Den kulturelle revolusjonen

Tyskerne vil ikke ha flere flyktninger

Nesten 60 prosent av tyskerne har fått nok. De vil ikke ha flere flyktninger til landet. Den voldsomme migrasjonsstrømmen har nemlig ført til islamisering, parallelle samfunn, kvinneundertrykking, press på velferden og store grupper lavt utdannede personer. Dette er også arven etter Angela Merkel, en politisk leder hyllet av et samlet mediekorps.

Vi glemmer det aldri: «Wir schaffen das» i 2015 under den største migrasjonskrisen i europeisk historie. Daværende forbundskansler Angela Merkel skapte med disse ordene ekstreme problemer for resten av Vest-Europa.

Signalet var lynende klart til det afrikanske og asiatisk kontinentet: Vi står klart til å ta dere imot.

Kanskje det bildet som virkelig viste galskapen var fra syd på Jylland i Danmark. Kolonner med migranter kom gående langs motorveien på vei mot Sverige. De vinket smilende til kameraene. I løpet av ett døgn tok 3.200 migranter seg videre fra Tyskland. Kun 400 av dem søkte asyl i Danmark. De resterende fortsatte mot det forgjettede Sverige.

Yndlingen får bred folkelig motstand

Angela Merkel har vært en yndling for pressen i sine 16 år som kansler. Ikke minst ble hun populær i de mediale kretsene for nettopp «Wir schaffen das». I helgas nasjonalvalg ble det klart at hennes parti og den nye lederen, Armin Laschet, er sterkt redusert. Sosialdemokratene (SPD) ble, med knapp margin, Tysklands største parti.

Men hvem som skal danne regjering er fortsatt uklart.

En ny regjering forventes å være på plass i desember, og den får i fanget de massive problemene som en uintegrerbar innvandring har skapt. Kolossale parallellsamfunn styrt av kriminelle klaner. Massiv kvinneundertrykking. Et stadig økende press på landets velferdsordninger. Flere og flere moskeer og derav islamisering.

Merkel, «mutti» (mor), skal nå ta avskjed med det tyske folket, et folk som har opplevd henne som trygghetsskapende. Men når det kommer til innvandringen, får hun det glatte lag.

En meningsmåling tatt på initiativ for landets protestantiske kirker, viser at kun en fjerdedel av tyskerne er klare for å ta imot flere flyktninger. Nesten 60 prosent setter foten ned for den åpne dørs politikk. Uansett yrkesgruppe (akademikere, ufaglærte, selvstendig næringsdrivende), pensjonister, kjønn, inntekt eller partistemmer, er det bred enighet om å en ny politikk på feltet. Både høyre- og venstresiden stemmer mot fortsatt flyktninginnvandring.

To grupper skiller seg ut: Partiet De grønne og unge studenter. De vil gi opphold til flere asylanter.

Integreringen har også feilet, sier folk

Minst like oppsiktsvekkende er spørsmålet om graden av integrering blant dem som har kommet fra Afrika, Asia og Midtøsten. Ingen av de nevnte gruppene i meningsmålingen har et flertall som sier at flyktninger/migranter er godt integrert. Kun 12,5 prosent av de spurte mener at integreringen har lyktes. 30 prosent svarer «delvis», mens hele 57 svarer nei på spørsmålet.

Mottakelsen og integreringen av flyktninger/migranter i Tyskland har med andre ord (mildt sagt) ikke vært en suksess. Det er verdt å merke seg at spørsmålet stilt i forhold til flere flyktninger var ledsaget av en førende opplysning: at det blir flere og flere flyktninger i verden. Altså åpne dørene. Men tyskerne sier nei til det.

Hvorvidt politisk ledelse tar til seg et slikt kraftfullt signal fra folkedypet, gjenstår å se. Erfaringsmessig i Vest-Europa generelt kjører de på med mer av det samme og overkjører folket.

Den korte avis