Innsparket

Slik støtter du HRS

Flere etterlyser en oversikt over hvordan HRS kan støttes økonomisk. Her finner du informasjonen. Lik & del!

Ikke bare sviktet Høyre sine konservative velgere som er innvandringsrealister og som ønsker en bærekraftig innvandring ved å frata HRS statsstøtten, men det er kommet en regjering som vil fortsette å strø om seg med hundrevis på hundrevis av millioner kroner til venstreorienterte og innvandringsliberale organiseringer. I tillegg vil organiserte islamske bevegelser og moskémiljø få gode arbeidsforhold fremover. Og til de etablerte mediene, som i årevis har vært etter HRS og som også må skjule sin unnfallenhet, er det bare å «gratulere med seieren».

Men nå kan folket snakke via HRS – det er opp til dere om vi skal bestå.

Det er flere måter å støtte HRS’ arbeid økonomisk, de følger under. På forhånd tusen takk! Vi skal klare denne jobben – sammen!

Vipps

Bruk nummeret #42535 og da kommer følgende bilde opp:

Du må gjerne oppgi e-postadressen din som en kommentar på overføringen (det letter kontakten mellom deg og oss).

PayPal

Du kan benytte deg av PayPal og legge inn en fast overføring per måned eller enkeltbeløp. Alle som benytter PayPal får vi også e-postadressen til.

Under hver artikkel på rights.no ligger det lenker både til Vipps og PayPal.

Bank

Ønsket sum kan overføres til kontonummer 5079 06 06261. Faste overføringer kan også settes opp. Du bør helst oppgi navn, adresse (da dette noen ganger ikke fremkommer) og aller helst e-postadressen din på overføringen (det letter kontakten).

Skattefradrag

HRS er (i alle fall enn så lenge) godkjent som organisasjon det kan kreves fradrag for gave til, der det heter etter skattelovens § 6-50 at fradragsretten kan benyttes for gaver minimum kr. 500 og maksimum kr. 50.000 per år, men dette krever at vi har ditt fødsel/personnummer (11 siffer), evt. ditt organisasjonsnummer, som du kan sende til

[email protected] eller [email protected]

(du kan av sikkerhetsmessige årsaker sende det i to e-poster). Du kan også oppgi fødsel/personnummeret som kommentar i en av de overnevnte betalingsformene.

Vi vil da påse at fradragsretten blir ivaretatt ved innrapportering til Skattedirektoratet. Alle opplysninger vi har på deg vil bli behandlet konfidensielt.

(Illustrasjonsfoto: «Djevelkvinnen» av Thomas Hebdo)