Islam

Ikke god nok muslim – drept av sønn og ektemann i Danmark

I september i fjor ble en 44 år gammel kvinne funnet drept i Randers i Danmark. Sønnen (17) hadde drept henne med en rekke knivstikk i hodet, nakken og øvrige deler av kroppen. Også guttens far er tiltalt for drapet.

Motivet for drapet skal være todelt: hun ble anklaget for ikke å være en god nok muslim og hun hadde avvist å overføre en eiendom til sin mann (60), melder Ritzau via Berlingske.

Familien kommer opprinnelig fra Afghanistan og har fått asyl i Danmark og er bosatt i Randers i Århus.

Plan fra far og sønn

Etterforskningen avdekket at den nå 17 år gamle gutten ikke var alene om drapet. Derfor må guttens far og en drepte kvinnens ektemann sette seg ved siden av sønnen på tiltalebenken.

Tiltalen går ut på at gutten og faren nøye hadde planlagt drapet og det over en lengre periode. De hadde også avtalt at 17-åringen skulle påta seg skylden for drapet alene, både overfor familie og danske myndigheter.

At den mindreårige sønnen skulle utføre drapet alene handler nok ikke minst om utsiktene til lavere straff, som ikke er en ukjent strategi. Men da må vi kunne si at de var uheldig med at de er bosatt i Danmark. Der har de tatt silkehanskene av for en god stund siden.

«De tiltalte planla og gjennomførte drapet fordi de fant at (den drepte kvinnen, red.) var en ikke-rettroende muslim og dermed en vantro, og fordi (kvinnen, red.) nektet å overføre et skjøte til en eiendom (til den 60-årige mannen, red.)», heter det i tiltalen ifølge Ritzau.

Her er det på sin plass å minne om Ghazala Khan-saken, jenta på 18 år i Danmark, fra Afghanistan, som ble æresdrept i 2005 på åpen gate fordi hun inngikk et kjærlighetsekteskap. Ghazalas bror ble pekt ut av familien som den som skulle drepe henne. Men det gikk ikke som familien planla. Hele ni familiemedlemmer ble dømt til totalt 120 års fengsel, og strengeste straffen fikk han som beordret drapet, Ghazalas far.

Dette fordi det var organisert kriminalitet begått i æreskulturens navn, akkurat som i denne nye saken som omhandler den drepte moren og hustruen.

Det grufulle æresdrapet av Ghazala Khan kan du lese om her på vår samleside som er en verdenshistorisk dom, for aldri tidligere i et eneste land i verden har vi registrert en slik omfattende domfellelse.

Tiltale på 3.000 sider

Berlingske viser til at tiltalen generelt er langt mer konkret enn hva tilfellet ofte er i drapssaker. De er tiltalt for drap under skjerpende omstendigheter, og det er flere skjerpende forhold.

«Jeg ble overrasket selv. Det er en veldig uvanlig måte å gjøre det på, men det er veloverveid, etter at jeg har lest de 3.000 sidene som saken omfatter», sier aktor Philip Møller.

Detaljene skal være med på å forklare motiv og planlegging, forklarer Møller. Til det er det vel bare å påpeke at danskene begynner å opparbeide seg omfattende kunnskap om såkalte æresrelaterte drap, som mye tyder på at dette drapet vil sortere under.

At motivet for drapet også kan tillegges kvinnens religion, er det en egen straffeparagraf for.

Faren er også tiltalt for å ha utnyttet sønnens unge alder, manglende innsikt og avhengighetsforhold, ved å få han til å være med på planleggingen og å utføre drapet.

Hevder selvforsvar

60-åringen nekter straffeskyld. Også det er jo den kjente strategien, nekt på alt som nektes kan – og litt til. Det neste blir kanskje at tiltalen er rasistisk.

17-åringen på sin side erkjenner delvis skyld. Hans forsvarer, Henrik Garlik, forteller at 17-åringen erkjenner å ha forårsaket sin mors død ved bruk av kniv – men at han handlet i selvforsvar fordi moren angrep han. Den hadde nok gått fint i et islamdominert land – der de ellers neppe hadde blitt trukket for retten – men i Danmark har antakelig forsvarer Garlik en usedvanlig dårlig sak.

Det heter videre at både far og sønn risikerer utvisning fra Danmark for all tid. Men det blir det nok verre med – hvor skal de sendes? I armene på Taliban i Afghanistan?

Rettssaken skal etter planen starte 8. november.