Kriminalitet

Innvandrergjeng terroriserte byen – så fikk myndighetene nok

Skal vi effektivt bekjempe kriminalitet, må samfunnet være sterkere enn de kriminelle. Det erfarte en by i Danmark da de skiftet taktikk.

Skive by i Danmark har rundt 21.000 innbyggere, der en gjeng yngre innvandrere med bakgrunn spesielt fra Midtøsten har terrorisert både den øvrige befolkningen og politiet. De har fått navnet «Porsche-gjengen», fordi de leaser dyre biler, først og fremst Porscher, som de freser rundt med etter sine egne lover og regler.

Porsche-gjengen nøyer seg ikke med å «vise muskler» med dyre biler. De er også innblandet i grov kriminalitet, som grov vold, narko-salg og uaktsomt drap.

Det er som DKA omtaler dem: et midtøstens, voldspreget parallelsamfunn på hjul.

Nytteløst

DKA viser til en episode fra februar 2019 for å illustrere hvordan gjengen opererer. Da stoppet politiet en Porsche Cayenne, men før de rakk å gjøre noe som helst tilkalte sjåføren «bistand». I løpet av sekunder dukket det opp to biler med fire menn. De forhindret politiet i å få kontakt med sjåføren. Politiet uttalte i ettertid at de utviste en så aggressiv og konfronterende atferd at politipatruljen bare måtte trekke seg vekk.

Det var selvsagt en stor seier for Porsche-gjengen, som fikk vist makt og muskler – også overfor den formelle ordensmakta. De fleste i denne gjengen skal være født i Danmark. Men det betyr åpenbart ikke at Midtøstens voldskultur er blitt igjen i foreldrenes opprinnelsesland.

Samtidig ville ikke hjelpeapparatet og myndighetene i Skive forskjellsbehandle, selv om de innså at problemene var innvandringsrelatert. Derfor har de år ut og år inn jobbet med forebygging for å forhindre at barna skal velge en kriminell løpebane. Men, ifølge politiet, har dette arbeidet vært nytteløst, rett og slett fordi foreldrene ikke vil samarbeide. Foreldrene ser ikke hva som er problemet, og skjønner følgelig heller ikke hva som skal til.

Bedre blir det jo ikke av medlemmer i Porsche-gjengen har småsøsken som vokser opp med, og ser opp til, sine kriminelle (typisk) brødre.

Legg vekk pedagogikken

Som HRS har tatt opp mange ganger, har foreldre fra MENA-land en helt annen holdning enn Vesten til barneoppdragelse, der vold er en vanlig ingrediens. Rik på juling, fattig på samtaler med barna, som DKA sier.

At de samme foreldrene ikke forstår det vestlige oppdragelsesmønsteret, ja, kanskje til og med er fullstendig uenig med vår forvaltning av foreldrerollen, kan ikke overraske noen. Likevel har skole og hjelpeapparatet i alle år oversett de kulturelle forskjellene, endog avvist kultur som en sentral forklaringsvariabel, og prøvd å løse «avvik» på samme måte som for vestlige barn. I Danmark, som i de fleste vesteuropeiske land, handler det om SSP-samarbeid (Skole, Sosiale myndigheter og Politi).

Er det noe Porsche-gjengen og andre kriminelle gjenger har null respekt for er det statens voldsmonopol. Vestlige verdier bryr de seg heller ikke en millimeter om. Det samme gjelder SSP-samarbeid innpakket i all verdens pedagogiske virkemidler.

Så fikk myndighetene i Skive nok – antakelig godt hjulpet av det generelle politiske klimaet i Danmark på kriminalitetsområdet. De skiftet taktikk og gikk målrettet etter gjengen.

Straff som tørker av gliset

Det har nylig vært kjørt en sak mot medlemmer fra Porsche-gjengen i lagmannsretten etter at de anket dommen fra tingretten. Men gjengmedlemmene kom ikke spesielt godt ut.

De fire tiltalte mennene som anses å være bakmenn for gjengen, fikk i lagmannsretten skjerpet straffen for to av de fire. Ibrahim El-Zeibak (28) og Mohammad Jawdat Ismaiel (28) fikk strafferammen økt fra åtte til ni års fengsel.

Danyal Maarouf (22) fikk stadfestet fengselsstraffen fra tingretten på ni år, mens Jihad Ismaiel (29), som er bror til overnevnte Mohammad Jawdat Ismaiel, fikk redusert sin straff med to måneder, til syv år og to måneder.

Men brødrene Ismaiel ble utvist fra Danmark – for alltid.

De fire er dømt for et omfattende kokainsalg i Skive, to av dem ble også dømt for å selge hasj. I tillegg kommer en rekke andre lovovertredelser.

Politiet iverksatte en omfattende etterforskning i saken, blant annet med telefonavlytting. De oppsporet også rundt 300 av narko-kjøperne.

Den sterkeste vinner

Politiets innsats og rettens stadfesting av strenge straffer – særlig utvisning – gir ikke bare klare signaler til kriminelle i Danmark, det gir også klare signaler til lovlydige danske borgere.

Kriminelle skal bures inne, om mulig utvises fra landet og borgerne generelt skal vite at deres trygghet stilles i første rekke.

Som DKA påpeker, understreker forløpet i Skive et sentralt poeng: Hvis man effektivt skal bekjempe kriminalitet, må samfunnet være sterkere enn de kriminelle.

Det samme gjelder også i forebyggingsarbeidet. Og da må man åpenbart begynne svært tidlig – allerede før skolestart.