Demografi

Egypts befolkning har vokst med 250 000 – i løpet av siste 60 dager

Mandag kunngjorde Det sentrale byrået for offentlig mobilisering og statistikk (CAPMAS) at den egyptiske befolkningen har nådd 102 746 000 og har vokst med 250 000 på under to måneder. Den ekstreme befolkningsveksten setter migrasjonen til Europa i perspektiv. 

At massemigrasjonen til Europa ikke er bærekraftig over tid, er etterhvert både den politiske høyre- og venstresiden relativt enige om. I løpet av toppåret 2015 kom omtrent en million migranter til Europa. Det har hatt ekstreme følger for mottakerlandene, både økonomisk og kulturelt, men sett i perspektiv utgjør masseinnvandringen ikke stort av befolkningsveksten i opprinnelseslandene.

Enorm folkevekst

Det er Egypt Today som melder om dagens tall for befolkningsvekst i landet, og til tross for at det i løpet av siste to måneder har vært en befolkningsvekst som tilsvarer hele Bergen by, er denne veksten faktisk lavere enn de foregående månedene. Siste kvarte million ble oppnådd på ikke 60, men bare 50 dager, skriver avisen:

Det betyr at en nedgang har skjedd ettersom den siste kvarte millionen ble registrert over 50 dager frem til 13. oktober. Det bemerkes at Egypts befolkning ble 102 millioner 5. juni.

I flere uttalelser advarte president Abdel Fatah al-Sisi om konsekvensene av overbefolkning og vektla at folk kanskje ikke føler virkningen av økonomisk vekst, hvis tempoet i befolkningsveksten fortsetter slik.

Men det er lite som tilsier at folkeveksten vil avta i et tempo som monner. Egypt Today skriver at landets ledelse har stor bekymring for utviklingen og at det er iverksatt ulike prosjekter for å dempe trenden.

Statsminister Mostafa Madbouli presenterte i oktober utfordringene den egyptiske staten står overfor og nøkkelprosjektene som er iverksatt for å dempe deres virkning.

Statsministeren understreket at overbefolkning er en enorm krise som lammer veksten og utviklingen av Egypt.

200 millioner i 2050

«Siden 2014 har den egyptiske befolkningen økt med 2,4 millioner per år. Som sådan kan befolkningen dobles til å bli 200 millioner innen 2050 … Den største aldersgruppen er 0 til 10 år. Derfor, i løpet av bare ett tiår, vil det igjen dannes nye familier i fruktbar alder som vil fortsette å føde barn», sa statsministeren ifølge den egyptiske avisen.

At det ligger an til en migrasjonskrise som tiltar i styrke etterhvert som befolkningen øker og ressursene minsker, kan det ikke levnes tvil om.

Heller ikke i Europa avtar befolkningsveksten i stor grad blant migrantene. I Norge står innvandrere nå for den reelle befolkningsveksten, slik vi belyste i saken Asylpolitikken kan ikke være blind for befolkningsveksten.

«En befolkning er summen av innbyggerne i et område, eller av menneskene som tilhører en bestemt gruppe, for eksempel «befolkningen i Norge», «den samiske befolkningen» eller «sivilbefolkningen». Ordet blir brukt synonymt med folkemengde, folketall, folkesetnad, folkeslag og innbyggere», skriver Store Norske Leksikon.

Men reelt sett er befolkningsvekst endring av populasjon over tid. Veksten bestemmes ut ifra antall fødte, døde, og innvandring/utvandring. Befolkningsveksten måles i absolutt vekstrate og naturlig vekstrate. Naturlig vekstrate måler bare fødsel og død, mens absolutt vekstrate måler fødsel og død, samt inn- og utvandring. Og det er innvandrerne som driver befolkningsveksten i Norge.

Ser man på SSBs tabell tar innvandrere fra Asia og Afrika med seg sin kultur i form av høy reproduksjonsrate. Det er ingen automatikk i å integreres i norsk reproduksjonsstatistikk, snarere tvert om. For selv om også innvandrere har fallende fruktbarhet, er tallene skyhøyt over de norske. 3 prosent er ikke et lavt tall i denne sammenheng. SSB viser hvor stor økning det har vært i antall norskfødte med innvandrerforeldre. Økningen er på hele 4,8 prosent fra året før.

Økonomisk krise

Befolkningseksplosjonen i Egypt er en økonomisk krise som utspiller seg i sanntid. Den egyptiske statsministeren ga i dag et anslag over fremtidig underskudd i statsbudsjettet som følge av befolkningsøkningen.

«Det periodiserte budsjettunderskuddet frem til 2030 – hvor befolkningen er beregnet til å være 125 millioner – vil være over 600 milliarder egyptiske pund for å kunne tilby tjenester», sa statsministeren ifølge Egypt Today. Det tilsvarer 345 milliarder norske kroner i underskudd.

Men hvor kritisk det vil være for norsk og europeisk økonomi å ta imot ukvalifiserte migranter fra MENA-land, kan enkelt belyses. Milliardene løper raskere avgårde i høykostlandet Norge enn de gjør i Egypt. Vi belyste kostnaden for å hente 20.000 kvoteflyktninger, et forslag Bergen Ap framsatte i april i år. Det utgjør omtrent det samme beløpet som Egypts budsjettunderskudd fram til 2030:

Regjeringen har blitt enige om å hente 3.000 i år, Arbeiderpartiet sentralt «høyner» til 3.500, mens Arbeiderpartiet i Bergen vil hente 5.000. De får støtte av Vestland Ap og Vestland AUF. Over fire år vil de ha 20.000 kvoteflyktninger, melder NRK.

Bare la oss ta det med en gang: Fra Brochmann II-utvalget og SSB kan vi utlede at hver flyktning har en livsløpskostnad på 15-20 millioner kroner per person. Vi legger oss omtrent på midten og anslår tallet til å være 18 millioner. Da vil de 20.000 kvoteflyktningene kunne utgjøre en livløpskostnad på vanvittige 360 milliarder kroner.

De 3.000 kvoteflyktningene som regjeringen allerede har bestemt seg for å hente til Norge i år, vil utgjøre en kostnad på minst 54 milliarder kroner. 5.000 vil koste minst 90 milliarder.

Gjelder MENA generelt

Det er verdt å ha i bakhodet at Egypt kun er ett land. Men befolkningsveksten foregår i alle land Norge mottar migranter fra. På topp fem av disse raskt voksende befolkningene som søker opphold i Norge finner vi Syria, Somalia, Eritrea, Irak og Pakistan. Med unntak av Eritrea, der omtrent halvparten av befolkningen er muslimer, er de øvrige landene overveiende muslimske.

Men det vil ikke hjelpe å hente et stort antall migranter, de er straks enda fler i opprinnelseslandene. Som vi skrev i overnevnte sak om befolkningsvekst:

Anta at dagens vekstrate holder seg konstant over lang tid. Hvor mange år går det før befolkningen er dobbelt så stor? Jeg bruker Verdensbankens tall over befolkningsvekst for å regne ut svarene. Tommelfingerregel: fordoblingstid (i antall år) = 70/årlig vekstrate i prosent.

Med Norges vekst per år er svaret 100 år. Det er svært lang tid, men Norge har lav befolkningsvekst, ca. 0,7 prosent.

Med 1, 2 og 3 prosent vekst per år er svaret hhv. 70, 35 og 23 år. Da sier det seg selv at å ta imot noen skarve tusen innvandrere fra Somalia vil ha tilnærmet null betydning. Somalias befolkningsvekst er på nesten 3 prosent, nærmere bestemt 2,9 prosent.

Ifølge Verdensbanken er innbyggertallet i Somalia 15,44 millioner i 2019. Dersom befolkningsveksten holder seg stabil, er antallet somaliere doblet allerede i 2043.

At Egypt har en befolkningsvekst på en kvart million mennesker på bare to måneder er kun en påminnelse om hvor håpløst det er å skulle hjelpe MENA-landene i form av mottak av migranter. Vår tids reelle krise er ikke koronaen, det er befolkningsveksten.