Innvandring

Drapstrusler, angrep og vold: Norske fengselsansatte frykter for egen sikkerhet

De innsatte går til fysisk angrep, drapstruer ansatte og deres familier - og fengselsansatte frykter for egen sikkerhet når de går på jobb. "Fengselsleder peker på unge, kriminelle fra Oslo-regionen som bakgrunn for endringen", skriver NRK, mens det i realiteten er snakk om kriminelle med innvandrerbakgrunn.

NRKs utsendte journalister har vært på besøk i Halden fengsel, der situasjonen har endret seg til det betydelig verre det siste halve året. «Sammenstøtene inne i flere norske fengsler har blitt råere», heter det i NRKs språkdrakt, og årsaken til forråingen er en gruppe innsatte som gjør svært mye ut av seg. Hvem disse innsatte fra hovedstaden er, nevner ikke statskanalen, men adferden som beskrives gjør at man med visshet kan anta at det er unge med innvandrerbakgrunn fra islamsk voldskultur som beskrives.

– Hver gang det dukker opp en alvorlig konflikt må jeg vurdere om jeg klarer å håndtere situasjonen på egen hånd før jeg går inn, sier fengselsbetjent ved Halden fengsel, Ronny Nilsen til NRK.

Gjengkriminelle

Den døsige østlandsbyen på svenskegrensen er multikulturell, fastslår lokalavisen Halden Arbeiderblad, som i november i fjor presenterte tall for befolkningssammensetningen i byen. Nær 16 prosent har innvandringsbakgrunn.

Av Haldens befolkning på 31.345 personer så har 4.939 av oss innvandret til Norge og Halden, eller er norskfødt med innvandrerforeldre. Det utgjør 15,8 prosent av befolkningen i kommunen.

Haldenserne har slik sett gjort seg erfaringer med innvandringens konsekvenser, i likhet med de større byene i samme fylke; Sarpsborg og Fredrikstad. Men nå har de i tillegg fått «besøk» fra hovedstaden, når Oslos gjengkriminelle skal sone i Halden fengsel. Soningen går på ingen måte stille og rolig for seg.

Fengselsbetjent Ronny Nilsen mener det har skjedd en endring de siste månedene.

– Før blandet ikke innsatte seg inn i situasjoner som ikke handlet om dem, nå støtter de hverandre, sier Nilsen.

– Jeg er bekymret for det psykiske og hvordan det påvirker de unge og ferske kollegaene mine, sier han til NRK.

Nilsen er ikke alene om å bekymre seg for utviklingen.

Romerike fengsel, Indre Østfold fengsel og Oslo fengsel opplever den samme utviklingen. Unge innsatte går sammen mot de ansatte, oppsummerer NRK.

Frykten er velbegrunnet når man ser nærmere på avviksmeldingene statskanalen har fått innsyn i.

Drapstrusler og vold

NRK har fått innsyn i avviksmeldinger fra Halden fengsel for 2021, og gjengir et utvalg av disse meldingene. Det er meldinger om grupper av innsatte som felles går til angrep på ansatte, meldinger om angrep med ulike gjenstander og grove trusler. Flere av avvikene beskriver alvorlige trusler og voldshendelser:

– Det er riktig at det skjedde noe i høst. Vi fikk inn en del innsatte fra det unge, kriminelle Oslo-miljøet. Det har gjort noe med situasjonene innenfor murene, sier fengselsleder ved Halden fengsel, Are Høidal, til NRK.

Høidal mener de har mindre respekt for ansatte og at de skjønner at de kan skape uro.

Og uro har de kriminelle med stor sannsynlighet skapt gjennom hele oppveksten, men uroen befester seg ikke som straffbar kriminalitet før de unge er over den kriminelle lavalder, og på fengslenes soningsstatistikk dukker de sjeldent opp før de bikker myndighetsalder.

Overrepresentasjonen

Det «unge, kriminelle Oslomiljøet» preges i stor grad av innvandrede voldskriminelle. Det fastslår SSB, som skriver følgende om overrepresentasjon av innvandrere på kriminalitetsstatistikken.

Overrepresentasjonen for innvandrere er imidlertid ikke knyttet spesielt til lovbruddstyper hvor kontrollinnsatsen er av særlig stor betydning, slik som narkotika eller trafikklovbrudd. Det er i stedet voldslovbrudd hvor andelene generelt er høyest. Blant voldslovbruddene er andelen siktelser mot innvandrere relativt stor (25 prosent) for drap, inkludert drapsforsøk, hvor oppdagelsesrisiko og oppklaringsprosent er høyere enn for de fleste andre typer lovbrudd.

Blant de voldskriminelle er det enkelte landbakgrunner som utpeker seg. Da vi kommenterte SSB-rapporten Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, skrev vi følgende:

En av grunnene til at SSB og andre er så forsiktig med å gå i detaljer, er for å unngå at noen grupper skal føle seg hengt ut og stigmatisert. Altså at vi for alt i verden skal unngå en overskrift som den jeg har valgt på denne saken. Men faktum er at somaliske 2. generasjon er den mest voldskriminelle gruppen av etterkommerne i Norge. Å ikke fortelle det, er som å få tannlegen til å borre i en frisk tann fordi det gjør mindre vondt. Og da skjønner vi jo også hvor viktig detaljer kan være for å iverksette målrettede tiltak i integreringsarbeidet.

Tallene FrP har fått fra SSB viser, ifølge Aftenposten (bak betalingsmur), at 2. generasjon gutter/menn med somalisk bakgrunn i aldersgruppen 15–35 år har 4,6 ganger så høy rate for voldslovbrudd. For dem med irakisk bakgrunn er det 4 ganger så høy rate og marokkansk bakgrunn 3,2. Deretter følger tyrkisk (2,8) og pakistansk bakgrunn (2,4).

Ser man på Europarådets statistikk framkommer det at omlag en av tre innsatte i norske fengsler ikke bare har innvandrebakgrunn, men er utenlandsk statsborger.

Triks med tall

– Det er klart situasjonen er bekymringsfull. Men vi må bare ta imot de personene politiet leverer på døra. Det er derfor vi er til her i fengselet, sier fengselsleder Høidal til NRK.

Ja, det er åpenbart at fengselet må ta imot de straffedømte som banker på døren. Og mens det sitter stadig færre i norske fengsler, handler ikke det om at det begås vesentlig mindre kriminalitet.

Rett24 meldte i 2019 at det var helt logiske årsaker til at antallet innsatte har gått ned.

Færre sitter i fengsel, men de som sitter, soner lenger. Det har vært hovedtendensen i norske fengsler de siste årene. En av hovedårsakene er en voldsom vekst i bruken av elektronisk fotlenke.

– Fotlenkebruken har gitt en dreining i retning av høyere andel utlendinger i fengslene, fortalte professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Thomas Ugelvik til Rett24.

Indirekte forstår man hva uttalelsen betyr: Innsatte utlendinger er ikke bare overrepresenterte på kriminalitetsstatistikken, de begår også mer alvorlige lovbrudd.

– Får ikke utlendinger fotlenke? spurte Rett24.

– Joda, men det kan være flere grunner til at søknader fra utenlandske statsborgere ikke blir innvilget. Kanskje skal de utvises, eller så kan det dreie seg om hvilke typer kriminalitet som begås. Mange utenlandske statsborgere soner alvorlige narkotikadommer. Fotlenke brukes ved mindre alvorlig kriminalitet. Utlendinger soner sjeldnere med fotlenke, svarte Ugelvik.

Dobbelt problem

Tilbake i Halden fengsel sitter fengelsledelsen og de øvrige ansatte med et dobbelt problem i fanget. Trangere økonomiske rammevilkår og koronapandemien har gjort at det er færre ansatte på jobb i samme periode som fengselet mottar farligere og mer truende fanger til soning.

– Dette går i aller høyeste grad utover sikkerheten, sier Farukh Qureshi, fagforeningsleder i hovedstaden, til NRK.

Totalt i hele Norge er det i 2021 skrevet 1039 avvik på 659 oppståtte hendelser. Dette er på nivå med normalåret 2019.

Han opplever utviklingen i alvorlighetsgrad som svært bekymringsverdig.

– Vi har flere innsatte som framfører svært grove trusler over en lav sko. Da snakker vi mellom 10 til 20 ganger i løpet av en vakt, sier Qureshi.

Vi kan tørt bemerke at Byrådserklæringen i Oslo har fastslått at det er viktig å «arbeide opp mot staten om å få innføre et forsøksprosjekt med kvitteringsordning i Oslo-politiet» for å kartlegge eventuell «etnisk profilering». Det vil neppe avhjelpe situasjonen i landets fengsler at politikerne har større vilje til å gi etter for rasismeanklager enn til å lytte til politifaglige vurderinger. Tallenes tale er klar og de fengselsansattes vitnemål underbygger statistikken. Det foregår en forråing i norske fengsler, og den har med innvandring å gjøre.