Demografi

Fremtidens svenske er araber. Norge hakk i hæl

27.340 syrere, 4.305 somaliere, 4.067 afghanere og 3.471 eritreere ble innvildet svensk statsborgerskap i 2021. I samme periode ble kun 163 nordmenn, 198 dansker og 204 finner svenske statsborgere. Bildet som tegnes er overtydelig: Sverige arabiseres og er demed på vei mot en stat mer og mer preget av islam og klankultur. Samme mønster ses i Norge. Om vi har null innvandring i de kommende årene vil eksempelvis syrerne fordoble seg innen få år grunnet høye fødselstall.

Farvel den nasjonale, sekulære staten.

Dette kunne vært overskriften på rapporten fra det svenske Migrationsverket.

Rundt 85.000 statsborgerskap ble i fjor delt ut i Sverige. Mens personer fra vestlige land i liten grad søker om svensk statsborgerskap, er forholdet helt annerledes for personer fra den islamsdominerte verden.

Her er tallene for kun november måned:

Som man ser, er Syria desidert på topp. I Migrationsverkets statistikk over antall bevilgede statsborgerskap i perioden januar 2021 til og med november 2021, fikk 27.340 syrere tildelt svensk statsborgerskap. Dette er nesten like mange som hele innbyggertallet i Gjøvik, altså en mellomstor norsk by.

4.305 somaliere fikk innvilget statsborgerskap i samme periode. Irak stod for 2.141 stasborgerskap, mens iranere utløste 1.245 statsborgerskap. Eritrea fulgte Afganistan hakk i hæl: 3.471 statsborgerskap.

Bare 163 nordmenn, 198 dansker og 204 finlendere ble svenske statsborgere i samme periode.

40.000 ikke-vestlige

Hele listen over tildelte statsborgerskap i periode januar – november i fjor finner du her.

Totalt rundt 40.000 personer ikke-vestlige fikk svensk statsborgerskap de 11 første månedene i fjor.

Mange mener at de som kaller dette en stille befolkningsutskiftning, burde skammes ut av enhver debatt. Vel, tallenes tale er vanskelig å bortforklare. Det pågår en demografisk revolusjon i hele Vest-Europa, Norge inkludert. Denne sannheten burde ha gått opp for folk flest for lengst.

I Norge i fjor fikk 9.242 personer innvilget familiegjeforening hit. På topp lå eritreere med 950 familieinnvandringer. Syrerne utløste 765 familieinnvandrere, mens afghanerne hentet 405 familiemedlemmer i fjor, pakistanerne 410 familiemedlemmer, viser tall fra UDI.

Som vi tidligere har vist, vil den høye fødselsraten i Norge i gruppene somaliere, syrere, sudanesere, eritreere og etiopiere, føre til en rask befolkningsøkning uansett om vi får null innvandring de kommende årene.  Om 11 til 12 år vil eksempelvis syrerne fordoble seg til rundt 60.000 personer med null innvandring.

Kostnadene for våre velferdssamfunn ved denne dysfunksjonelle innvandringen, som er i hundretalls milliarder årlig, er fremdeles ikke et tema Stortinget eller gammelmediene vil ta i. Hvor lenge skal sannheten forties overfor den norske befolkningen?

Den korte avis