Innvandring

Tysklands nye forbundskansler: – Gi oss mer innvandring

Angela Merkels etterfølger, Olaf Scholz, holdt sin første tale til det tyske parlamentet onsdag. Tyskland er «et immigrasjonsland» som må bli bedre på å integrere nyankomne, ifølge den nye kansleren, som oppfordret til mer innvandring.

At Tyskland er «et immigrasjonsland» er det ingen som er i tvil om, ei heller at de sliter med integreringen. Men å tro at integreringen forbedrer seg ved mer innvandring og ved at tyskerne skal bli flinkere til «å forstå seg selv», som Olaf Scholz kunne fortelle parlamentet, er en smule optimistisk.

Olaf Scholz holder imidlertid ord når han nå har overtatt roret i Tyskland. Den nye regjeringen bestående av Scholz parti sosialdemokratene (SPD) og det liberale Frie demokrater (FDP) og De Grønne (Die Grünen) lovet et paradigmeskifte innen asyl, innvandring og integrering, og det legges opp til en kraftig liberalisering.

Troen på statsborgerskap

«Det er på høy tid at vi gjør det lettere å bli tysk statsborger», fastslo Scholz, for ifølge han er det «bare på dette grunnlaget at Tyskland kan få til full integrering og gjøre politisk deltakelse mulig», melder The Telegraph.

Scholz sa videre at han vil tillate flere statsborgerskap, noe som betyr at innvandrere kan beholde sin eksisterende nasjonalitet samtidig som de blir tyskere.

Hvor Scholz har denne troen på at statsborgerskap i seg selv tilsier at noen vil ta fullverdig del i samfunnet, er ikke godt å si. Men han avslører at han ikke har fulgt særlig godt med i timen, for hadde han tatt på land som tillater dobbelt statsborgerskap, ville han raskt ha oppdaget at statsborgerskap ikke er noe quik fix for integreringen.

The Telegraph viser til at innvandringen til Tyskland i 2015 «steg til værs» med mer enn 2,1 millioner innvandringer, noe som kanskje endelig forklarer det merkelige tallet som har versert etter folkevandringskrisen. For da het det at noe over 1 millioner migranter tok seg til Europa, samtidig som nesten 1 million av disse nettopp ble registrert i Tyskland. Forklaringen synes å være at i 2015 innvandret 2,1 millioner til Tyskland samtidig med at 1 million utvandret. Hvem som utvandret og hvor de utvandret sier saken ingenting om.

I ettertid er innvandringen redusert, i covidåret 2020 til 1,2 millioner innvandringer, mens 1 million utvandret, altså en nettoinnvandring på 200.000 personer. Det skal være den laveste nettoinnvandringen siden 2010. Tyskland, som har noe over 83 millioner innbyggere, har siden 2010 økt folketallet med nesten 1,5 millioner.

Grønt skifte

At Scholz ønsker mer innvandring kan henge sammen med at han ønsker en bestemt type innvandring, altså arbeidskraft, men han kan ende opp med å sende samme håpløse signal som sin forgjenger da Angela Merkel åpnet Tyskland i 2015. Året etter innrømmet Merkel at det ble gjort en rekke feil, men det synes som om forbundskansler Scholz «vil rette opp» ved å gjøre systemet enda mer klart for fremtidige folkevandringskriser.

Hvordan dette skal gagne integreringen er ikke godt å få øye på.

I tillegg iverksetter Scholz planene om å gjøre Tyskland til et sosialdemokratisk grønt Wunderland. For å avslutte bruken av kull innen 2030 kreves det en en dobling av grønn energi, sa Scholz, som også ønsker å øke antallet elbiler til 15 millioner innen 2030. De har nå 1 million. Da trenger Tyskland langt flere ladestasjoner, fastslo Scholz, før han kritiserte landet gigantisks bilindustri for å være treg med å tilpasse seg batteriteknologi – og gi for mye til rivalen Tesla.

Han kunngjorde også en økning i innsatsen for å takle organisert kriminalitet, politisk ekstremisme og skatteunndragelse, men mener at den største trusselen mot det tyske demokratiet kommer fra høyreekstremisme.

Om Scholz ikke greier å gjøre Tyskland grønt nok, klarer han i alle fall å gjøre det politisk rødere. Det kan også legges til at han også advarte Russland at «prisen ville bli høy» hvis de tok seg inn i Ukraina, der Russland fortsetter styrkeoppbyggingen. Med andre ord mangler det ikke på dårlige budskap inn i coronajul 2.