Kriminalitet

Fornektelsen hjelper kun de kriminelle, Raymond

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har en selektiv tilnærming til fakta når han nekter å erkjenne at den alvorlige kriminaliteten i Oslo øker og kun blir verre, skriver Per-Willy Amundsen (FrP), leder av justiskomiteen på Stortinget. Men tilsvaret til byrådslederen ønsket ikke NRK å publisere. Og i dag skjedde nok en knivstikking ved en Osloskole.

Den 2. november hadde Per-Willy Amundsen en kronikk på NRK Ytring hvor han hevdet at Oslo ikke er en trygg by. Kronikken ble gjengitt i sin helhet her på rights.no.

Tre dager etterpå svarte byrådsleder Raymond Johansen, hvor han langet ut mot «Amundsens eventyr om utrygge Oslo». Men typisk med eventyr er at de verken er sted- eller tidsfestet, og det kan vi neppe kalle utviklingen i Oslo, like lite som det vil ende som eventyr gjerne gjør: Så levde de lykkelig alle sine dage.

«Når vi snakker om noe så alvorlig som folks trygghet, må vi faktisk forholde oss til fakta og ikke fiksjon», innledet byrådslederen, noe som fikk lederen av Stortingets justiskomité til å på nytt gripe til tastaturet.

Men den debatten ville ikke NRK ha. Den tungt skattefinansierte folkeopplysningskanalen avviste å publisere Amundsens svar til Johansen.

Svaret følger her:

Fornektelsen hjelper kun de kriminelle, Raymond

Av: Per-Willy Amundsen (FrP), leder av justiskomiteen på Stortinget

Byrådsleder Raymond Johansen nekter på nytt å innrømme at han og Oslo har et problem. Det begynner å virke åpenbart at det har gått prestisje i saken. For dersom han virkelig tok tryggheten til folket på alvor, ville han aldri brukt svært selektive tall for å underbygge en påstand som ikke beskriver virkeligheten.

La meg forklare:

Johansen viser til at «antall unge som er fornærmet i en straffesak går ned, og var for eksempel betydelig høyere i 2007 enn det var i både 2019 eller 2020. Målt mot folketallet har den registrerte kriminaliteten for aldersgruppen 18–22 år gått ned med 49 prosent fra 2005 til 2020».

Disse tallene viser antall fornærmede i alt for alle lovbruddsgrupper inkludert vinning (som sykkeltyverier osv.), som var 1.744 i 2017, 1.560 i 2019 og 1.309 i koronaåret 2020. Men det har vært en klar økning i fornærmede for de mest alvorlige former for kriminalitet som for eksempel vold og grove ran, de siste årene. Altså den type kriminalitet som skaper reell bekymring og utrygghet.

    • Antall fornærmede for fysisk vold i alderen 10-17 år har økt fra 264 personer i 2011 til 438 personer i 2019 og 385 i 2020 (som er høyt pandemien tatt i betraktning).
    • Antall personer 10-17 år som er anmeldt for vold mot offentlig tjenesteperson, er også fordoblet fra 42 i 2011 til 86 i 2019 og 69 i koronaåret 2020.

Det er også en markant økning i den mest alvorlige ransgruppen «grove ran, hvor det er utøvd vold, truet med kniv eller skytevåpen»:

    • Seks i 2013 til 20 i 2018 og 20 i 2019, som gjelder antall slike ran begått av gjerningspersoner 10-17 år.

I Osloskolen har Johansen ansvaret for en eksplosiv økning i rapporterte voldshendelser. Fra 2016 til 2019 økte tallet på rapporterte volds- og trusselhendelser fra 1.940 til 4.840. Vi snakker om titusenvis av elever og lærere som ikke kan føle seg trygg på skolen fordi ingen i byrådet tar tryggheten og kriminaliteten på alvor.

Og det er ikke slik at det er Fremskrittspartiet som bedriver alarmisme og skaper billige poenger, slik Johansen antyder. For det var rektor på Stovner videregående skole i Oslo, Terje Wold, den 27. september gikk ut i Dagsavisen og ba om akutt hjelp fordi han ikke lenger kunne sikre ansatte og elever et trygt arbeidsmiljø.

Raymond Johansen tilbyr ingen løsninger for den akutte voldspiralen vi nå opplever. Dessverre gjør han bare vondt verre med sin manipulerende retorikk. De eneste som tjener på dette er de kriminelle som får fortsette å gjøre livene til innbyggerne mer utrygge.

Så skjedde det i dag igjen

Når byrådsleder Johansen sier at «I Oslo forholder vi oss til virkeligheten slik den er, ikke slik Amundsen føler at den er», så kan det være at byrådslederen ikke skal lytte altfor mye til følelsene til  strategistaben ved Oslopolitiet, og kanskje heller lære seg å lese statistikk selv. Da kan det nemlig hende at han hadde blitt en smule overrasket. For de lovbruddsgrupper som er på oppadgående trend, særlig for de unge, er den verst tenkelige utviklingen.

Og i dag skjedde igjen det som viser at tallene Amundsen drar frem, er de vesentlige. En gutt i tenårene ble knivstukket i forbindelse med et slagsmål ved Kuben videregående skole på Økern i Oslo øst. Politiet ble varslet noe over klokken 12 i dag, og fikk meldinger om at det var observert både pistol og kniv i forbindelse med slagsmålet.

Rektor ved Kuben vg har bekreftet at flere av de involverte, inkludert den skadde, er elever ved skolen.

Politiet har kontroll på fem personer, i tillegg til den skadde, som skal ha deltatt i slåsskampen. De leter etter flere gjerningspersoner.

– De involverte er i 15-16 års alderen og mye tyder på at hendelsen i dag bunner ut i en eksisterende ungdomskonflikt. Hendelsen etterforskes bredt og det utelukkes ikke flere pågripelser, skrev politiet på Twitter.

At de involverte er 15-16 år utelater NRK å nevne. Men «ungdomskonflikten» har akkurat den uønskede råheten med seg. Skal medelever og skoleansatte tilnærmet forvente at det er elever på skolen som har med seg, eller tiltrekker seg, kniver og pistoler? Når skal slike konflikter tas på det alvor som er nødvendig?

Foreløpig vil ikke politiet spekulere i om hendelsen mandag har noen sammenheng med siste ukers voldshendelser i Oslo. Siden 15. august har åtte unge menn blitt skutt på offentlig sted i Oslo, fem av disse hendelsene har funnet sted på østkanten. Antall knivhendelser i samme tidsrom har jeg ikke sett noen tall på, kanskje fordi politiet ikke er så glad i å dele slike tall? Fordi noen kunne tro at Oslo ikke er så trygg som byrådslederen vil ha det til?