Korona

Koranavaksine: kommuner finner dem ikke

Det ser ut som vi er inne i den fjerde bølgen med høy koronasmitte blant innvandrere. Men nå får vi også vite noe nytt: kommuner sliter med å finne bosattregisterte innvandrere i Norge.

Mediene kan igjen fortelle oss at andelen innvandrere, det som omtales som utenlandsfødte pasienter, med korona stiger kraftig. De fleste av disse har ikke tatt vaksine.

Ifølge gårsdagens Aftenposten er det fra juli og frem til nå 252 innlagt pasienter med covid-19, der halvparten, 125 pasienter, er innvandrere.

Det innebærer at vi er inne i den fjerde bølgen av innvandrersmitte. Den første bølgen var i mars i fjor, andre bølge kom ved juletider, så en ny i mars i år – og nå er det i gang igjen.

Omfattende tiltak er iverksatt. Utvalg har laget rapporter. Millioner av kroner er brukt på målrettede tiltak.

Men nå skjer det igjen.

Innvandrere rammes nok en gang hardere i pandemien enn resten av befolkningen.

Til det er det vel bare å si – igjen – at tar man ikke de nødvendige forholdsregler, så øker selvsagt sjansen for å «rammes».

Målet er å få 90 prosent av den voksne befolkningen vaksinert, og vi har oppnådd 80 prosent. Men blant innvandrergrupper er tallene annerledes.

Aftenposten viser til at litauere, polakker, somaliere og irakere er blant de største innvandrergruppene i Norge. For litauere og polakker er 30 prosent fullvaksinert, for somaliere er andelen 36 prosent, mens irakerne ligger på 38 prosent.

Men så er spørsmålet hva det er som forklarer lav vaksineringsgrad. Og her kommer det inn en forklaringsvariabel som kanskje noen burde gå etter i sømmene.

Aftenposten lister opp – vi uthever:

  • Frykten for bivirkninger av vaksiner er større i flere innvandrergrupper.
  • Mange innvandrere har ikke fastlege.
  • Flere kommuner forteller dessuten at det er vanskelig å finne frem til innvandrere som er registrert bosatt i Norge.
  • FHIs vaksinetall kan være misvisende, særlig for polakker, tyskere og litauere. Mange forteller at de har tatt vaksine i hjemlandet i sommer, men at det er tungvint og kostbart å få dette dokumentert i Norge. Andelen vaksinerte polakker og litauere er svært mye høyere i hjemlandet enn i Norge.

Dette er oppsiktsvekkende: det er vanskelig å finne bosattregistrerte innvandrere? Det heter videre at Folkehelseinstituttet (FHI) nå skal lage lister over bostedsregistrerte personer som ikke har mottatt koronavaksine, siden mange kommuner mangler oversikt over hvem de er.

Ikke finner kommunene dem og ikke vet de hvem de er? Vel, vet vi ikke hvem de er, er det selvsagt også vanskelig å finne dem. Men for de som kommunene vet hvem de er, er ikke de samme innvandrerne i Norge? Hvor mange gjelder det, siden «flere kommuner» forteller om problemet? Eller er de ikke å finne der de faktisk er bosattregistert, men kanskje i landet likevel? Gjelder det personer i kommunale boliger?

Dette vil jeg kalle en rimelig spesiell opplysning i et land der vi ynder å tro at vi har kontroll på befolkningen.

Ingen kan hevde at de ikke visste, for dette poenget kom med i NTB-meldingen (her fra VGs nyhetsmorgen) om saken:

Takk til leser for tips!