Innvandring

Britene frykter 65.000 migranter over kanalen i 2022

Storbritannia ruster seg for et worst case scenario der antallet illegale migranter som tar seg over kanalen fra Frankrike kan bli hele 65.000 inneværende år. Nå bygges enorme mottakssentre for å få migrantene ut av 4-stjerners all inclusive hoteller. 

Den britiske hæren er satt til å bygge mottaksleire for å huse 30.000 migranter. Prosjektet er antatt iverksatt i løpet av kommende uker, og bare første fase av byggeprosjektet er antatt å koste flere titalls millioner pund, tilsvare flere hundre millioner kroner. Regjeringskilder insisterer på at ordningen skal være billigere enn dagens overnattingstilbud, for per i dag bor det tusenvis av illegale på tre- og firestjerners hoteller med helpensjon, skriver Daily Mail mandag.

Enorme antall

Migrantene som tar seg over kanalen til de britiske øyene har tiltatt i antall.

Offisielle tall viser at mer enn tre ganger så mange migranter har ankommet Storbritannia så langt denne måneden enn i hele januar i fjor. Britiske myndigheter har fanget opp mer enn 950 migranter så langt i år – mer enn tre ganger så mange som 223 i januar 2021. I fjor ble 28.381 mennesker fanget opp i kanalen, mot bare 8.410 i 2020, skriver avisen.

Det er med bakgrunn i januarkrysningene den britiske regjeringen har utarbeidet rapporter med et worst case scenario, der det anslås at hele 650.000 migranter kan ta seg over kanalen i løpet av 2022. Det er like mange mennesker som i hele Kristiansand, selv om sammenlikningen bråstopper ved antallet. Til Storbritannia kommer ikke folk som kan språket, som kjenner kulturen eller har en alders- og kjønnssammensetning som kan minne om noen europeisk middels stor by. Det er i all hovedsak unge menn som migrerer, og de fleste er fra MENA-land.

Daily Mails grafikk viser den eksplosive økningen i antall kanalmigranter de seneste årene.

Britene frykter også at forsvarsdepartementet vil slutte å frigi tall over hvor mange som krysser kanalen hver dag, skriver Daily Mail. Det kommer av et ansvarsskifte der forsvarsdepartementet overtar ansvaret for migrasjonshåndtering. Dette ansvaret har fram til nå hvilt på innenriksdepartementet.

Innenriksdepartementet utsteder for øyeblikket dataene etter at ankomster har blitt behandlet av den britiske grensestyrken – vanligvis dagen etter.

En kilde sa at det var uklart om det ville fortsette å skje under forsvarsdepartementet, og ​​la til: «Det vil være opp til dem om de fortsetter å utstede tall.» Å ikke publisere tallene ville stille ministrene åpne for anklager om forsøk på å skjule viktig informasjon fra offentligheten, skriver avisen.

Avisen opplyser videre at mottaksleirene som skal oppføres vil fordeles utover forsvarets eiendommer over hele Storbritannia. I utgangspunktet er det snakk om at leirene til sammen skal kunne huse 30.000 mennesker.

Luksushotell eller brakke

At behovet for nye mottak er overhengende er det bred enighet om, og årsaken er ikke utelukkende av plasshensyn.

Ministrene håper overgangen mot midlertidige boliger i herbergestil på militærbaser også vil virke avskrekkende for migranter som planlegger å krysse kanalen, skriver Daily Mail.

-Vi tror det vil virke avskrekkende. Folk vil bli innlosjert i midlertidige, prefabrikerte bygninger og ikke i mellomstore hoteller når prosjektet har blitt rullet ut.

Det er ingen som ønsker at migrantene skal plasseres i luksushoteller etter ankomst til landet, men samtidig er det debatt om hvorvidt de kommende brakkebyene vil være et godt nok alternativ for migrantene. I Folkstone har en tilsvarende brakkelandsby for migranter vært i drift siden september 2020.

En rapport fra en parlamentarisk gruppe beskrev «forferdelige forhold» ved basen og sammenlignet det med «kvasi-forvaring», selv om beboerne står fritt til å komme og gå som de vil.

Det er å forvente at det vil bli ytterligere debatt i Storbritannia om hvordan mottaksleirene skal utformes og driftes, men Daily Mail skriver at de foreløpige planene involverer bruk av samme type prefabrikerte brakker som er brukt i Folkstone. Avisens kilde er likevel ikke i tvil om at brakker er bedre enn å tilby hotellopphold.

-Vi ønsker å redusere bruken av hotellovernatting for asylsøkere, som for tiden er høyere enn vi ønsker, sier kilden til avisen.