Innvandring

Tusenvis av illegale skaper diplomatisk misnøye mellom Frankrike og Storbritannia 

De illegale migrantene som tar seg fra Frankrike over den engelske kanal til Storbritannia, har skapt diplomatisk misnøye mellom landene. Det meldes om tusen migranter i løpet av et døgn, der verken Storbritannia eller Frankrike ønsker å huse dem. 

Det bør være et tankekors at europeisk innvandringspolitikk i stor grad belager seg på at andre land tar til seg migranter. Når migrantene først har kommet over landegrensen, blir de som regel værende. At landene migrantene reiser gjennom på vei til ønsket mål forhindrer dem i å reise videre, er tilsynelatende grunnstenen i den europeiske feilslåtte asylmodellen.

Fredag meldte britiske The Times om fransk sinne mot den britiske innenriksministeren Priti Patel, som planlegger å blokkere gummibåtene i kanalen fra å entre britisk farvann.

Omskriver sjøloven

Bakgrunnen for britisk hissighet er en migrantkrise som blir stadig større. Hittil i år har over 14.000 migranter tatt sjøveien fra Frankrike til Storbritannia, og Frankrike forholder seg langt mer passive enn hva Storbritannia skulle ønske.

Nå har krisen utløst en diplomatisk splittelse, etter at den britiske innenriksministeren har beordret statsadvokater om å omskrive Storbritannias tolkning av internasjonal sjørett, slik at grensestyrken kan hindre båter i å ta seg inn i britisk territorialfarvann.

Grensestyrkesoffiserer vil bli opplært i ny taktikk for å snu små fartøy etter at innenriksministeren mistet tålmodigheten med fransk passivitet, skriver The Times.

Britiske grensemannskaper vil etter denne modellen kontakte den franske kystvakten for å informere om at fartøyer i fransk territorialfarvann trenger redning. Det ville legge det juridiske ansvaret for migrantbåtene på Frankrike.

Fransk misnøye

Den franske regjeringen sa imidlertid at tiltaket ville ha «en negativ innvirkning på vårt samarbeid», skriver avisen.

I et brev til Patel avviste også innenriksminister Gérald Darmanin Storbritannias forespørsel om å opprette et felles kommandosenter i Nord-Frankrike, som skulle omfatte politi- og grensekontrolloffiserer fra begge land som patruljerer kystlinjen og kanalen.

Darmanin sa at tiltaket ville krenke de franske myndighetenes suverenitet fordi deres offiseroppgaver ikke bare var dedikert til å bekjempe ulovlige kanalpasseringer.

Innenriksminister Patel har også tilbudt franskmennene et britisk fly for å overvåke kysten for smuglerbåter som frakter migrantene. Darmanin sa at det ville være opp til Frontex, EUs grensebyrå, om man ville godta tilbudet.

Patel møtte sin innenrikskollega Darmanin i går for å fortelle ham at «status quo ikke fungerte» verken for Storbritannia eller Frankrike. En offisiell uttalelse om møtet opplyser at begge landene hadde forventet flere tiltak for å stoppe migrantstrømmen via Frankrike og inn i Storbritannia. Det er ikke kjent om planen om å omskrive sjøretten ble diskutert, melder avisen.

Den nye taktikken for britisk grensemannskap har blitt signert av statsminister Boris Johnson, som har fått støtte av konservative parlamentsmedlemmer.

Den britiske statsministerens lovte torsdag større ressurser til grensekontroll.

– Vi er i stor grad avhengige av hva franskmennene gjør, men åpenbart… Vi må sørge for at vi bruker alle mulige taktikker vi har til rådighet for å stoppe det jeg synes er en forferdelig menneskehandel og en manipulasjon av folks håp, sa Johnson ifølge The Times.

Begrenset mulighet

Det vil ifølge The Times være et «begrenset» juridisk vindu for å implementere avvisningstaktikken, og den er kun gjennomførbar hvis visse betingelser er oppfylt. Disse inkluderer å sikre at den aktuelle migrantbåten ikke er i fare for å synke eller kantre, ikke er overlastet og at den kan returnere til den franske kysten.

Taktikken vil også avhenge av at grensestyrkene har mange nok fartøy til å patruljere sjøgrensen til Frankrike, som ligger omtrent 20 kilometer fra kysten.

Dersom taktikken implementeres vil det være første gang den britiske grensestyrken kan omdirigere båter tilbake til Frankrike. Per idag må styrken eskortere båter i kanalen til Storbritannia, eller hente migranter hvis den anser båtene utrygge.

Frankrikes tolkning av maritim lov sier derimot at kystvakten og marinen er avskåret fra å stoppe båter med mindre de ombord ber om hjelp, noe som sjeldent skjer fordi migrantenes mål er Storbritannia.

Menneskesmuglernes nye taktikk

I sitt brev til Patel skriver Darmanin at rekordmange migranter krysser kanalen fordi menneskesmuglere i Nord-Frankrike finner nye og kreative løsninger.

Ifølge den franske innenriksministeren har menneskesmuglerne lansert «et stort antall små båter, kjent som lokkebåter, for å overvelde grensemannskapene og gjøre det enda vanskeligere for franske styrker å gripe inn», skriver The Times.

Når smuglerne bruker mange båter for å distrahere franske offiserer som patruljerer langs kysten, distraherer de franske styrker, for så å sjøsette båter som frakter hundrevis av migranter over kanalen.

Den franske regjeringen sa også at bruk av større båter av smuglere var en faktor bak det økte antallet migranter som nådde Storbritannia. Båter fire ganger størrelsen på dem som ble brukt for to år siden er også satt inn i drift av menneskesmuglerne, ifølge avisen.

Kyniske og voldelige

The Times opplyser videre at menneskesmuglerne bruker kynisk taktikk ved å laste noen barn, eldre eller funksjonshemmede i hver båt, og på den måten begrense kystvaktenes handlingsrom.

I brevet fra Darmanin til Patel skrev den franske innenriksministeren at migrantenes oppførsel er «stadig mer voldelig».

Innenriksministeren forsvarte fransk innsats for å bekjempe kanalpasseringene og sa at presset migrasjonen legger på Frankrikes grenser «aldri har vært større». Han insisterte på at franske patruljer stoppet 57 prosent av migranter som nådde Storbritannia.

Patel har tilbudt å betale 54 millioner pund til Frankrike for å doble patruljene ved strandlinjen, men hun har truet med å holde dette tilbake hvis landets myndigheter ikke reduserer migrantstrømmen med 75 prosent.

Mer enn 1.500 migranter antas å ha nådd Storbritannia denne uken, og tallet i år er over 14.000.