiltalte, men var rettet mot å beskytte publikum mot lignende forbrytelser i fremtiden.

Koranskolene

Islamske internatskoler kalles Pesantren. I en rapport fra Eurasian Journal of Educational Research beskrives framveksten av disse koranskolene og den generelle framveksten av islam i landet.

Pesantren i Indonesia startet som et tradisjonelt utdanningssystem basert i en moské eller internatskole, men vokser nå til en moderne institusjon som tilbyr utdanning på alle nivåer, inkludert grunnskole, ungdomsskole, videregående skole og høyere utdanning.

Dette innebærer at alle årstrinn i islamsk undervisning ved pesantren gjennomføres mens elevene bor på skolen. Som følge av dette er den religiøse påvirkningen svært stor, og koranskolene har ansvar for barna fra tidlig alder.

Ifølge Religionsdepartementet er det 28.194 IBS-er (islamske internatskoler, min anm.) i 2020, med totalt 5 millioner studenter. Det er 21.263 IBS i Java, som inkluderer Vest-Java, Banten, DKI Jakarta, Sentral-Java og Øst-Java, med 1,5 millioner studenter (religionsdepartementet, 2020). Fremveksten av pesantren indikerer en ytterligere utvidelse av islamske studiegrupper lokalisert i moskeer eller i husene til kiyai (islamske lærde, min anm.) og et symbol på islamsk motstand og identitet i santri-samfunnet (Isbah, 2020; Ismail, 2021).

Fem millioner barn og unge bor altså i islamske koranskoler, ofte fra barnsben av. Debatten i Indonesia dreier seg nå om hva disse barna utsettes for, både av overgrep og indoktrinering, mens de er isolert fra både familier og samfunnet forøvrig.

NTBs politisk korrekte oversettelse

Den grusomme voldtektssaken der de muslimske jentene ble systematisk misbrukt mens de bodde på koranskolen, ble gjengitt av norske NTB på denne måten, her hentet fra TV2s publisering av artikkelen:

Lærer dømt til livstid i fengsel for voldtekt av elever
En domstol i Indonesia har dømt en lærer til livstid i fengsel for å ha voldtatt 13 elever. Saken har vakt mye oppsikt i landet. Læreren på den religiøse internatskolen skal ha gjort minst åtte av de 13 elevene gravide. Alle var mindreårige da overgrepene skjedde.

I løpet av rettssaken ble det kjent at han hadde begått overgrepene mot jentene. Mange av dem kom fra fattige familier og trengte stipend for å gå på skolen. Det ble først kjent hva han drev med da familien til den ene jenta anmeldte læreren for å ha voldtatt datteren deres og gjort henne gravid.

Saken har satt søkelys på problemene som religiøse internatskoler har med misbruk av og overgrep mot elever. Det fins 25.000 slike skoler i Indonesia, men nesten 5 millioner elever.

Tallene stemmer omtrentlig, men det er altså ikke snakk om «religiøse internatskoler» generelt, det er snakk om misbruk som har foregått ved koranskoler, og det er koranskoler spesifikt det oppgis antall for.

Islamisering og overgrep

I alle land der det er streng kjønnssegregering er det svært mye misbruk av barn ved slike skoler, og også innad i storfamilier, samt overgrep utført av typisk koranlærere, vaskehjelpere etc. Vi har belyst dette i to tiår – og problematikken rammer også norske barn. Dette omtales blant annet i HRS-rapporten Norske barn i utlandet, publisert i 2004.

I Indonesia har voldtektene ved koranskolen utløst opprør.

Saken, som fremhever det utbredte problemet med seksuell trakassering og overgrep mot kvinner i Indonesia, har ført til nye oppfordringer til vedtak av lovgivning som tar sikte på å redusere seksuell vold mot og trakassering av kvinner. Kvinnerettighetsaktivister sier at Indonesias eksisterende lover ikke beskytter kvinner tilstrekkelig, og de har presset på i nesten et tiår for å få vedtak om tiltaket, skriver The Times.

Hvorvidt det noengang vedtas lover som beskytter kvinner mot seksuell trakassering og overgrep er derimot et åpent spørsmål. Indonesia var lenge kjent for sin «tolerante versjon av islam». Siden Suhartos fall har det imidlertid vokst frem en konservativ og radikal islam som får tiltakende makt i samfunnet, og landet har de senere årene opplevd terrorangrep, sekterisk krigføring og skarp anti-vestlig retorikk fra politisk hold.