Kjønnslemlestelse

Dumpet og kjønnslemlestet døtrene. Nå tiltales foreldrene

To foreldre måtte i går stille i rettssalen. Paret er tiltalt for å ha tatt to døtre til Egypt og sørget for at de ble kjønnslemlestet. Skandalen er at det er 16 år siden siste rettssak om kjønnslemlestelse, og for Norges del er bildet enda mer skandaløst: Vi har aldri hatt en eneste tiltale for kjønnslemlestelse etter at loven vår har vært operativ siden 1995, altså i 27 år.

Når det avdekkes at ei jente født her i Skandinavia har blitt lemlestet, fører det uhyre sjeldent til at det tas ut tiltale og etterfølgende domfellelse. Foreldre har i alle år kommet seg unna med at dette skjedde uten deres viten eller medvirkning.

Den muligheten for (falsk) unnskyldning ble i 2020 parkert av Stortinget, ledet an av FrP og Sp. Foreldre ble pålagt å hindre at døtre blir lemlestet eller at barna blir tvangsgiftet. Dette lovgjennombruddet, som HRS da hadde jobbet med siden 2013, er verdenshistorisk. Ingen andre land i verden har en slik fornuftsbasert lov for å forebygge disse barbariske skikkene.

Lovendringen hadde ikke støtte i Regjeringen Solberg, men Stortinget, ved nevnte FrP og Sp som pådrivere, sørget for enstemmig flertall i den lovgivende makten. Alle partiene var altså enige om avvergelsesplikten, og enigheten kom da de andre partiene forstod at det uansett ville bli flertall ved FrP, Sp, og Ap.

Dette var en stor dag for oss i HRS. For er det noe integrering handler om, så er det eksempelvis ikke å bli skåret ut av fellesskapet ved å bli utsatt for et livsødeleggende rituelt overgrep.

Fortalte om overgrepene til helsesøster

Det er nettopp dette som har skjedd med de to jentene med egyptiske foreldre. Under et lengre opphold i Egypt ble de lemlestet, og også holdt tilbake i Egypt i en lengre periode slik at jentene mistet skolegang i Sverige. Sistnevnte førte ikke til tiltale.

Overgrepene skal ha skjedd enten i 2013 eller 2015. Da det ble oppdaget av en helsesøster på skolen at paret fikk døtrene lemlestet i utlandet, ble foreldrene fratatt omsorgen for begge disse barna og et tredje søsken. Det var en av jentene som fortalte helsesøsteren hva de var utsatt for.

Det er nettopp derfor HRS mener at jenter i Norge skal få tilbake helkroppundersøkelsen som ble fjernet av Helsedirektoratet i 1993 mot ledende helsepersonells anbefalinger. Kun ved systematisk helsekontroll kan flest mulig lemlestelser oppdages.

De egyptiske foreldrene ble først varetektsfengslet. Forvaltningsretten mente dog at å varetektsfengsle foreldrene var en for streng reaksjon, og opphevet fengslingen.

Mistankene bestod imidlertid, og det ble tatt avgjørelse om hemmelig telefonavlytting, ikke minst fordi man vurderte at det var en risiko for at selv minstejenta ville møte samme skjebne. Det var avlyttingen som forsterket mistanken og som førte til at tiltale ble tatt ut.

Også tiltale for trygdejuks

For at barna skulle kunne flytte hjem til foreldrene igjen, ble også forvaringen opphevet. Men nå blir foreldrene tiltalt for kjønnslemlestelse. Mannen er også tiltalt i et tilleggssøksmål for brudd på folkeregisterloven for å kunne svindle staten for urettmessige offentlige tilskudd, skriver Samnytt.

Under etterforskningen ble jentene ved hjelp av kvinnelige kjønnsorganer modellert i leire vist hvordan det skjedde da de fikk ødelagt kjønnsorganene sine.

Begge foreldrene nekter for lovbruddet, i kvinnens tilfelle ved hjelp av en arabisk tolk. Det er ikke klart om ekteparet nekter for handlingene i seg selv eller «bare» mener at de ikke skal anses som kriminelle.

Saken startet i går i Skaraborg tingrett som ligge mellom Vänern og Vättern.

Ifølge aktor i saken, Virpi Alajarva, er en av utfordringene å bevise at barna faktisk bodde i Sverige da forbrytelsene fant sted.