Den kulturelle revolusjonen

Macron viser muskler: Halverer antall visum til Marokko og Algerie

Frankrike skjerper tonen mot Algerie, Marokko og Tunisia ved å drastisk redusere antallet utstedte visum. Etter å ha prøvd dialog, betinget utviklingshjelp og til slutt trusler, har Macron nå satt hardt mot hardt, grunnet landenes manglende vilje til å ta tilbake egne borgere som er utvist fra Frankrike. 

Når Macron nå går til drastiske skritt for å redusere innvandringen fra Maghreb-landene ved å skjerpe visumpolitikken, er det med påfallende lave tall for gjennomførte returer, melder franske Europe1.

0,2 prosent drar tilbake

Antall utstedte dokumenter som tillater kryssing av den franske grensen eller opphold på landets territorium for statsborgere fra Algerie og Marokko, skal halveres. Tunisierne vil også se store endringer, med en foreløpig innskjerping på 30 prosent, skriver nyhetskanalen. Årsaken er at de blir værende etter at visumperioden er utløpt, og etter hva Europe1 melder, er dette praksis for både private turistvisum og arbeidsvisum.

Fra januar til juli 2021 beordret franske myndigheter 7 731 algirere til å forlate fransk territorium, men bare 22 reiste hjem, noe som tilsvarer litt over 0,2%. Algerie nekter å utstede konsulære pass, og uten dette dokumentet står Frankrike uten mulighet til å effektuere utvisninger. I løpet av inneværende år har franske myndigheter kun klart å innhente 22 konsulære pass fra Algerie, samtidig som de har sendt krav om nesten 8 000, skriver Europe1.

Etter forsøk på dialog, økonomiske insentiver og til slutt trusler, har Macron besluttet å sanksjonere Algerie, skriver nyhetskanalen, som videre opplyser at avgjørelsen ble tatt bak lukkede dører for en måned siden. Sanksjonene blir gjeldende for de tre landene som i minst grad er villige til å samarbeide om retur av egne borgere, og 2020 skal brukes som referanseår.

Valgkamp

I løpet av de første seks månedene av 2020 ble det utstedt rundt 63 000 visum på bakgrunn av 96 000 søknader, dvs. en utstedelsesgrad på 65 prosent, opplyser Europe1.

Tallet forverret seg de første seks månedene av 2021. Mer enn to av tre visumsøknader fra Algerie ble godkjent av Frankrike. Emmanuel Macron ba derfor de konsulære tjenestene til Quai d’Orsay om å utstede maksimalt 31 500 visum de neste seks månedene, altså en halvering. Året 2019 var allerede et rekordår med 275 000 innvilgede visum til Algerie.

Schengen-avtalen gjør det mulig for Macron å iverksette tiltakene, skriver nyhetskanalen.

Mens det norske valget handlet om klima, handler det franske valget om innvandring, slik det gjør for ethvert land som ligger langs Europas yttergrense. Macrons handlekraft kan derfor sees som et viktig valgkampgrep, for er det noe franskmenn er opptatt av, så er det å unngå ytterligere innvandring fra MENA-land. Da kan det være gunstig å korrigere tallene for mislykkede returer før valgkampen går inn i siste fase ved å ta radikale grep allerede nå.

Skyhøye visumtall

Europe1 gjengir nøkkeltallene som har utløst Macrons drastiske tiltak.

Tall for Algerie fra januar til juli 2021: 

 • Utvisning fra fransk territorium: 7.731
 • Konsulære pass utstedt: 31
 • Antall returer: 22 (gjennomføringsgrad 0,2%)
 • Forespurte visum: 11 815
 • Innvilgede visum: 8 726 (innvilgelsesrate = 74%).

I 2019 (år som ikke er berørt av Covid), forespurte visum 504.173 , utstedte visum 274.555 (innvilgelsesrate = 54%)

Tall for Marokko fra januar til juli 2021:  

 • Utvisning fra fransk territorium: 3.301
 • Konsulære pass utstedt: 138
 • Antall returer: 80 (gjennomføringsgrad: 2,4%)
 • Forespurte visum: 24.191
 • Innvilgede visum: 18 579 (innvilgelsesrate = 77%).

I 2019 (år som ikke er berørt av Covid), forespurte visum 420 388, utstedte visum 346 103 (innvilgelsesrate = 82%)

Tall for Tunisia fra januar til juli 2021 

 • Utvisning fra fransk territorium: 3.424
 • Konsulære pass utstedt: 153
 • Antall returer: 131 (gjennomføringsgrad: 4%)
 • Visum forespurt: 12 921
 • Innvilgede visum: 9 140 (innvilgelsesrate = 71%).

I 2019 (år som ikke er berørt av Covid), forespurte visum 192.141, utstedte visum 145.917 (innvilgelsesrate = 76%)

I løpet av første halvår av 2021 har Frankrike i praksis fått over 14.000 nye innvandrere fra Marokko, Algerie og Tunisia. Disse kommer i tillegg til landets øvrige asylsøkere, illegale migranter og familiegjenforeninger.