æreskultur

Muslimsk ektepar i retten for grov vold mot døtrene

Det er den samme, kjente leksa: foreldrene var livredde for at døtrene skulle bli "for danske". Ifølge tiltalen skal overgrepene mot jentene være begått med bakgrunn i foreldrenes etniske opprinnelse og muslimske bakgrunn.

Det nevnes ikke i danske Expressen hvilken etnisk bakgrunn familien har, men sannsynligheten for at det er et MENAPT-land (Midtøsten, Nord-Afrika, Pakistan, Tyrkia) er høy.

Foreldrene, der far er 51 år og mor 40 år, er tiltalt for å ha oppdratt jentene med grov vold, trusler og psykisk terror.

Systematisk mishandling

Døtrene er i dag 17, 16, 11 og tre år gamle. Familien har flere barn, og søsknene skal jevnlig ha overvært volden. Disse barna, som vi må anta er gutter, skal også ha vært nødt til å holde jentene fast mens de ble mishandlet.

Ifølge tiltalen ble jentene sparket og slått med redskaper som sleiver, belter og ledninger på bar hud, brent med lighter og tvunget til å sove med chili i munnen. Foreldrene ødela jentenes klær, hvis de mente disse var for «danske», i betydningen utfordrende. Jentene hadde også forbud mot å snakke med danske gutter, gå i svømmehallen, ta arbeid eller delta på arrangementer i regi av skolen. De ble daglig truet med juling av foreldrene, så de fryktet hva som ventet dem hver gang de kom hjem.

De ble nektet mat og drikke hvis foreldrene mente de hadde oppført seg galt. Faren truet de to eldste døtrene med at de ville bli begravd levende, slaktet eller tvangsgiftet med en fetter hvis de forelsket seg i en dansk gutt eller stakk av hjemmefra.

Mor skal ha opptrådt like truende som far. Den ene av døtrene ble truet av mor med en kjøkkenkniv, fulgt av trusselen «Skal jeg drepe deg? Skal jeg stikke deg ned?» Hun truet også med å brekke deres ben eller få «delt hodet», rapporterer Expressen.

Muslimsk bakgrunn

Det var i juli i år at familien fikk besøk av sosialtjenesten i kommunen. Det fremkommer ikke hvorfor sosialtjenesten fattet interesse for familien, men det kan være at noen av jentene har fortalt noen, kanskje på skolen, hva de ble utsatt for. Men det er å håpe at noen av skolens ansatte og/eller noen i nærmiljøet skjønte tegningen og fikk varslet, for det er akkurat motsatt vei det går i Sverige: der trekker flere og flere seg vekk, selv om de både ser og forstår.

Familien bor i Sorø, en by på vel 8.000 innbyggere, vest for København. Byen er med andre såpass liten at det burde være fullt mulig å oppdage at jentene ble mishandlet på det groveste.

Etter at sosialtjenesten hadde vært på besøk skal foreldrene ha gått amok mot to av døtrene, heter det i tiltalen. De ble dratt i håret, slått og sparket i ansiktet og på kroppen. 11-åringen ble slått og sparket i magen mens hun lå på gulvet, der faren også skal ha trampet henne på armen. Reaksjonen mot 11-åringen kan tyde på at det nettopp var hun som hadde bidratt til at jentene fikk hjelp.

Foreldrene nekter for all skyld, og det kan være at de ikke opplever at de har gjort noe «galt». De kommer fra en voldskultur der å mishandle barna, ikke minst døtrene, inn i æreskulturen, er både akseptert og forventet.

Det er kanskje derfor tiltalen er klar på at volden mot døtrene skyldes foreldrenes opphav og deres muslimske bakgrunn. Det er vel tvilsomt om noe slikt ville stått svart på hvitt i en norsk eller svensk tiltale. 

Påtalemyndigheten har tatt forbehold om å kreve ekteparet utvist. Dom i saken faller 16. desember.