Demografi

Eksplosjon i nye statsborgerskap: Må bruke Oslo Spektrum

Pågangen for å få tildelt norsk statsborgerskap i år, er så stor at myndighetene åpner dørene til storstua Oslo Spektrum i mai. Der skal den såkalte statsborger-seremonien foregå med pomp og prakt. I perioden 2011 - 2020 fikk nesten 150.000 personer tildelt det røde passet, langt de fleste fra Afrika og Asia. Den som benekter at det pågår en befolkningsutskiftning, har et uoverkommelig forklaringsproblem.

For to dager siden gikk følgende e-post ut fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, mottatt av stortingsrepresentanter, med våre uthevinger:

Emne: Varsel om statsborgerseremoni søndag 29. mai 2022 kl. 14:00 i Oslo Spektrum

Statsforvalteren tror og håper på en normal hverdag i mai måned og planlegger en stor seremoni for nye norske borgere bosatt i Oslo og Viken.  Vi har fått veldig mange nye borgere noe som skyldes muligheten for dobbelt statsborgerskap. På bakgrunn av antallet er det ikke mulig for oss  å arrangere en tradisjonell seremoni. Derfor har vi valgt å arrangere en alternativ seremoni i Oslo Spektrum.

Det vil selvsagt bli taler fra blant andre stortingspresidenten og ekstra kulturinnslag; musikk, dans, muligens en kjent artist med innvandrerbakgrunn og selvsagt korsang.

Dessverre har vi ikke mulighet til å lage lister over hvor mange som kommer fra den enkelte kommune. Ordningen med at nye borgere hilser på Valgerd Svarstad Haugland og får gavebok er heller ikke mulig å arrangere på denne seremonien. Men vi ønsker også denne gang at stortingsrepresentanter som er til stede sender en hilsen fra scenen til våre nye statsborgere.

Vi håper dere har mulighet til å være til stede og kommer tilbake med mer informasjon om selve arrangementet.

Med vennlig hilsen

Kari Øyen Gay

rådgiver

[Statsforvalteren i Oslo og Viken]

Vi merker oss disse tre punktene: 1) Veldig mange nye borgere. 2) Muligheten for dobbelt statsborgerskap. 3) Underholdning, ikke ved tradisjonelle norske kulturinnslag, men innslag fremført av innvandrere, som alltid betyr ikke-vestlige. Vi har lært gjennom årene, og tar det for gitt at vi ikke snakker om folkedans fra Telemark eller de ungarske fjellandsbyene.

Dobbelt statsborgerskap

Muligheten for dobbelt statsborgerskap ble innført av våre politikere 1. januar 2020. Her er SSBs oversikt over andelen nye innvilgede statsborgerskap i perioden 2011 – 2020:

I fjor fikk 19.698 personer tildelt norsk statsborgerskap. Av disse er 13.006 personer av asiatisk og afrikansk herkomst. 13.006 personer er jevngodt med en middel stor norsk by, som Grimstad by som har 13.879 innbyggere.

I 10-årsperioden ser vi at nesten 150.000 personer fikk tilgang til det røde passet, presist 146.274 personer.

Den pågående befolkningsutskiftningen

I og med at statsforvalteren varsler om ekstra stor pågang fra dem som ønsker norsk statsborgerskap i år, er det grunn til å anta at vi passerer 20.000 personer og vel så det.

Deler man 146.274 personer på ti år, står vi igjen med et snitt på i overkant av 14.000 nye statsborgerskap årlig. I fjor var det altså over 19.000 personer som fikk norsk statsborgerskap, hvilket indikerer en økning år for år.

«Den store befolkningsutskiftningen» (Grand Remplacement), formulert av den franske forfatteren Renaud Camus, er av FN kalt replacement migartion (erstatningsmigrasjon). Samme FN har foreslått dette som en løsning for den aldrende europeiske befolkningen. Det er altså ingen konspirasjon, slik de innvandringsivrige globalistene hevder. Når selv FN ser skriften på veggen, burde det lukke munnen på de fornektende klassene, som venstrevridde og notorisk uetterettelige Wikipedia.

At folk nå kan ha doble statsborgerskap, er ikke kun negativt. Fordelen er at Norge lettere kan utvise folk ved å ta fra dem det norske statsborgerskapet, og vedkommende har fremdeles statsborgerskap i sitt opprinnelsesland. Dette bør konsekvent gjøres ved grov kriminalitet, som vold i nære relasjoner, annen voldskriminalitet, ran, deltakelse i kriminelle gjenger, narkoforbrytelser, voldtekt og drap.

Det at norsk statsborgerskap er så populært, handler selvsagt ofte om den rause norske velferdsstaten. Det handler sjeldent om at man skatter de norske frihetsverdiene så høyt. Det gjør kun de assimilerte som knapt trenger en eneste time med integreringskurs. For de vil Norge og Norges beste.

Hovedillustrasjon: HRS