Aktuelt

150.000 kr i bot for å nekte å kalle eleven «hen»

En skole i Midt-Sverige er ilagt bot på 150.000 kr. etter at en lærer nektet å tiltale en elev med pronomenet "hen". I tillegg ble læreren sparket fra jobben. Hvis ikke boten betales, vil Diskrimineringsombudet (DO) ta saken til retten.

I forbindelse med at eleven, som ifølge foreldrene er «ikke-binær», begynte på skolen, ga elevens foresatte beskjed til en lærer og en undervisningsassistent om at elevens pronomen er «hen».

Læreren uttalte at hun ikke kunne bruke ordet «hen» i den daglige talen. Deretter gikk foreldrene videre til rektor. Til tross for rektors løfte om å snakke med læreren, nektet læreren å kalle eleven «hen» i mer enn ett semester.

– At en lærer mot en elevs uttrykkelige vilje bevisst lar være å bruke pronomenet som eleven identifiserer seg med, er en alvorlig form for trakassering og noe en rektor umiddelbart må sørge for opphører. I skolen skal alle elever føle seg trygge og respektert og ikke måtte diskrimineres. Det er spesielt viktig at lærere former og formidler dette verdigrunnlaget, sier DOs prosessleder Isabelle Arsova i en pressemelding.

Læreren ble suspendert fra skolen og senere avskjediget.

DO ber nå om at skolen betaler 150.000 kroner i diskrimineringserstatning til eleven. Dersom skolen motsetter seg dette, vil DO fremme søksmål for tingretten.

Det er som Inger Støjberg skrev hos oss for noen dager siden: Woke-bølgen har gått amok. Støjberg åpnet artikkelen slik:

Hvordan etterlyser man egentlig en bankraner eller en savnet dement eldre dame, hvis man ikke får bruke kjønn og alder? Og nå har vi 71 kjønn. (…) Skulle noen være i tvil, så handler «woke-bølgen» om å være politisk korrekt på alle fronter: rase, kjønn, posisjoner i samfunnet, alder. Alt. Fortalere for å være woke vil finne urettferdighet overalt i samfunnet. Hvis det ikke diskrimineres på grunn av hudfarge, så er det kjønn eller alder det er noe galt med. Etter disse woke-menneskenes oppfatning er det diskriminering overalt.

Fria tider