Den kulturelle revolusjonen

Gjeng i England dømt for moderne slaveri

De kriminelle gjenglederne med navn som indikerer opprinnelse i Nigeria og Tyrkia, rekrutterte spesielt sårbare jenter i alderen 14-17 år, sendte dem rundt i England for å utføre svindel og betalte dem med småpenger og mat. Selv brukte de det enorme utbyttet på luksusboliger, biler og reiser. Nå er de dømt for moderne slaveri i den første dommen av sitt slag i England.

Gjengen rekrutterte spesielt sårbare, unge jenter på sosiale medier og på gata. De plukket ut unge jenter som var plassert i fosterhjem og unge jenter med psykiske lidelser. Anslagsvis 30 jenter i alderen 14-17 år skal ha blitt grovt utnyttet av gjengen, som på kort tid tjente store beløp på å la jentene svindle en rekke butikker ved bruk av falske kvitteringer. Da politiet begynte å avdekke virksomheten, forsøkte gjengen å legge skylden på ofre med mentale lidelser.

Sårbare jenter

Rekruttering av sårbare ungjenter er etterhvert et kjent fenomen i Storbritannia, der de såkalte groomingskandalene sjokkerte hele Europa. Vi har fulgt groomingskandalen gjennom årene, blant annet i denne saken fra 2016:

Fenomenet grooming, der gjenger av overgripere går etter sårbare jentebarn, er av tidligere toppolitiker Jack Straw omtalt som engelske «easy meat»-jenter for menn med «pakistansk bakgrunn», nettopp fordi mennene typisk går etter jenter fra ustabile familier eller som allerede er tatt hånd om av myndighetene.

Det er gjort beregninger som viser at det er en voldsom høy sannsynlighet for at overgriperen har muslimsk bakgrunn, og at fenomenet ikke kan snus på hodet: At hvite britiske ikke-muslimske menn i gjenger går bevisst etter britiske muslimske jenter:

This is when some shout ‘racism,’ but here are the facts: calculations based on convictions show that a British Muslim male is 170 times more likely to be a part of sex grooming gang than a non-Muslim. And there are no recorded instances of non-Muslims doing this to Muslim girls as part of a criminal enterprise.

Mens dagens slaveri-dom ikke omhandler seksuell utnyttelse, har den likevel flere kjennetegn som minner om groomingskandalene. Det er samfunnets aller svakeste som utnyttes, altså jenter, i dette tilfellet med en gjennomsnittsalder på 14 år, ifølge The Times.

Jentene er ofre for omsorgssvikt og/eller har psykiske problemer. De er veldig unge og har stort behov for å bli sett og ivaretatt, og er således enkle ofre for kyniske kriminelle. Også disse jentene har blitt kjørt rundt i landet og mottatt kebab og småpenger som «lønn».

Savnede jenter

I britiske medier kan vi lese hvordan saken ble rullet opp. The Times skriver at det hele startet med rapporter som London-politiet fikk fra kolleger rundt om i landet, der savnede jenter ble funnet hundrevis av kilometer unna hjemmene sine. De fleste av disse jentene hadde forsvunnet fra det nordvestlige London, men de dukket opp i ulike byer. Etterhvert viste det seg at historiene deres var sammenfallende.

Sersjant PJ Jones, fra Metropolitan Police’s Predatory Offender Unit, sa at ofrene fikk utbetalt små summer i kontanter, inkludert £50 for å rekruttere venninner inn i gjengen og «lønn» i form av takeaway-måltider. Jentene ble oppsøkt og rekruttert på grunn av sin sårbarhet, der mange bodde i fosterhjem eller hadde psykiske problemer.

De ble sendt fra London så langt som til Devon og Glasgow, og samlet inn flere tusen pund om dagen til gjengen ved å bruke falske kvitteringer og utskrevne strekkoder for å få refusjon på varer av høy verdi. De stjal gjenstander som elektriske tannbørster og barberhøvler, skriver avisen.

Tilsvarende rapporterer lokalavisen My London at mange av ofrene ble rekruttert mens de bodde i institusjoner tilknyttet barneverntjenesten. Flere av ofrene hadde også vært meldt savnet gjentatte ganger av familiene sine.

Gjenglederne

Gjenglederne som nå er dømt heter Isaiah Olugosi og Baran Karamagara. Olugosi er et navn fra Vest-Afrika som er mest vanlig i Nigeria. Tilsvarende er etternavnet Karamagara tyrkisk. The Crown Prosecution Service (CPS) har gått ut med følgende foto:

Den 38 år gamle Olugosi var hovedmannen i gjengen, og det må sies å være noe ironisk at den første dømte for moderne slaveri i England har opprinnelse i Vest-Afrika, i en tid der det vestlige fokuset på kolonialismens betydning for dagens påståtte rasisme mot innvandrere er så sterk. Man kan i alle fall påpeke at rollene er snudd, og at Olugosi har hatt særdeles lave tanker om de engelske jentenes verdi.

Olugosi begynte raskt å bygge opp et nettverk av pålitelige medarbeidere, inkludert «teamledere» og «sjåfører» som var villige til å delta i denne kriminelle virksomheten over hele landet. Olugosi utnevnte «lagledere» var Eva Dambrauskaite og Baran Karamagara som hadde i oppgave å rekruttere og administrere sårbare unge jenter, typisk i alderen 14-17 år, for at de skulle utføre tyveri og svindel på vegne av den organiserte kriminelle gruppen, skriver My London.

Etterhvert skal Olugosi ha gitt Karamagara det «daglige ansvaret» for den kriminelle virksomheten, mens han selv, sammen med sin engelske kone, skal ha brukt tid på å kjøpe blant annet luksusbolig, biler og feriereiser.

 – Feige

London-politiet har ikke gode skussmål å gi Olugosi og gjengen.

 – Olugosi og andre var for feige til å utføre sine egne forbrytelser, og rekrutterte aktivt jenter med åpenbare sårbarheter. De utnyttet og infiltrerte jevnaldrende grupper av sårbare mennesker, brukte dem til å begå svindel og brukte kontoene deres til å hvitvaske penger. Dette var en langvarig etterforskning som involverte utallige henvendelser, vitneforklaringer og ransaking av lokaler for å sikre bevis fra lovbrudd så vidt spredt som Glasgow og Devon.

 – Under straffesaken har alle de mistenkte i denne saken gjort alt de kunne for å skjule bevis, minimere sitt eget engasjement og forsinke etterforskningen. Jeg er takknemlig overfor personalet i butikkene som ble utsatt for svindel, for de har hele veien vært opptatt av å beskytte de involverte jentene og gitt uttrykk for bekymring for hvor unge de er, sier sersjant PJ Jones til My London.

Dommen er enestående i sitt slag fordi de fire straffedømte er dømt for moderne slaveri. Den er et viktig signal om hva utnyttelse av sårbare ungjenter i realiteten er – det er å bruke dem som slaver.