Innvandring

Her treffer den nye migrantbølgen

Belgia nærmer seg samme migranttrykk som i kriseåret 2015. Mottakskapasiteten er sprengt, spesielt grunnet afghanske asylsøkere, og EU leverer nå 150 boligcontainere til landet. 

Fedasil, Belgias statlige asylbyrå, beskriver at landet er inne i en ny migrantkrise. Krisen er sammensatt og forklares av flere faktorer, som økningen i asylsøknader til Belgia, forlenget oppholdstid i asylmottak og reserverte plasser for isolering av COVID-19-pasienter.

Det folketette landet har 28.000 aktive mottaksplasser og et belegg på 95 prosent, opplyser Fedasil, og mens kapasiteten er sprengt, opplever landet en asylstrøm som minner om migrantkrisen i 2015.

Containere

Den franske avisen Le Figaro meldte fredag at EU har besluttet å sende 150 boligcontainere til Belgia for å øke landets mottakskapasitet. Det europeiske asylstøttekontoret (EASO) vil tilby «en støttestab på 46 personer som utfører forskjellige oppgaver innen mottak av asylsøkere, inkludert 25 tolker,» skriver avisen.

«Mottaksnettverket er under press på grunn av den økte tilstrømningen fra Afghanistan» siden Taliban kom tilbake til makten i midten av august, og “EU-byråer vil finansiere containere og personell på forespørsel», skriver Le Figaro.

EASO presiserer ifølge avisen i en pressemelding at «kontroll og styring av migrasjon er en europeisk utfordring», og at tilsvarende containere kan bli levert også til andre europeiske land på sikt i takt med at migrantsttrykket på Europa øker.

EASO gir også bistand til Spania, Kypros, Hellas, Italia, Latvia, Litauen, Malta. Nesten 2000 personell er totalt utplassert, spesielt tolker. Ifølge det europeiske byrået har antallet asylsøknader i Belgia hatt en kraftig økning i løpet av det siste året med en topp i september, da antall asylsøknader nådde et nytt rekordnivå siden 2015.

Asylsøkerne

Asylsøkerne kommer primært fra Syria, Afghanistan og Palestina, men også fra Guinea, El Salvador eller Eritrea, skriver Fedasil.

Byrået opplyser at 46 prosent av asylsøkerne hittil i år er foreldre med barn, 40 prosent er enslige menn, 6 prosent enslige kvinner og 8 prosent enslige mindreårige.

Og mens Belgia har en uttalt politikk om å prioritere «sårbare», altså kvinner og barn, er det stadig slik at unge menn utgjør den største andelen asylsøkere. Disse mennene møtes per i dag av lukkede dører.

«For tiden kan ikke Fedasil tilby mottaksplass til alle asylsøkere. Sårbare mennesker (kvinner og barn) prioriteres. Vi åpner nye mottak så snart som mulig for å gi husly til alle asylsøkere. Takk for forståelsen», heter det på Fedasils nettsider.