Æresdrap og æresrelatert vold

– Kulturforskjellene er for store i Viken, sier Ap-topp

Det var nok mange som enten ble målløse eller gapskrattet i dag morges, da Ap-nestoren Martin Kolberg leverte argument for hvorfor Viken fylke bør tilbakeføres til Østfold, Buskerud og Akershus. Kulturene i det store fylket er for "ulike", mener Kolberg og pekte på fjellbygdene kontra våre østlige grensebyer mot Sverige.

Store avstander og «ulik kultur», poengtert Martin Kolberg på radio NRK (Nyhetsmorgen) i dag morges da han skulle forklare sitt standpunkt for å oppløse Viken og ta tilbake de tre tidligere fylkene, Østfold, Buskerud og Akershus.

At dette lyder som ikke bare rusk i maskineriet, men som et maskineri som har gått fullstendig i kollaps, vil nok mange kunne være enige i. Ap, som åpnet for masseinnvandring fra kulturer som aldri har gått gjennom en humaniserende opplysningstid eller reformasjon, møter seg selv til de grader i døra med Kolbergs utsagn.

Klankultur fra Afghanistan og Somalia, æreskultur fra Pakistan, Midtøsten-tilstander, massiv kvinneundertrykking, tvangsekteskap, flerkoneri, barneekteskap, æresdrap, sharia i fri dressur i moskeer og storfamilier, fravær av kvinner på arbeidsmarkedet, trygdesvindel, millioner av kroner som hvert eneste år sendes til opprinnelseslandet der det også bygges palass til egen familie, alt dette klarte Ap å realisere på norsk jord. Alt! Men at nordmenn fra ei fjellbygd i Hallingdal skal kunne kjenne at de er kulturelt hjemme i Fredrikstad, se det er ikke mulig.

Kolberg-logikken avdekker det umusikalske politiske spillet, der alt som kan vris og vrenges på av realiteter, nettopp gjøres det.

– Møter et samfunn som er totalt annerledes

Det er på sin plass å nevne at tidligere kommunal- og arbeidsminister med ansvar for innvandringen, Oddvar Norli, allerede i 1971 (sic) pekte på kulturproblemer da Oslo fikk tusener av pakistanske, marokkanske og tyrkise menn på turistvisum, som ville arbeide her. Nordli så for seg mulige sosiale konflikter på grunn av den kulturelle kløften mellom de nyankomne og nordmenn og opprettet en komité som skulle som skulle arbeide frem løsninger på innvandringen som kom som julekelden på kjerringa.

– Så lenge vi får tilførsel av arbeidskraft fra de nordiske land og øvrige europeiske stater byr ikke dette på store problemer sosialt sett. Disse arbeiderne har lettere for å gli inn i det norske samfunnssystem. Grupper som derimot kommer fra for eksempel Pakistan møter her et samfunn som er totalt annerledes enn de er vant til. Også dette forhold må den nye komiteen vie stor oppmerksomhet, sier statsråd Nordli. Han vil personlig gjøre det som er mulig for å få satt en stopper for en ukontrollert arbeidsformidling av pakistanere som vil til Norge (Arbeiderbladet 3. juni, 1971).

Skal vi følge Kolbergs logikk rundt fylket Viken, må all innvandring fra islamsk klan-, stamme- og æreskultur opphøre, og det må opprettes et direktorat for repatriering prompte.

Eller hva sier du, Kolberg? At vi har internasjonale forpliktelser gjennom disse («hellige» sharia-) konvensjonene?

Dette var nok a slip of the toung, men uttalelsen om Vikens store kulturelle forskjeller bør få til følger at Kolberg og Ap møter argumentet sitt under neste debatt i Stortinget om den pågående uintegrerbare innvandringen. Snakker om å gi FrP en gavepakke på starten av det nye året!