Innvandring

Overkjører Stjøberg og åpner grensene for flere syrere

Statsminster Mette Frederiksen lar Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) overkjøre dansk Høyestrett. Inger Støjberg fikk som innvandringsminister Folketingets velsignelse til å øke syreres botid fra ett til tre år før familiegjenforening kunne gis. I tillegg ble syrerne pålagt å betale kostnadene ved å fly inn familie til Danmark. Høyesterett i Danmark konkluderte med at Støjbergs innstramninger for å få bukt med en tsunami av familiegjenforeninger var på sin plass. Men når EMD sier det motsatte kryper typisk toppolitikere, nå Mette F., til korset. Hvorfor ikke heller vise den politiske fingeren til overnasjonal innflytelse på et så vitalt område som den demografiske utviklingen?

Mette F., som hun kalles, har bestemt seg for å gjenåpne slusene. Det spørs om hun tjener politisk på dette ved nasjonalvalget neste år. Mang en danske er trøtt av tiår med uintegrerbar innvandring, og syrerne er definitivt i den uintegrerbare gruppen.

Først noen bakgrunnsopplysninger: I 2016, da den folkekjære Inger Støjberg var utlendings- og integreringsminister for Venstre, satte hun en stopper for syriske krigsflyktningers raske mulighet til å hente familiemedlemmer i Syria. Støjberg fikk med seg et politisk flertall i Folketinget på at syrerne måtte vente i tre år før de kunne søke, ikke ett som regelen hadde vært. I tillegg ble de pålagt å dekke kostnadene ved transport til Danmark for familien selv.

Alarmen går

Det var de over 6.000 familiegjenforeningene som fikk alarmklokkene til å ringe. I 2014 fikk 1.438 syrere tillatelser til familiegjenforeninger. Året etter eksploderte antallet til 6.562 familiegjenforeninger i den syriske gruppen. Da gikk alarmen i Støjbergs kontor. Dette var endog året da syrere fremdeles strømmet inn til Danmark under den pågående migrasjonskrisen.

16. januar 2016 fikk Støjberg vedtatt sine endringer av Folketinget. Dette resulterte i et dramatisk fall i antall gjenforeninger. Fra 1. januar 2017 og til og med 1. juli 2021 ble det kun gitt 2.404 tillatelser til familiegjenforeninger for syriske flyktninger.

I løpet av de siste nesten fem årene er dette langt under halvparten sammenliknet med 2015.

Men nå planlegger Mette F.s regjering å korte ned på tiden fra tre til to år, i samsvar med en dom i EMD som underkjente dansk Høyesteretts behandling av denne regelendringen. Høyesterett ga Støjberg medhold, EMD gjorde det ikke. Derfor bøyer politisk ledelse av. Man er da lydig overfor overnasjonale vedtak, må vite, og det til tross for at syrerne også bare har midlertidig beskyttelse.

– Alle syrere vil reise hjem

En syrer gikk høyt på banen da Støjbergs forslag ble banket gjennom i 2016. Nedal Hassen sa til DR (Danmarks Radio): «Dette kan jeg si på vegne av meg selv og alle andre syrere som har søkt om familiegjenforening: Hvis regjeringen gjennomfører disse reglene, så kan du være sikker på at dere blir kvitt alle syrere, for da reiser de alle hjem.»

Dette var jo en noe spesiell trussel, da den fremstår som en innrømmelse av at grunnlaget for beskyttelse ikke er reelt.

Tallene taler da også imot Hassen. I januar 2016 var 27.141 syrere registrert bosatt i Danmark. I oktober 2021 var antallet hele 44.454 syrere.

I nesten samme periode, fra 1. januar 2016 til 31. desember 2020, er antallet dømte kriminelle syrere steget fra i alt 1.033 personer i 2016 til mer enn en fordobling på 2.684 dømte syrere i 2020.

Blant de dømte syrere er i alt 20 i perioden blitt dømt for voldtekt.

Den socialdemokratiske regjeringen setter åpenbart internasjonale institusjoner foran nasjonens beste, dertil når det handler om folk med midlertidig beskyttelse og det i tillegg er fredelig i deler av Syria. Det samme kan sies om Jonas Gahr Støre, som har vært på en visitt i Tyskland og lovet statsminister Olaf Scholz at det tette samarbeidet mellom Norge og Tyskland om energiforsyning skal fortsette. Og dette skjer mens folk fryser i de tusener av norske hjem og biter negler med tanke på neste strømregning. Ikke mye solidaritet med egen befolkning hos noen av disse sosialdemokratiske statsministerne. 

Den korte avis